Boğaziçi Kanunu Nedir? | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 22:23

Boğaziçi Kanunu Nedir?

Boğaziçi İmarı İçin Kurul Toplanacak!
Resmi Gazetede Yayımlanan Habere Göre “Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu”nda Cumhurbaşkanı ve Bakanlıklarda Bulunacak…

Boğaziçi Kanunu Nedir?
Son Güncelleme :

04 Haziran 2019 - 17:10

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/bogazici-imar-yuksek-koordinasyon-kurulu-ve-bogazici-kanunu/6335/" title="facebook">

Resmi gazetede yayımlanan habere göre “Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu” nda Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yer alacak. Kurulun toplantılarına Cumhurbaşkanının veya katılamadığı durumlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile yeni seçilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı katılacak.

Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun kurulmasına 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun ek birinci maddesi gereğince karar verildi. Kurulun amacını kısaca özetleyecek olursak; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatları hazırlamak olacak.
Boğaziçi Kanunu

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Tanımlar :

Madde 2 – Bu Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

a) Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm bölgesinden,geri görünüm bölgesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırları ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide işaretli ve 22/7/1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alandır.

b) Boğaziçi sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/7/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir.

c) Öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22/7/1983 tarihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında gösterilen bölgedir.

d) Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22/7/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölgedir.

e) Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22/7/1983 tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şeridi,öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen bölgedir.

(1) 24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı, “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun” 23/a maddesi ile, 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış; aynı kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi hükmü ile de “Boğaziçi Kanunundaki 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunla ilgili hükümler yerine mezkür 2981 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir.