Bahçelievler Belediyesi 3 Adet Arsa Satışı Yapacak | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:21

Bahçelievler Belediyesi 3 Adet Arsa Satışı Yapacak

30 Ocak 2020 tarihinde, Bahçelievler Belediyesine ait Şirinevler Mah. 4003 Parselde bulunan 2 adet arsanın ve Siyavuşpaşa Mah. 1272 parselde bulunan arsanın açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

Bahçelievler Belediyesi 3 Adet Arsa Satışı Yapacak
Son Güncelleme :

13 Ocak 2020 - 20:44

380 views

Bahçelievler Belediyesi Yayımladığı İlan Metninde Açık Artırma Usulü İle Satışı Yapılacak Arsaları Duyurdu.

Bahçelievler Belediyesi sınırlarında bulunan; Şirinevler Mah. 4003 Parsel ve Siyavuşpaşa Mah.1272 parsel sayılı yerdeki maliklerin 2/3 çoğunlukla anlaşma yapıldığı ve bu karara katılmayan maliklerin hisselerinin satışı, 6306 sayılı kanunun 15/A  maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacak.

İhaleye İlişkin Detaylar

1-İdarenin
a) Adresi : Çobançeşme Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:48 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02124843800 / 2442
c) Elektronik Posta Adresi : imarvesehircilikmüdürlügü@bahcelievler.bel.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.bahcelievler.istanbul/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : *Şirinevler Mahallesi 16 pafta 4003 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm Zehra AYDIN ’ın  32/300 (30.40 m²) payının satış işi.

*Şirinevler Mahallesi 16 pafta 4003 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm Nazime KÖKKAYA ’nın  30/300 (28.50 m²) payının satış işi

*Siyavuşpaşa Mah. Gonca sk. No:53 F21C23D4D pafta 1272 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın 5 normal kat 22 nolu bağımsız bölümün( ½ hissesi) İsa KOCAOĞLU nun 15/576 (8.21 m²) payının satış işi

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Belediye Başkanlığı Teknik Hizmetler Binası 2. Kat Encümen toplantı salonu Çobançeşme Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:48  Bahçelievler / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 – 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

*  3/2 çoğunlukla yapılan anlaşma ve şartları kabul edeceğine dair noter onaylı muvafakatname verilecek.

*  Satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminatın mali hizmetler müdürlüğüne yatırılması gerekir.

* İhaleye katılmak için teminat ve muvafakatnamelerin en geç 23.01.2020 tarihi saat 17:00’ a kadar ilgili evraklarla müdürlüğümüz kentsel dönüşüm şefliğine getirmeleri gerekmektedir.