BATMAN ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:52

BATMAN ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI

Batman ili Şubat Ayı Belediye Meclis Kararları ve Onaylanan İmar Plan Değişiklikleri Haberimizde…

BATMAN ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI
Son Güncelleme :

01 Mart 2020 - 16:14

1.077 views

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT/2020 MECLİS TOPLANTISINDA ALMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ:

Parkomat Sistemi Ücret Tarifesi Güncellendi

 

İlk 10 dakika        Ücretsiz

 

10-30 dakika         2 TL

30-60 dakika         3 TL

1-2 saat                 4 TL

2-3 saat                 5 TL

3-4 saat                 6 TL

4-5 saat                 7 TL

5-6 saat                 8 TL

6-7 saat                 9 TL

7-8 saat               10 TL

8 saat ve üzeri       12 TL

Aylık Abonelik       120 TL

Batman Belediye Tüzel Kişiliğine ait arsaların satışı talebine ilişkin yapılan görüşme neticesinde;

 1. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İluh köyü kain  1064  ada 7  nolu 52.74/272.87 parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak, Ekoloji ve Çevre Sağlık, Kadın Politikaları ve Kültür Sanat Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 2. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tilmerç köyü kain  437  ada 4  nolu 239.50 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin söz konusu parselde yapılan ihdas sonucu Belediyemiz adına tescil edilen 239.50 m2‘lik kısım Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
 3. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Bahçelievler Mahallesi  1889 ada 78  nolu 45.76 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak, Ulaşım, Yoksullukla Mücadele ve Etik ve Hukuk Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Pınarbaşı Mahallesi  876  ada 20  nolu 152.66 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı belediye kanununu 24.Maddesi uyarıca Emlak, Ar-Ge (Belediye Faaliyet Yatırımlarını İzleme), Eğitim ve Engelsiz Yaşam Komisyonlarına havale edilerek, komisyonlarca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 5. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Köyü 460 ada 2 nolu 920,00 m2’lik parsel ve  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Köyünde 463 ada 2 nolu 706,00 m2 lik parsel  ile Mülkiyeti vatandaşa ait İlimiz Merkez Ciğerlo Köyünde 1302 ada 2 nolu 2544,83 m2 lik parselin takas talebi; söz konusu parseller Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından takaslarının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
 6. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Çarşı Mahallesi 494 ada 65 nolu 29,41 m2‘lik parselin satın alınması talebi; söz konusu parsel Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
 7. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Ziyagökalp Mahallesi 1546 ada 154 nolu 29,50 m2‘lik parselin satın alınması talebi; söz konusu parsel Belediyemizce herhangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

İmar Planı Değişiklikleri

 1. 08.01.2020 tarih ve 1-39 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi (Kuyubaşı Köyü) ile Kardelen Mahallesinde (Karayün Köyü Hırbasa mevkii) kain yaklaşık 483 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi neticesinde;
 2. Batman İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi (Kuyubaşı Köyü) ile Kardelen Mahallesinde (Karayün Köyü Hırbasa mevkii) kain yaklaşık 483 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 Revizyon Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununu 24.Maddesi uyarıca İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.
 3. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 102 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 4. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 102 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 5. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 140 ada 1 ve 8  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 6. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 140 ada 1 ve 8  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 7. Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 157 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 8. Batman İli, Merkez İlçesi, Alkami Köyünde kain 157 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 9. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 215 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 10. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 215 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 11. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 241 ada 19 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 12. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 241 ada 19 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 13. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 437 ada 2 ve 4  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 14. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 437 ada 2 ve 4  nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 15. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 980 ada 2 ve 3 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 639 ada 12 nolu parselin  ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 16. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 980 ada 2 ve 3 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 639 ada 12 nolu parselin  ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 17. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 1503 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 18. Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 1503 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 19. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 1951 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 20. Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 1951 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
 21. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 2252 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 22. Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 2252 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
 23. Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 2851 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;
 24. Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 2851 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 25. 08.01.2020 tarih ve 1-24 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;
 26. İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1783 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümleri, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğu ile reddedilmiştir.
 27. 07.01.2020 tarih ve 1-23 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesinde 2189, 13969, 12803, 11526, 16354 nolu parseller, 351 ada 8 nolu parsel, 1746 ada 12 nolu parsel, 880 ada 43 nolu parsel ve 182 ada 1 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;
 28. Batman İli, Merkez İlçesinde 2189, 13969, 12803, 11526, 16354 nolu parseller, 351 ada 8 nolu parsel, 1746 ada 12 nolu parsel, 880 ada 43 nolu parsel ve 182 ada 1 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; etkin ve sağlıklı değerlendirilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.
 29. 07.01.2020 tarih ve 1-22 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde kain 2601 ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;
 30. İlimiz, Merkez İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde kain 2601 ada 14 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümleri, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı ve parsel derinliği şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğu ile reddedilmiştir.

BATMAN DİĞER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yençok Değer Değişiklikleri

 1. 07.01.2020 tarih ve 1-21 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen UİP- 2272,967 Plan İşlem Numaralı Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 986 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;
 2. İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 986 ada 1 nolu parsel onaylı imar planında; Emsal:1.75, Yençok:15.50 metre, Konut Alanı olarak imarlıdır. İmar plan değişikliği ile Planlama alanında parsel formunun kullanımda esneklik sağlanması bağlamında Emsal değeri korunarak Yençok değerinde değişiklik yapılarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Emsal:1.75 değeri korunarak dikeyde yapılaşmaya ile site tarzı yapılanma, bina bahçelerinden daha fazla faydalanmak, otopark ve peyzaj alanı yaratmak, özgün mimari planlar yaratmak ve çevre siluetini bozmamak üzere Yençok=15.50 metre olan yükseklik değeri, Emsal değeri değiştirilmeden Yençok=21.50 metreye çıkarılarak karşılıklı iki yapı mesafesi şartını sağlamak için söz konusu şartı sağlamayan cephelerden 8.5 metre diğer cephelerden 5 metre çekme mesafeleri uygulanarak plan değişikliği yapılmıştır. Konut alanı fonksiyonun devamlılığı, adakenar çizgileri, çekme mesafeleri ve Emsal değerleri olan yapılaşma şartları plan değişikliğinde korunmuş olup herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
 3. Sonuç olarak; 1/1000 Ölçekli Batman Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.
 4. 07.01.2020 tarih ve 1-20 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; UİP- 2272,958 Plan İşlem Numaralı; Batman İli, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 144 ada 6 ve 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;
 5. İlimiz, Merkez İlçesi, Körük Köyünde kain 144 ada 6 nolu parsel mer-i imar planında; Ayrık Nizam 4 Katlı, Emsal:1.60, Taks:0.40 Konut+Ticaret(asma katlı) Alanı olarak imarlıdır. Körük Köyünde kain 144 ada 7 parsel mer-i imar planında; Ayrık Nizam 3 Katlı Emsal:1.20, Taks:0.40, Konut Alanı olarak imarlıdır.
 6. İmar plan değişikliği ile Körük Köyünde kain 144 ada 6 ve 7 nolu parsellerde; sağlıklı ve düzenli kentsel gelişmeyi ve yapılaşmayı sağlamak, bina bahçelerinden daha fazla faydalanmak, daha fazla otopark ve peyzaj alanı yaratmak için çevre siluetini bozmadan yapılaşmak için tevhit edilmek istediğinden plan değişikliği yapılmaktadır. Körük Köyünde kain 144 ada 6 ve 7 nolu parsellerin; ada kenar çizgileri, yol güzergâhları, çevre siluetini bozmadan ve Emsal artışına gidilmeden Emsal:1.42 Taksmax=0.36 ve Yençok=15.50 metre, Konut+Ticaret (asma katlı) Alan olarak düzenlenmiştir. Tevhit işlemi imar plan değişikliği onaylandıktan sonra yapılabilecektir.
 7. Sonuç olarak; 14.10.2009 tarihte yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Batman (Merkez) Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

Körük Köyü yençok değeri

DETAYLI PLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 

1- Körük Köyünde kain 144 ada 6 ve 7 nolu parseller Emsal:1.42 Taksmax=0.36 ve Yençok=15.50 metre, Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanıdır.

2- Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

3- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla bodrum Taksmax=0.40 ve bodrum kat yüksekliği (3-4 metre) şeklinde tasarlanabilecektir.

4- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecek olup bodrum otopark girişi istenilen cepheden sağlanabilecektir.

5- Yol cephelerinden 1.50 metre açık/kapalı çıkma yapılabilir.

6- Tevhit işlemi imar plan değişikliğinden sonra yapılacaktır.
7- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

07.01.2020 tarih ve 1-19 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 861 Ada 29 ve 47 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 861 Ada 29 ve 47 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümleri, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı ve parsel derinliği şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğu ile reddedilmiştir.

07.01.2020 tarih ve 1-18 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen UİP- 2272,968 Plan İşlem Numaralı; Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 986 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 986 ada 8 nolu parsel onaylı imar planında; Emsal:1.75, Yençok:15.50 metre, Konut Alanı olarak imarlıdır. İmar plan değişikliği ile Planlama alanında parsel formunun kullanımda esneklik sağlanması bağlamında Emsal değeri korunarak Yençok değerinde değişiklik yapılarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Emsal:1.75 değeri korunarak dikeyde yapılaşmaya ile site tarzı yapılanma, bina bahçelerinden daha fazla faydalanmak, otopark ve peyzaj alanı yaratmak, özgün mimari planlar yaratmak ve çevre siluetini bozmamak üzere Yençok=15.50 metre olan yükseklik değeri, Emsal değeri değiştirilmeden Yençok=21.50 metreye çıkarılarak karşılıklı iki yapı mesafesi şartını sağlamak için söz konusu şartı sağlamayan cephelerden 8.5 metre diğer cephelerden 5 metre çekme mesafeleri uygulanarak plan değişikliği yapılmıştır. Konut alanı fonksiyonun devamlılığı, adakenar çizgileri, çekme mesafeleri ve Emsal değerleri olan yapılaşma şartları plan değişikliğinde korunmuş olup herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Sonuç olarak; 1/1000 Ölçekli Batman Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 

1- Tilmerç Köyü 986 ada 8 parsel Emsal:1.75, Taksmax=0.25 ve Yençok=21.50 metre Konut Alanıdır.

2- Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

3- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda otopark, havalandırma, sığınak, depo vb. gibi kullanım alanları için plan değişiklik paftasında gösterilen çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla Bodrum Taksmax=0.30 ve bodrum kat yüksekliği (3-4 metre) şeklinde tasarlanabilecektir.

4- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine ve dışına taşabilecek olup bodrum otopark girişi istenilen cepheden sağlanabilecektir.

5- Aksi belirtilmeyen hususlarda mer-i imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-26: 07.01.2020 tarih ve 1-16 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen UİP- 2272,964 / NİP-2271,440 Plan İşlem Numaralı; Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 369 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 369 ada 3 nolu parsel onaylı imar planında; Ayrık Nizam 6 Katlı, TAKSmax:0.25, Emsal:1.50, Hmax:18.50 metre, Konut Alanı(zemin ticari yer alabilir)  olarak imarlıdır.

İmar Plan değişikliği ile Konut (zemin ticari) fonksiyonu sadece saf ticaret alanı olarak öngörülmüş olup; TAKSmax:0.25 olan yapının zemine oturum alanı TAKS:0.30 ve Emsal:1.50 olan yapı yoğunluğu Emsal:1.70 ve olarak düzenlenmiştir. Bu yapılaşma koşuları doğrultusunda Yençok:21.50 metre olarak belirlenmiştir. Planlama alanına saf ticaret fonksiyonu devam ettirilerek çevresindeki yüksek yoğunluklu gece ve gündüz nüfusu ile Eğitim, Resmi Kurum, Bölge Hastanesi gerekse de çevresindeki diğer yerleşmelerin Ticaret alanlarına yönelik ihtiyacı giderilmiş olacaktır.

Sonuç olarak; 14.10.2009 tarihte yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Batman Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- Tilmerç Köyü 369 ada 3 parsel Ticaret Alanıdır. 2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kesinleşmeden uygulama yapılamaz. 3- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı ve planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Tilmerç Köyü 369 ada 3 parsel Ayrık Nizam 6 katlı, Emsal:1.70, Taks:0.30, Yençok:21.50 metre Ticaret Alanıdır. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda Zemin kat(maksimum 3.5 metre)+Asma kat (maksimum 3 metre) 6.0metreyi geçmeyecektir. 3- Asma katın galeri boşluğu sadece mahreç alınan yol cephesinden bırakılacaktır. 4- Zemin ve bodrum katın inşaat alanı yapının tabandaki izdüşüm alanından küçük/büyük olabilecektir. 5- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı ve planlı alanlar imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-27: 07.01.2020 tarih ve 1-17 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1102 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde kain 1102 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümleri, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğu ile reddedilmiştir.

KARAR-28: 07.01.2020 tarih ve 1-15 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 880 ada 71 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 880 ada 71 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; etkin ve sağlıklı değerlendirilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-29: 07.01.2020 tarih ve 1-12 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 14023 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 14023 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; etkin ve sağlıklı değerlendirilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-30: 07.01.2020 tarih ve 1-13 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen: UİP- 2272,965 / NİP-2271,441 Plan İşlem Numaralı;  Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 ada 3 ve 29 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 222 ada 3 nolu parsel mer’i imar planında bir kısmı imar yolu bir kısmı Emsal.2.00 Taks:0.40, Konut Alanı olarak imarlıdır. Tilmerç Köyünde kain 222 ada 29 nolu parsel mer’i imar planında; bir kısmı Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal; 2.00, Taks:0.40, Konut Alanı; bir kısmı Ayrık Nizam 4 Katlı, Emsal:1.60 Taks:0.40, Konut Alanı ve Yol Alanı olarak imarlıdır.

Söz konusu parselin içerisinden 7 metre imar yolunun geçmesi ve parsellerin birden fazla yapılaşma koşullarına sahip olmasından dolayı taşınmazların imar hakkını tam anlamıyla kullanamamasından dolayı plan değişikliği yapılma gereksinimi duyulmuştur. Söz konusu parsellerin içerisinden geçen 7 metre imar yolun ulaşım aksını bozmadan, parsellerin kuzeyinden geçen kadastro yolu imar yolu olarak düzenlenmiştir. Emsal artışı olmadan Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:1.70, Taksmax: 0.40, Konut Alanı olarak planlanmıştır. Taşınmazın imar yoluna kalan kısımları bedelsiz terk edecektir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri1- Tılmerç Köyü 222 ada 3, 29 nolu parseller Konut Alanıdır. 2– 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmeden uygulama yapılamz 3- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri1- Tılmerç Köyü 222 ada 3, 29 nolu parseller Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal:1.70 ve Taksmax:0.40 Konut Alanıdır. 2– Plan değişikliği onaylandıktan sonra yola terk, ihdas vb. uygulamalar yapılabilecektir. Taşınmazın imar yoluna kalan kısımları bedelsiz terk edecektir. 3- Çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 4- Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecektir. 5– İhtiyaç duyulması halinde birden fazla bodrum kat yapılabilecek olup, bodrum kat/katlarda Taksmax:0.50 olarak kullanılabilecektir. 6-Bodrum zemin altı otopark olarak kullanılabilecek olup, otopark, havalandırma, sığınak vb. ortak kullanım alanları yapılabilecektir. Bodrum kat/katlar yükseklikleri maksimum 4 metredir. 7- Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-31: 07.01.2020 tarih ve 1-14 sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; UİP- 2272,962 Plan İşlem Numaralı;  Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 139 ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 139 ada 3 nolu parsel mer-i imar planında; Ayrık Nizam 8 Katlı, Taks:0.40, Emsal:3.20, K Lejantlı, Konut+Ticaret(Asma Katlı) Alanı şeklinde imarlıdır. Tilmerç Köyünde kain 139 ada 2 nolu parsel ise mer-i imar planında; Ayrık Nizam 4 Katlı, Taks:0.40, Emsal:1.60, K Lejantlı Konut Alanı şeklinde imarlıdır.

Tilmerç Köyünde kain 139 ada 2 ve 3 parsellerde; site tarzı yapılaşma, bina bahçelerinden daha fazla faydalanmak, daha fazla otopark ve peyzaj alanı yaratmak için çevre siluetini bozmadan yapılaşmak için tevhit edilmek istediğinden plan değişikliği yapılmaktadır.

İmar planı değişikliği ile Nazım ve Uygulama İmar Planı hükümlerine, Planlama İlkeleri ve Şehircilik Esaslarına uygun olarak; Tılmerç Köyünde kain 139 ada 2 ve 3 nolu parsellerin ada kenar çizgileri, yol güzergâhları, çevre siluetini bozmadan ve Taks, Emsal artışı yapılmadan; Emsal:2.57, Taksmax:0.40 ve Yençok:27.50 metre K lejantlı Konut+Ticaret(Asma Katlı) olarak düzenlenmiştir. Tevhit işlemi imar plan değişikliği onaylandıktan sonra yapılabilecektir.

Sonuç olarak; mer-i imar planı yeniden değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri:

1- Tilmerç Köyü, 139 ada 2 ve 3 nolu parsel Ayrık Nizam 8 katlı,  Taksmax:0.40, Emsal:2.57, Yençok:27.50 metre, K Lejantlı Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Zemin kat asma katlı ticaret alanıdır.

2- K lejant hükümlerine göre, yan komşu cephesinden çekme mesafesi 3 metre olduğu takdirde, yan komşudan çıkma yapılamayacaktır.

3-Bodrum ve normal katlar zemin izdüşümünün içine/dışına taşabilecek olup, yürürlükte olan otopark yönetmeliği hükümlerine göre uygulama yapılabilecektir. Bodrum kat yükseklikleri 3-5 metre arasında yapılabilecektir.

4-Bu planda ve raporunda aksi belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı imar kanunu, meri imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-32: 08.01.2020 tarih ve 1-26 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; UİP- 2272,961 / NİP-2271,438 Plan İşlem Numaralı;  Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 173 Ada 1 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin bir kısmı ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-33: 08.01.2020 tarih ve 1-35 sayılı Meclis kararı ile komisyonlara havale edilen (UİP- 2272,952 / NİP-2271,435 Plan İşlem Numaralı)  Batman İli, Merkez İlçesi, Ciğerlo Köyünde kain 1205 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, Ciğerlo Köyünde kain 1205 ada 1 Nolu parsel Teknik Altyapı Alanı olarak imarlıdır. Söz konusu parselin yapılaşma koşulları: Emsal:0.50 ve Hmax:6.50 metre şeklinde imarlıdır.

İmar plan değişikliği ile İlimiz, Merkez İlçesi, Ciğerlo Köyünde kain 1205 ada 1 nolu parselin etrafındaki donatı alanının eksikliği dikkate alınarak mevcut konumda bulunan Teknik Altyapı Alanının daha işlevsel kullanımı sağlanacak yeni bir donatı alanına dönüştürülmesi gerekçesiyle; İbadet Alanı (Taziye Evi) olarak yeniden planlanması amaçlanmaktadır. Ciğerlo Köyünde kain 1205 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşulları; Emsal:0.50, Yençok:6.50 metre İbadet Alanı (Taziye Evi) dönüştürülmüştür.

Plan değişikliği ile planlama adasındaki; planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyumluluk sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Plan ana kararlarının, sürekliliğini, bütünlüğünü, yoğunluk, yeşil alan dengesini bozmayacak nitelikte plan tasarlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Hükümleri:

1- Plan değişikliği sınırı içerisinde kalan alan İbadet Alanıdır.

2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

3- Bu plan paftası ve açıklama raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı hükümler geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri:

1- Ciğerlo Köyü 1205 ada 1 nolu parsel İbadet Alanı (Taziye Evi)’dır.

2- Söz konusu parsellerin yapılaşma koşulları; Emsal:0.50, Yençok:6.50 metredir.

3- 1205 ada 1 nolu parseldeki taşınmazın üzerinden geçen enerji nakil hattı için TEİAŞ veya ilgili kurum görüşü alınmadan ruhsat düzenlenemez.

4- Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir.

5- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer-i imar planı ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR-34: 08.01.2020 tarih ve 1-36 sayılı Meclis kararı ile komisyonlara havale edilen (UİP-2272,942 / NİP-2271,429) Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 11917 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 11917 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 1. fıkrası hükümleri, mevcut doku ve çevre yapılaşmaya uyum sağlamadığı gerekçesiyle talep oy çokluğu ile reddedilmiştir.

KARAR-35: Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 252 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyünde kain 252 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-36: 07.11.2019  tarih ve 12-508 sayılı Belediye Meclisi Karar’ında belirlenen Gelir Tarife Cetveli’nde  2020  Yılı Hal Kapısı Giriş-Çıkış Ücretlerinin güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi neticesinde;

2020  Yılı Hal Kapısı Giriş-Çıkış Ücretlerinin güncellenmesine ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, Yer Tespit ve Tarife Belirleme Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-37: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan park alanı ile Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parsel ve parselin devamındaki kadastral boşluk ve Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin bitişiğinde yer alan kadastral boşluğun (UİP- 2272,970 / NİP-2271,442 Plan İşlem Numaralı) ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, M46A08C1C, paftasında bulunan Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan alan Park Alanı;  M46A08C3D paftasında bulunan Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parsel ve parselin güneyindeki kadastral boşluk Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı; 46A13B2A, M46A13B2D paftalarında bulunan Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk Konut Alanı olarak imarlıdır.

İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan alanda; Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla son teknolojiye uygun, insan eli değmeden, ucuz, hijyenik üretim ortamında günlük yaklaşık 50.000 adet ekmeğin üretileceği ve büyük bir bölümünün dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağı ekmek üretim tesisi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Çamlıtepe Mahallesi ve çevresinde bulunan mahallelerde yapı, insan, araç yoğunluğunun yaşanması dolayısıyla trafik açısından ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Çamlıtepe Mahallesi ve çevresinde bulunan mahallelerde ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, alternatif aksların oluşturulması ve güvenli ulaşım sistemlerin oluşturulması planlanmaktadır. Sonuç olarak, Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması, sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla; ulaşım hiyerarşisinin sağlanması, arazi kullanım kararlarının çevreye uyum sağlaması ve teknik altyapı alanlarının yeterli olması amacıyla söz konusu alanlarda imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan alan Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı(Ekmek Üretim Tesisi) şeklinde planlanmıştır. Belediye Hizmet Alanında yapılacak olan tesis için Avan Projeye göre uygulama yapılacak olup; çekme mesafeleri, Taks, Emsal ve yükseklik değerleri ilgili kurum tarafından hazırlanan projeye göre belirlenecektir. Kaldırılan yaklaşık 2519,35 m2park alanına eşdeğer alan; Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parselin güneyindeki Konut Alanında ve Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin güneyinde yer alan Konut Alanında gösterilmiştir. Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parsel ve parselin güneyindeki yaklaşık 1080 m2Konut Alanı,Uygulama İmar Planında 14 metrelik Yol Alanı ve Park Alanına dönüştürülmüştür. Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin güneyinde yer alan yaklaşık 1518 m2 Konut Alanı, Uygulama İmar Planında Park Alanına dönüştürülmüştür. Bu sebeple, kaldırılan park alanına ilişkin eşdeğer sosyal ve teknik alanı hizmet etki alanı içerisinde gösterilmiş olup; sosyal ve teknik altyapı standartlarını arttıran imar plan değişikliği yapılmıştır.

İmar plan değişikliğiyle; sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla; ulaşım hiyerarşisinin sağlanması, arazi kullanım kararlarının çevreye uyum sağlaması, teknik altyapı alanlarının arttırılması ve parsel bazlı plan anlayışı yerine bütüncül plan yaklaşımıyla kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçeler ile söz konusu alanlarda imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri: 1- Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan alan Belediye Hizmet Alanıdır. 2- Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parsel ve parselin güneyindeki kadastral boşluk 14 metrelik Yol Alanı ve Park Alanıdır. 3- Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk Park Alanıdır. 4- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. 5- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar plan hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1- Plan onama sınırı dahilindeki Tilmerç Köyünde kain 373 ada 2 nolu parselin yanında bulunan alan Belediye Hizmet Alanı(Ekmek Üretim Tesisi)’dır. Belediye Hizmet Alanında yapılacak olan tesis için Avan Projeye göre uygulama yapılacak olup; çekme mesafeleri, Taks, Emsal ve yükseklik değerleri ilgili kurum tarafından hazırlanan projeye göre belirlenecektir. 2- Plan onama sınırı dahilindeki Tilmerç Köyünde kain 35 nolu parsel ve parselin güneyindeki kadastral boşluk 14 metrelik Yol Alanı ve Park Alanıdır. 3- Plan onama sınırı dahilindeki Tilmerç Köyünde kain 2685 nolu parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk Park Alanıdır. 4-Havamania kriterlerlerine uyulacaktır. 5- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. 6- Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar plan hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile mer-i imar planı dikkate alınması suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca imar plan değişikliğinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-42: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 2327 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 2327 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-43: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 303 ada 1 nolu parsel, İluh Köyünde kain 692 nolu parsel ve Kardelen Mahallesi 1558 ada 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 303 ada 1 nolu parsel, İluh Köyünde kain 692 nolu parsel ve Kardelen Mahallesi 1558 ada 5 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-44: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 483, 484, 485 ve 486 ile İluh Köyünde Kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 483, 484, 485 ve 486 ile İluh Köyünde Kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-45: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1292 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin  ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 1292 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-46: Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 880 ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87 ve 109 nolu parseller ile İluh Köyü 14499 Nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 880 ada 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87 ve 109 nolu parseller ile İluh Köyü 14499 Nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-52: 04.02.2020 tarihli Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen NİP-2271,426 Plan İşlem Numaralı; Batman İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 1050 hektarlık alan hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ait M46-A-08C, M46-A-09C, M46-A-09D, M46-A-13B,  M46-A-13C, M46-A-14A, M46-A-14B, M46-A-14C, M46-A-14D paftalarında yer alan ilave ve revizyon imar planına ilişkin alınan 04.12.2019 tarih ve 13-547 sayılı meclis kararına yapılan itirazların görüşülmesi neticesinde;

Kentsel sorunların çözülmesi bağlamında projeksiyon nüfusa yetecek arsa stokunun ve yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, arsa, konut ve kira fiyatlarının düşmesi, sosyal donatı alanlarının arttırılması, otopark sorunlarının çözülmesi, alt ve üst yapı sorunlarının giderilmesi, imar plan bütünlüğünün sağlanması, yaşam kalitesinin arttırılması ve kamu yararı amacıyla; 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 04.12.2019 tarih ve 13-547 sayılı meclis kararıyla onaylanmış olup, 06/12/2019 tarihinde askıya çıkarılmış ve 06/01/2020 tarihinde askıdan indirilmiştir.

İlimiz, Merkez İlçesi, yaklaşık 1050 hektarlık alan hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin yapılan itirazlardan; imar plan sınırı dışında kalanlar, Jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanlar ve Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının azaltılmasına ilişkin yapılan itirazlar reddedilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde konusu olan itirazların ise; Nazım İmar Planı ilke ve esaslarına uygun olarak, yörenin koşulları, planlama alanının genel özellikleri, eşitlik, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değerlendirilmek üzere reddedilmiştir.

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 13-547 sayılı meclis kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez İlçesi, yaklaşık 1050 hektarlık alan hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin alınan meclis kararına yapılan itirazlar doğrultusunda İmar Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde tekrar değerlendirilmiş olup; planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığından imar planına yapılan itirazların reddine oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-53: Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 890 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyünde kain 890 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; etkin ve sağlıklı değerlendirilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Mart-2020) görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.