Balıkesir Karesi Belediyesine Ait 77 Adet Arsa İhale İle Satılacaktır | 22 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 01:50

Balıkesir Karesi Belediyesine Ait 77 Adet Arsa İhale İle Satılacaktır

Balıkesir Karesi Belediyesine Ait 77 Adet Arsa İhale İle Satılacaktır
Son Güncelleme :

12 Haziran 2019 - 16:21

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/balikesir-karesi-belediyesine-ait-77-adet-arsa-ihale-ile-satilacaktir/6421/" title="facebook">

Balıkesir Karesi Belediyesine ait 77 adet arsa ihale ile satılacak.

İhale, 26 Haziran 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye katılabilmek için; ilgililerin istenilen belgeleri 24 Haziran.2019 pazartesi günü saat 17:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

Telefon numarası 0-266- 2430400-2202

b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2416801

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 24.06.2019 pazartesi günü saat 17:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

İHALE BAŞVURULARI 24.06.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR
İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE
ORANI
İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
1 26.06.2019 10:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 133 2 451.68 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 750.00 TL 25,000.00 TL
2 26.06.2019 10:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 133 5 449.25 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 750.00 TL 25,000.00 TL
3 26.06.2019 10:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 133 6 394.60 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 660.00 TL 22,000.00 TL
4 26.06.2019 10:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 133 7 378.75 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 630.00 TL 21,000.00 TL
5 26.06.2019 10:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 135 4 420.62 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 570.00 TL 19,000.00 TL
6 26.06.2019 10:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 135 8 381.14 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 525.00 TL 17,500.00 TL
7 26.06.2019 10:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 135 9 362.52 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 495.00 TL 16,500.00 TL
8 26.06.2019 10:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 136 4 531.02 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 645.00 TL 21,500.00 TL
9 26.06.2019 10:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 137 3 574.01 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 690.00 TL 23,000.00 TL
10 26.06.2019 10:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 137 4 594.31 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 720.00 TL 24,000.00 TL
11 26.06.2019 10:50 TURPLU ARSA İ19D05A3D 138 1 525.65 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 630.00 TL 21,000.00 TL
12 26.06.2019 10:55 TURPLU ARSA İ19D05A3D 138 2 467.43 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 570.00 TL 19,000.00 TL
13 26.06.2019 11:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 138 3 521.28 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 630.00 TL 21,000.00 TL
14 26.06.2019 11:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 138 4 615.05 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 735.00 TL 24,500.00 TL
15 26.06.2019 11:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 139 1 488.37 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 510.00 TL 17,000.00 TL
16 26.06.2019 11:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 139 2 489.12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 525.00 TL 17,500.00 TL
17 26.06.2019 11:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 139 3 752.41 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 825.00 TL 27,500.00 TL
18 26.06.2019 11:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 139 4 513.94 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 540.00 TL 18,000.00 TL
19 26.06.2019 11:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 139 5 509.17 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 540.00 TL 18,000.00 TL
20 26.06.2019 11:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 1 456.35 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 480.00 TL 16,000.00 TL
21 26.06.2019 11:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 2 401.46 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 420.00 TL 14,000.00 TL
22 26.06.2019 11:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 3 411.53 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
23 26.06.2019 11:50 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 4 397.23 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 420.00 TL 14,000.00 TL
24 26.06.2019 11:55 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 5 447.70 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 465.00 TL 15,500.00 TL
25 26.06.2019 12:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 6 424.59 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
26 26.06.2019 12:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 7 426.79 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
27 26.06.2019 12:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 8 417.37 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
28 26.06.2019 12:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 140 9 433.51 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 465.00 TL 15,500.00 TL
29 26.06.2019 14:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 1 434.79 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 465.00 TL 15,500.00 TL
30 26.06.2019 14:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 2 417.09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
31 26.06.2019 14:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 3 419.81 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
32 26.06.2019 14:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 4 370.83 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
33 26.06.2019 14:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 5 356.35 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 375.00 TL 12,500.00 TL
34 26.06.2019 14:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 6 408.46 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
35 26.06.2019 14:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 7 382.80 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 405.00 TL 13,500.00 TL
36 26.06.2019 14:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 8 424.78 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
37 26.06.2019 14:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 9 424.36 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
38 26.06.2019 14:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 141 10 406.76 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
39 26.06.2019 14:50 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 1 430.52 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
40 26.06.2019 14:55 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 2 415.31 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
41 26.06.2019 15:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 3 416.40 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
42 26.06.2019 15:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 4 393.13 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 420.00 TL 14,000.00 TL
43 26.06.2019 15:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 5 413.98 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
44 26.06.2019 15:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 6 443.44 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 465.00 TL 15,500.00 TL
45 26.06.2019 15:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 7 402.94 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
46 26.06.2019 15:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 8 414.44 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
47 26.06.2019 15:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 9 408.27 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
48 26.06.2019 15:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 142 10 413.54 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
49 26.06.2019 15:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 1 421.62 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
50 26.06.2019 15:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 2 422.18 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
51 27.06.2019 10:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 3 425.83 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
52 27.06.2019 10:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 4 429.12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 450.00 TL 15,000.00 TL
53 27.06.2019 10:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 5 416.87 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
54 27.06.2019 10:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 6 409.89 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
55 27.06.2019 10:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 7 413.40 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
56 27.06.2019 10:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 8 417.12 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
57 27.06.2019 10:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 9 411.93 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
58 27.06.2019 10:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 143 10 404.22 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
59 27.06.2019 10:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 1 464.97 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 495.00 TL 16,500.00 TL
60 27.06.2019 10:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 2 566.27 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 600.00 TL 20,000.00 TL
61 27.06.2019 10:50 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 3 367.96 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
62 27.06.2019 10:55 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 4 373.69 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
63 27.06.2019 11:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 5 353.88 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 375.00 TL 12,500.00 TL
64 27.06.2019 11:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 6 353.36 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 375.00 TL 12,500.00 TL
65 27.06.2019 11:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 7 457.43 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 480.00 TL 16,000.00 TL
66 27.06.2019 11:15 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 8 363.86 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
67 27.06.2019 11:20 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 9 336.63 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 360.00 TL 12,000.00 TL
68 27.06.2019 11:25 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 10 346.42 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 375.00 TL 12,500.00 TL
69 27.06.2019 11:30 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 11 362.54 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
70 27.06.2019 11:35 TURPLU ARSA İ19D05A3D 144 12 353.48 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 375.00 TL 12,500.00 TL
71 27.06.2019 11:40 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 1 312.09 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 330.00 TL 11,000.00 TL
72 27.06.2019 11:45 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 2 385.42 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 405.00 TL 13,500.00 TL
73 27.06.2019 11:50 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 3 408.74 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 435.00 TL 14,500.00 TL
74 27.06.2019 11:55 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 4 368.84 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 390.00 TL 13,000.00 TL
75 27.06.2019 12:00 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 5 459.20 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 480.00 TL 16,000.00 TL
76 27.06.2019 12:05 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 6 469.72 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 495.00 TL 16,500.00 TL
77 27.06.2019 12:10 TURPLU ARSA İ19D05A3D 145 7 319.59 TAM Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı 345.00 TL 11,500.00 TL