İmarhaber

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne Ait 189 Adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne Ait 189 Adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı
Google News
07 Şubat 2021 - 21:43

Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar

7.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.

İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İhale İlanı

1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 17.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;
 1. 100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 4 eşit taksitte,
 2. 100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,
 3. 1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise  1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,
tahsil edilir. İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.
Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır,  yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

6- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

S.N.MahalleAdaParselAlanHisse OranıNitelikMuhammen Bedel KDV Dahil  (TL)Geçici Teminat (TL)
1Akyar Yaylası02686001/1.Tarla4.000,00150.00
2Akyar Yaylası026918251/1.Tarla10.000,00300.00
3Avdan033139001/1.Tarla100.000,003.000.00
4Avdan0547107501/1.Tarla100.000,003.000.00
5Avdan0544912001/1.Tarla8.000,00250.00
6Avdan0565521001/1.Tarla13.000,00400.00
7Avdan056633961/1.Tarla3.000,00100.00
8Avdan0568211001/1.Tarla10.000,00300.00
9Avdan05818841/1.Ahşap Oda5.000,00150.00
10Avdan10517772,71/1.Tarla4.000,00150.00
11Avdan10521962,911/1.Tarla5.000,00150.00
12Avdan13353369,621/1.Arsa18.000,00550.00
13Avdan169412915,161/1.Tarla14.000,00450.00
14Avdan17632126,011/1.Tarla12.000,00400.00
15Avdan1921115,231/1.Tarla2.000,00100.00
16Bahçeyaka108116031/1.Arsa45.000,001.500.00
17Bahçeyaka108126001/1.Arsa45.000,001.500.00
18Bahçeyaka1151542,271/1.Arsa40.000,001.200.00
19Bahçeyaka1152616,711/1.Arsa45.000,001.500.00
20Bahçeyaka1153536,431/1.Arsa38.000,001.200.00
21Bahçeyaka1154494,021/1.Arsa37.000,001.200.00
22Bahçeyaka1155507,851/1.Arsa40.000,001.200.00
23Bahçeyaka11565381/1.Arsa40.000,001.200.00
24Bahçeyaka11575381/1.Arsa38.000,001.200.00
25Bahçeyaka11585381/1.Arsa38.000,001.200.00
26Bahçeyaka12465271/1.Arsa38.000,001.200.00
27Bahçeyaka1247526,91/1.Arsa38.000,001.200.00
28Bahçeyaka12485271/1.Arsa38.000,001.200.00
29Bahçeyaka12495271/1.Arsa38.000,001.200.00
30Bahçeyaka124105271/1.Arsa38.000,001.200.00
31Bahçeyaka12411528,51/1.Arsa40.000,001.200.00
32Bahçeyaka12412503,11/1.Arsa39.000,001.200.00
33Bahçeyaka124135021/1.Arsa37.000,001.200.00
34Bahçeyaka124145001/1.Arsa37.000,001.200.00
35Bahçeyaka124155001/1.Arsa37.000,001.200.00
36Bahçeyaka12416500,051/1.Arsa37.000,001.200.00
37Bahçeyaka12417499,851/1.Arsa37.000,001.200.00
38Bahçeyaka124185001/1.Arsa37.000,001.200.00
39Bahçeyaka124195381/1.Arsa37.000,001.200.00
40Bahçeyaka124204911/1.Arsa37.000,001.200.00
41Bahçeyaka12421503,31/1.Arsa37.000,001.200.00
42Bahçeyaka12422503,31/1.Arsa38.000,001.200.00
43Bahçeyaka1251628,121/1.Arsa48.000,001.500.00
44Bahçeyaka1252629,951/1.Arsa45.000,001.500.00
45Bahçeyaka1253629,81/1.Arsa45.000,001.500.00
46Bahçeyaka1254580,881/1.Arsa43.000,001.300.00
47Bahçeyaka1255512,91/1.Arsa39.000,001.200.00
48Bahçeyaka1256513,051/1.Arsa39.000,001.200.00
49Bahçeyaka1257513,031/1.Arsa39.000,001.200.00
50Bahçeyaka1258513,061/1.Arsa42.000,001.300.00
51Bahçeyaka1259473,561/1.Arsa40.000,001.200.00
52Bahçeyaka12510512,961/1.Arsa39.000,001.200.00
53Bahçeyaka12511512,931/1.Arsa39.000,001.200.00
54Bahçeyaka12512512,91/1.Arsa39.000,001.200.00
55Bahçeyaka12516630,251/1.Arsa45.000,001.500.00
56Bahçeyaka1261638,971/1.Arsa45.000,001.500.00
57Bahçeyaka1262635,961/1.Arsa42.000,001.200.00
58Bahçeyaka1263635,861/1.Arsa42.000,001.200.00
59Bahçeyaka1264535,991/1.Arsa38.000,001.200.00
60Bahçeyaka1265539,511/1.Arsa38.000,001.200.00
61Bahçeyaka1266536,011/1.Arsa38.000,001.200.00
62Bahçeyaka1267536,141/1.Arsa41.000,001.300.00
63Bahçeyaka1268507,621/1.Arsa40.000,001.200.00
64Bahçeyaka1269504,971/1.Arsa38.000,001.200.00
65Bahçeyaka12610520,121/1.Arsa38.000,001.200.00
66Bahçeyaka12611509,921/1.Arsa38.000,001.200.00
67Bahçeyaka12612637,91/1.Arsa42.000,001.200.00
68Bahçeyaka12613636,061/1.Arsa42.000,001.200.00
69Bahçeyaka12614635,951/1.Arsa44.000,001.500.00
70Bahçeyaka1272506,131/1.Arsa38.000,001.200.00
71Bahçeyaka1273506,421/1.Arsa38.000,001.200.00
72Bahçeyaka1274506,421/1.Arsa38.000,001.200.00
73Bahçeyaka1275506,131/1.Arsa38.000,001.200.00
74Bahçeyaka1276624,171/1.Arsa40.000,001.200.00
75Bahçeyaka1277540,71/1.Arsa38.000,001.200.00
76Bahçeyaka1278574,571/1.Arsa38.000,001.200.00
77Bahçeyaka1279575,111/1.Arsa40.000,001.200.00
78Bahçeyaka12710574,911/1.Arsa40.000,001.200.00
79Bahçeyaka12711575,031/1.Arsa38.000,001.200.00
80Bahçeyaka12712582,261/1.Arsa38.000,001.200.00
81Bahçeyaka12713575,11/1.Arsa38.000,001.200.00
82Bahçeyaka127145581/1.Arsa38.000,001.200.00
83Bahçeyaka127155581/1.Arsa38.000,001.200.00
84Bahçeyaka12716558,181/1.Arsa38.000,001.200.00
85Bahçeyaka12717557,861/1.Arsa38.000,001.200.00
86Bahçeyaka12718558,021/1.Arsa40.000,001.200.00
87Beğiş0358186501/1.Tarla80.000,002.400.00
88Bozova2937221/1.Dükkan45.000,001.500.00
89Bozova2938441/1.Dükkan85.000,002.600.00
90Bozova2939331/1.Dükkan65.000,002.000.00
91Bozova29310371/1.Dükkan70.000,002.100.00
92Bozova29311401/1.Dükkan80.000,002.400.00
93Bozova29319301/1.Dükkan75.000,002.300.00
94Bozova2946361/1.Dükkan80.000,002.400.00
95Bozova29413321/1.Dükkan70.000,002.100.00
96Bozova29414311/1.Dükkan68.000,002.100.00
97Bozova29415311/1.Dükkan68.000,002.100.00
98Bozova29416321/1.Dükkan70.000,002.100.00
99Bozova29417311/1.Dükkan68.000,002.100.00
100Bozova29418321/1.Dükkan70.000,002.100.00
101Çomaklı298364197,41/1.Tarla4.000,00150.00
102Çomaklı332381630,251/1.Tarla25.000,00750.00
103Esenyurt126173091/1.Tarla55.000,001.650.00
104Garipçe1104857321/1.Tarla140.000,004.200.00
105Gümüşlü1862612831/1.Tarla80.000,002.400.00
106İmecik011111/1.Arsalı Çamaşırlık3.000,00100.00
107İmecik0363280001/1.Tarla45.000,001.350.00
108İmecik053421021/1.Arsa8.000,00250.00
109İmecik05715721/1.Arsa2.000,00100.00
110İmecik061922381/1.Tarla3.000,00100.00
111Kızılaliler102791864,591/1.Arsa50.000,001.500.00
112Kızılcadağ01524661/1.Oda7.000,00250.00
113Köseler11115861/1.Arsa38.000,001.200.00
114Köseler1112587,511/1.Arsa38.000,001.200.00
115Köseler11135851/1.Arsa38.000,001.200.00
116Köseler11145851/1.Arsa38.000,001.200.00
117Köseler11155851/1.Arsa38.000,001.200.00
118Köseler1155641,51/1.Arsa40.000,001.200.00
119Köseler1156641,51/1.Arsa40.000,001.200.00
120Köseler11616001/1.Arsa38.000,001.200.00
121Köseler1162764,141/1.Arsa40.000,001.200.00
122Köseler11636001/1.Arsa38.000,001.200.00
123Köseler11646001/1.Arsa38.000,001.200.00
124Köseler11655001/1.Arsa35.000,001.100.00
125Köseler11665001/1.Arsa35.000,001.100.00
126Küçükköy Yaylası157484801/1.Arsa25.000,00750.00
127Küçükköy Yaylası195404211/1.Arsa18.000,00600.00
128Küçükköy Yaylası195413891/1.Arsa18.000,00600.00
129Küçükköy Yaylası195424531/1.Arsa19.000,00600.00
130Küçükköy Yaylası195434211/1.Arsa19.000,00600.00
131Küçükköy Yaylası195444211/1.Arsa19.000,00600.00
132Küçükköy Yaylası195454211/1.Arsa19.000,00600.00
133Küçükköy Yaylası195464211/1.Arsa19.000,00600.00
134Küçükköy Yaylası195474211/1.Arsa19.000,00600.00
135Küçükköy Yaylası195484211/1.Arsa19.000,00600.00
136Küçükköy Yaylası196365611/1.Arsa25.000,00750.00
137Küçükköy Yaylası196375591/1.Arsa20.000,00600.00
138Küçükköy Yaylası196384641/1.Arsa18.000,00600.00
139Küçükköy Yaylası196394631/1.Arsa18.000,00600.00
140Küçükköy Yaylası196404611/1.Arsa18.000,00600.00
141Küçükköy Yaylası196414671/1.Arsa18.000,00600.00
142Küçükköy Yaylası196424641/1.Arsa18.000,00600.00
143Küçükköy Yaylası19714871/1.Arsa18.000,00600.00
144Küçükköy Yaylası19724881/1.Arsa18.000,00600.00
145Küçükköy Yaylası19735501/1.Arsa17.000,00600.00
146Küçükköy Yaylası19744751/1.Arsa18.000,00600.00
147Küçükköy Yaylası19754741/1.Arsa18.000,00600.00
148Küçükköy Yaylası20414371/1.Arsa18.000,00600.00
149Küçükköy Yaylası20424371/1.Arsa18.000,00600.00
150Küçükköy Yaylası20434371/1.Arsa18.000,00600.00
151Küçükköy Yaylası20444371/1.Arsa18.000,00600.00
152Küçükköy Yaylası20454371/1.Arsa18.000,00600.00
153Küçükköy Yaylası20465261/1.Arsa18.000,00600.00
154Manay1191799,991/1.Arsa38,000.001.200.00
155Manay1192799,91/1.Arsa35.000,001.100.00
156Manay1193800,11/1.Arsa35.000,001.100.00
157Manay1194799,971/1.Arsa35.000,001.100.00
158Manay1195800,121/1.Arsa35.000,001.100.00
159Manay11912799,981/1.Arsa35.000,001.100.00
160Manay119138001/1.Arsa35.000,001.100.00
161Manay11914799,991/1.Arsa35.000,001.100.00
162Manay1221784,051/1.Arsa35.000,001.100.00
163Manay1222784,041/1.Arsa35.000,001.100.00
164Manay1223784,071/1.Arsa35.000,001.100.00
165Manay1224784,041/1.Arsa35.000,001.100.00
166Manay1225782,371/1.Arsa35.000,001.100.00
167Manay1226783,261/1.Arsa35.000,001.100.00
168Manay1231770,441/1.Arsa35.000,001.100.00
169Manay1232772,981/1.Arsa35.000,001.100.00
170Manay1233773,111/1.Arsa35.000,001.100.00
171Manay1234760,151/1.Arsa35.000,001.100.00
172Manay1235785,81/1.Arsa35.000,001.100.00
173Manay1236768,991/1.Arsa35.000,001.100.00
174Manay1237773,011/1.Arsa35.000,001.100.00
175Manay1238773,161/1.Arsa35.000,001.100.00
176Manay1239772,941/1.Arsa35.000,001.100.00
177Manay12310772,931/1.Arsa35.000,001.100.00
178Manay1304744,981/1.Arsa45.000,001.500.00
179Osmankalfalar13934286441/1.Tarla500.000,0015.000.00
180Taşkesiği12015001/1.Arsa30.000,001.000.00
181Taşkesiği12065001/1.Arsa30.000,001.000.00
182Taşkesiği081701761/1.Arsa9.000,00300.00
183Ulucak2622393,341/1.Tarla3.000,00100.00
184Yakaköy1371125515,311/1.Tarla60.000,002.000.00
185Yakaköy1401192317,191/1.Tarla25.000,00750.00
186Yakaköy141288785,181/1.Tarla150.000,004.500.00
187Yeleme13185081/1.Arsa35.000,001.100.00
188Yeleme12754651/1.Arsa40.000,001.200.00
189Yukarı Karaman Yaylası1529430,821/1.Yol Boşluğu4.000,00150.00
7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 15:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.
9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları