İmarhaber

Balıkesir Karesi Belediyesine Ait 77 Adet Arsa İhale İle Satılacaktır

Balıkesir Karesi Belediyesine Ait 77 Adet Arsa İhale İle Satılacaktır
Google News
12 Haziran 2019 - 16:21

Balıkesir Karesi Belediyesine ait 77 adet arsa ihale ile satılacak.

İhale, 26 Haziran 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye katılabilmek için; ilgililerin istenilen belgeleri 24 Haziran.2019 pazartesi günü saat 17:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

Telefon numarası 0-266- 2430400-2202

b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2416801

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 24.06.2019 pazartesi günü saat 17:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

İHALE BAŞVURULARI 24.06.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR
İHALE SIRA NOİHALE
TARİHİ
İHALE SAATİMAHALLECİNSİPAFTA NOADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HİSSE
ORANI
İMAR DURUMUGEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
126.06.201910:00TURPLUARSAİ19D05A3D1332451.68TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı750.00 TL25,000.00 TL
226.06.201910:05TURPLUARSAİ19D05A3D1335449.25TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı750.00 TL25,000.00 TL
326.06.201910:10TURPLUARSAİ19D05A3D1336394.60TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı660.00 TL22,000.00 TL
426.06.201910:15TURPLUARSAİ19D05A3D1337378.75TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı630.00 TL21,000.00 TL
526.06.201910:20TURPLUARSAİ19D05A3D1354420.62TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı570.00 TL19,000.00 TL
626.06.201910:25TURPLUARSAİ19D05A3D1358381.14TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı525.00 TL17,500.00 TL
726.06.201910:30TURPLUARSAİ19D05A3D1359362.52TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı495.00 TL16,500.00 TL
826.06.201910:35TURPLUARSAİ19D05A3D1364531.02TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı645.00 TL21,500.00 TL
926.06.201910:40TURPLUARSAİ19D05A3D1373574.01TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı690.00 TL23,000.00 TL
1026.06.201910:45TURPLUARSAİ19D05A3D1374594.31TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı720.00 TL24,000.00 TL
1126.06.201910:50TURPLUARSAİ19D05A3D1381525.65TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı630.00 TL21,000.00 TL
1226.06.201910:55TURPLUARSAİ19D05A3D1382467.43TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı570.00 TL19,000.00 TL
1326.06.201911:00TURPLUARSAİ19D05A3D1383521.28TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı630.00 TL21,000.00 TL
1426.06.201911:05TURPLUARSAİ19D05A3D1384615.05TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı735.00 TL24,500.00 TL
1526.06.201911:10TURPLUARSAİ19D05A3D1391488.37TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı510.00 TL17,000.00 TL
1626.06.201911:15TURPLUARSAİ19D05A3D1392489.12TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı525.00 TL17,500.00 TL
1726.06.201911:20TURPLUARSAİ19D05A3D1393752.41TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı825.00 TL27,500.00 TL
1826.06.201911:25TURPLUARSAİ19D05A3D1394513.94TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı540.00 TL18,000.00 TL
1926.06.201911:30TURPLUARSAİ19D05A3D1395509.17TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı540.00 TL18,000.00 TL
2026.06.201911:35TURPLUARSAİ19D05A3D1401456.35TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı480.00 TL16,000.00 TL
2126.06.201911:40TURPLUARSAİ19D05A3D1402401.46TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı420.00 TL14,000.00 TL
2226.06.201911:45TURPLUARSAİ19D05A3D1403411.53TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
2326.06.201911:50TURPLUARSAİ19D05A3D1404397.23TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı420.00 TL14,000.00 TL
2426.06.201911:55TURPLUARSAİ19D05A3D1405447.70TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı465.00 TL15,500.00 TL
2526.06.201912:00TURPLUARSAİ19D05A3D1406424.59TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
2626.06.201912:05TURPLUARSAİ19D05A3D1407426.79TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
2726.06.201912:10TURPLUARSAİ19D05A3D1408417.37TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
2826.06.201912:15TURPLUARSAİ19D05A3D1409433.51TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı465.00 TL15,500.00 TL
2926.06.201914:00TURPLUARSAİ19D05A3D1411434.79TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı465.00 TL15,500.00 TL
3026.06.201914:05TURPLUARSAİ19D05A3D1412417.09TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
3126.06.201914:10TURPLUARSAİ19D05A3D1413419.81TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
3226.06.201914:15TURPLUARSAİ19D05A3D1414370.83TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
3326.06.201914:20TURPLUARSAİ19D05A3D1415356.35TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı375.00 TL12,500.00 TL
3426.06.201914:25TURPLUARSAİ19D05A3D1416408.46TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
3526.06.201914:30TURPLUARSAİ19D05A3D1417382.80TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı405.00 TL13,500.00 TL
3626.06.201914:35TURPLUARSAİ19D05A3D1418424.78TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
3726.06.201914:40TURPLUARSAİ19D05A3D1419424.36TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
3826.06.201914:45TURPLUARSAİ19D05A3D14110406.76TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
3926.06.201914:50TURPLUARSAİ19D05A3D1421430.52TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
4026.06.201914:55TURPLUARSAİ19D05A3D1422415.31TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4126.06.201915:00TURPLUARSAİ19D05A3D1423416.40TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4226.06.201915:05TURPLUARSAİ19D05A3D1424393.13TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı420.00 TL14,000.00 TL
4326.06.201915:10TURPLUARSAİ19D05A3D1425413.98TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4426.06.201915:15TURPLUARSAİ19D05A3D1426443.44TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı465.00 TL15,500.00 TL
4526.06.201915:20TURPLUARSAİ19D05A3D1427402.94TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4626.06.201915:25TURPLUARSAİ19D05A3D1428414.44TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4726.06.201915:30TURPLUARSAİ19D05A3D1429408.27TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4826.06.201915:35TURPLUARSAİ19D05A3D14210413.54TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
4926.06.201915:40TURPLUARSAİ19D05A3D1431421.62TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
5026.06.201915:45TURPLUARSAİ19D05A3D1432422.18TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
5127.06.201910:00TURPLUARSAİ19D05A3D1433425.83TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
5227.06.201910:05TURPLUARSAİ19D05A3D1434429.12TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı450.00 TL15,000.00 TL
5327.06.201910:10TURPLUARSAİ19D05A3D1435416.87TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5427.06.201910:15TURPLUARSAİ19D05A3D1436409.89TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5527.06.201910:20TURPLUARSAİ19D05A3D1437413.40TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5627.06.201910:25TURPLUARSAİ19D05A3D1438417.12TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5727.06.201910:30TURPLUARSAİ19D05A3D1439411.93TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5827.06.201910:35TURPLUARSAİ19D05A3D14310404.22TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
5927.06.201910:40TURPLUARSAİ19D05A3D1441464.97TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı495.00 TL16,500.00 TL
6027.06.201910:45TURPLUARSAİ19D05A3D1442566.27TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı600.00 TL20,000.00 TL
6127.06.201910:50TURPLUARSAİ19D05A3D1443367.96TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
6227.06.201910:55TURPLUARSAİ19D05A3D1444373.69TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
6327.06.201911:00TURPLUARSAİ19D05A3D1445353.88TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı375.00 TL12,500.00 TL
6427.06.201911:05TURPLUARSAİ19D05A3D1446353.36TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı375.00 TL12,500.00 TL
6527.06.201911:10TURPLUARSAİ19D05A3D1447457.43TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı480.00 TL16,000.00 TL
6627.06.201911:15TURPLUARSAİ19D05A3D1448363.86TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
6727.06.201911:20TURPLUARSAİ19D05A3D1449336.63TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı360.00 TL12,000.00 TL
6827.06.201911:25TURPLUARSAİ19D05A3D14410346.42TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı375.00 TL12,500.00 TL
6927.06.201911:30TURPLUARSAİ19D05A3D14411362.54TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
7027.06.201911:35TURPLUARSAİ19D05A3D14412353.48TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı375.00 TL12,500.00 TL
7127.06.201911:40TURPLUARSAİ19D05A3D1451312.09TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı330.00 TL11,000.00 TL
7227.06.201911:45TURPLUARSAİ19D05A3D1452385.42TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı405.00 TL13,500.00 TL
7327.06.201911:50TURPLUARSAİ19D05A3D1453408.74TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı435.00 TL14,500.00 TL
7427.06.201911:55TURPLUARSAİ19D05A3D1454368.84TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı390.00 TL13,000.00 TL
7527.06.201912:00TURPLUARSAİ19D05A3D1455459.20TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı480.00 TL16,000.00 TL
7627.06.201912:05TURPLUARSAİ19D05A3D1456469.72TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı495.00 TL16,500.00 TL
7727.06.201912:10TURPLUARSAİ19D05A3D1457319.59TAMAyrık Nizam İki Kat Mesken Alanı345.00 TL11,500.00 TL
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları