Artvin Yüksek Gerilim Hattı Geçecek Araziler | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:06

Artvin Yüksek Gerilim Hattı Geçecek Araziler

Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEİAŞ Kurumunun Başvurusu Üzerine Artvin ile Arkun Baraji Arasına Döşenecek Yüksek Gerilim Hatlarının Geçeceği İmar Planını Onaylayarak Askıya Çıkardı.

Artvin Yüksek Gerilim Hattı Geçecek Araziler
Son Güncelleme :

12 Eylül 2020 - 14:10

1.061 views

Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 26 Ağustos 2020 tarihinde;

Artvin ili, Yusufeli İlçesi, Yapraklı, Palaklı ve Kısacur Mevkiinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “380 kV Yusufeli HES İrtibatları Elektrik Enerjisi İletim Hattı (380 kV Yusufeli HES TM-Arkun HES TM EEİH) Projesi” ile ilgili olarak;
Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

İlgi yazı ile bahse konu projeye, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca ” Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildiği bildirilmiştir.

artvin-yeni-enerji-nakil-hatları

Bu kapsamda; yazımız ekinde sunulan karara ait duyuru metninin ilan panosuna asılarak, anons yapılarak, internet vs. aracılığı ile 15 (on beş) gün süreyle kamuoyuna duyurulması ile duyuru metninin askıya alınması ve askıdan indirilmesiyle ilgili tutanağın Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; bir resmi yazı yayımladı.

artvin-eih

Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları 15 gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlamak zorundadır. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de biraz önce açıkladığımız usullere göre yapılmak zorundadır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, ilgili Bakanlığa gönderilmektedir.