Balıkesir Karesi Belediyesi 4 Adet Konut İmarlı Arsa Satacak | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 23:49

Balıkesir Karesi Belediyesi 4 Adet Konut İmarlı Arsa Satacak

Balıkesir İli Karesi İlçesi Belediyesine Ait Olan “Ayrık Nizam 2 Kat Mesken Alanı” İmarlı Kalaycılar ve Köteyli Mahallelerinde Bulunan 4 Adet Arsanın Satış İhalesi 30 Eylül 2020 Tarihinde Saat 15:00’de Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında Yapılacaktır.

Balıkesir Karesi Belediyesi 4 Adet Konut İmarlı Arsa Satacak
Son Güncelleme :

17 Eylül 2020 - 14:34

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/balikesir-karesi-belediyesi-4-adet-konut-imarli-arsa-satacak/20242/" title="facebook">

Mülkiyeti Balıkesir ilinin Karesi ilçesi belediyesine ait olan 4 adet arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b)  Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d)  İkametgah İlmühaberi,
e)  Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)  İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 25.09.2020 Cuma günü saat 17:30’a kadar İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyenin veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza  ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

arsa haberleri

İHALE BAŞVURULARI 25.09.2020 CUMA GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR.

İlan No: ILN01219716

S.NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL m2 HİSSE İMAR DURUMU TEMİNAT SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ
1 KALAYCILAR İ19C04D 118 21 6,399 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 60,000 2,000,000
2 KÖTEYLİ İ19C04D 104 11 7,990 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 31,500 1,050,000
3 KÖTEYLİ İ19C04B 105 13 11,117 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 45,000 1,500,000
4 KÖTEYLİ İ19C04B 106 13 10,925 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 43,500 1,450,000