İmarhaber

Bilecik’te 17 Adet Konut İmarlı Arsa Satışı

Bilecik Çevre ve Şehircilik Milli Emlak İl Müdürlüğü 18 Adet Arsasını Açık Teklif Usulü ile 1 Aralık 2020 Tarihinde Satacak!

Bilecik’te 17 Adet Konut İmarlı Arsa Satışı
Google News
06 Kasım 2020 - 0:30

Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.

4706 sayılı kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul
edilmeyecektir

 • İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
 • Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
 • Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını belirtir nüfus cüzdan örneğini(Aslı ihale sırasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
 • İhalelerin başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmaları
 1. Tedavüldeki Türk Parası
 2. Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
 4. Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Geçici teminata ilişkin belgede taşınmaz bilgilerinin (Mahalle/Köy, ada, parsel vb.) açıkça yazılması gerekmektedir.)
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini
 • Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.
bilecik-konut-imarli-arsa

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları