Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:23

Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor

Konya Cihanbeyli Belediyesi’nden 639 Adet Taşınmazın Satış İhalesi 14 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılacak.

Cihanbeyli Belediyesi 639 Gayrimenkulünü Satıyor
Son Güncelleme :

23 Haziran 2020 - 21:44

298 views

Konya ‘nın Cihanbeyli Belediyesi arsa, dükkan ve mesken nitelikli olan 639 taşınmazın satış ihalesini 14.07.2020 tarihi saat 10:00’da Cihanbeyli Belediye Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışa sundu.

İhaleye Katılım Şartları

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,
b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisini,
Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını ibraz etmek zorundadır.
c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.
d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaz bedeline mahsup edilir.

2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.
(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
(b) Taşınmazın satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemize ödenecektir. 1 aylık süre içerisinde bedeli ödenmeyen taşınmazların teminatları belediyemize irat kaydedilir.
(c) Taşınmazlar peşin bedelle veya % 25’i peşin , % 25’ i 30.11.2020 tarihinde,% 25’i 28.02.2021 geriye kalan % 25 ‘i ise 30.05.2021 tarihine kadar ödenecektir.
(d) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.

  • Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları Belediyemize irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
  • Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.
  • İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.
  • Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.
  • İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.
  • İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
SIRA MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ  (m2) BEDELİ Teminat
1 GÖLYAZI DEMİR 500 1 ARSA 1319 39596 1188
2 GÖLYAZI DEMİR 500 2 ARSA 1425 42758 1283
3 GÖLYAZI DEMİR 500 3 ARSA 1339 40176 1206
4 GÖLYAZI DEMİR 500 4 ARSA 1201 36055 1082
5 GÖLYAZI-YENİ 593 1 ARSA 17146 51427 1543
6 GÖLYAZI-YENİ 593 10 ARSA 1020 30600 918
7 GÖLYAZI-YENİ 593 11 ARSA 1020 30600 918
8 GÖLYAZI-YENİ 593 12 ARSA 1020 30600 918
9 GÖLYAZI-YENİ 593 13 ARSA 10413 31248 938
10 GÖLYAZI-YENİ 593 14 ARSA 13212 39648 1190
11 GÖLYAZI-YENİ 593 2 ARSA 1000 30006 901
12 GÖLYAZI-YENİ 593 3 ARSA 1019 30572 918
13 GÖLYAZI-YENİ 593 4 ARSA 1019 30572 918
14 GÖLYAZI-YENİ 593 5 ARSA 10088 30248 908
15 GÖLYAZI-YENİ 593 6 ARSA 1000 30005 901
16 GÖLYAZI-YENİ 593 7 ARSA 1005 30153 905
17 GÖLYAZI-YENİ 593 8 ARSA 1322 39682 1191
18 GÖLYAZI-YENİ 593 9 ARSA 1020 30600 918
19 GÖLYAZI-YENİ 594 1 ARSA 1412 42372 1272
20 GÖLYAZI-YENİ 594 10 ARSA 1050 31500 945
21 GÖLYAZI-YENİ 594 11 ARSA 1050 31500 945
22 GÖLYAZI-YENİ 594 12 ARSA 1410 42323 1270
23 GÖLYAZI-YENİ 594 2 ARSA 1050 31500 945
24 GÖLYAZI-YENİ 594 3 ARSA 1050 31500 945
25 GÖLYAZI-YENİ 594 4 ARSA 1050 31500 945
26 GÖLYAZI-YENİ 594 5 ARSA 1050 31500 945
27 GÖLYAZI-YENİ 594 6 ARSA 1351 40530 1216
28 GÖLYAZI-YENİ 594 7 ARSA 11167 33485 1005
29 GÖLYAZI-YENİ 594 8 ARSA 1050 31500 945
30 GÖLYAZI-YENİ 594 9 ARSA 1050 31500 945
31 GÖLYAZI-YENİ 598 1 ARSA 1204 36136 1085
32 GÖLYAZI-YENİ 598 10 ARSA 10604 31810 956
33 GÖLYAZI-YENİ 598 2 ARSA 1050 31500 945
34 GÖLYAZI-YENİ 598 3 ARSA 1050 31500 945
35 GÖLYAZI-YENİ 598 4 ARSA 1100 33000 990
36 GÖLYAZI-YENİ 598 8 ARSA 1050 31500 945
37 GÖLYAZI-YENİ 598 9 ARSA 1060 31800 954
38 GÖLYAZI-YENİ 601 2 ARSA 1456 43696 1311
39 GÖLYAZI-YENİ 601 3 ARSA 1000 30008 901
40 GÖLYAZI-YENİ 601 4 Ker.ev ve Arsası 1017 30519 916
41 GÖLYAZI-YENİ 604 1 ARSA 10767 32294 969
42 GÖLYAZI-YENİ 604 2 ARSA 1123 33690 1011
43 GÖLYAZI-YENİ 604 3 ARSA 1052 31563 947
44 GÖLYAZI-YENİ 604 4 ARSA 1090 32703 982
45 GÖLYAZI-YENİ 604 5 ARSA 10945 32830 985
46 GÖLYAZI-YENİ 604 6 ARSA 1764 52936 1589
47 GÖLYAZI-YENİ 603 1 ARSA 1099 32999 990
48 GÖLYAZI-YENİ 603 2 ARSA 1117 33536 1007
49 GÖLYAZI-YENİ 603 3 ARSA 11366 34087 1023
50 GÖLYAZI-YENİ 603 4 ARSA 1158 34741 1043
51 GÖLYAZI-YENİ 603 5 ARSA 27851 83559 2507
52 GÖLYAZI-YENİ 603 6 ARSA 1041 31258 938
53 GÖLYAZI-YENİ 603 7 ARSA 1063 31913 958
54 GÖLYAZI-YENİ 603 8 ARSA 1082 32462 974
55 GÖLYAZI-YENİ 603 9 ARSA 1100 33000 991
56 GÖLYAZI-YENİ 605 1 ARSA 1135 34062 1022
57 GÖLYAZI-YENİ 605 2 ARSA 1046 31405 943
58 GÖLYAZI-YENİ 605 3 ARSA 1408 42266 1268
59 GÖLYAZI-YENİ 606 1 ARSA 14206 42619 1279
60 GÖLYAZI-YENİ 606 2 ARSA 1448 43452 1304
61 GÖLYAZI-YENİ 607 1 ARSA 1007 30232 907
62 GÖLYAZI-YENİ 607 2 ARSA 1002 30083 903
63 GÖLYAZI-YENİ 607 3 ARSA 1002 30071 903
64 GÖLYAZI-YENİ 607 4 ARSA 1452 43583 1308
65 GÖLYAZI-YENİ 608 1 ARSA 1250 37506 1126
66 GÖLYAZI-YENİ 608 2 ARSA 1321 39632 1189
67 GÖLYAZI-YENİ 608 3 ARSA 1900 57000 1710
68 GÖLYAZI-YENİ 608 4 ARSA 1300 39000 1170
69 GÖLYAZI-YENİ 608 5 ARSA 1298 38966 1169
70 GÖLYAZI-YENİ 609 1 ARSA 1352 40564 1217
71 GÖLYAZI-YENİ 609 2 ARSA 1301 39051 1172
72 GÖLYAZI-YENİ 609 3 ARSA 1300 39016 1171
73 GÖLYAZI-YENİ 609 4 ARSA 13239 39710 1192
74 GÖLYAZI-YENİ 609 5 ARSA 1304 39133 1174
75 GÖLYAZI-YENİ 609 6 ARSA 1375 41254 1238
76 GÖLYAZI-YENİ 610 1 ARSA 1300 39009 1171
77 GÖLYAZI-YENİ 610 2 ARSA 1298 38961 1169
78 GÖLYAZI-YENİ 610 3 ARSA 1310 39321 1180
79 GÖLYAZI-YENİ 611 1 ARSA 1500 45000 1350
80 GÖLYAZI-YENİ 611 2 ARSA 1500 45000 1350
81 GÖLYAZI-YENİ 611 3 ARSA 1556 46707 1402
82 GÖLYAZI-YENİ 611 4 ARSA 1547 46415 1393
83 GÖLYAZI-YENİ 611 5 ARSA 1588 47649 1430
84 GÖLYAZI-YENİ 612 1 ARSA 3184 95523 2866
85 GÖLYAZI-YENİ 612 2 ARSA 3077 92327 2770
86 GÖLYAZI-YENİ 612 3 ARSA 3013 90395 2712
87 GÖLYAZI-YENİ 613 2 ARSA 1117 33519 1006
88 GÖLYAZI DEMİR 495 1 ARSA 1154 34635 1040
89 GÖLYAZI DEMİR 495 10 ARSA 1152 34566 1037
90 GÖLYAZI DEMİR 495 11 ARSA 1152 34566 1037
91 GÖLYAZI DEMİR 495 12 ARSA 1152 34566 1037
92 GÖLYAZI DEMİR 495 5 ARSA 1130 33900 1017
93 GÖLYAZI DEMİR 495 6 ARSA 1132 33960 1019
94 GÖLYAZI DEMİR 495 7 ARSA 1138 34140 1025
95 GÖLYAZI DEMİR 495 8 ARSA 1085 32576 978
96 GÖLYAZI DEMİR 495 9 ARSA 1093 32816 985
97 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 10 ARSA 1000 30000 900
98 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 11 ARSA 1011 30348 911
99 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 12 ARSA 1229 36876 1107
100 GÖLYAZI KÜRŞAT 627 13 ARSA 12292 36876 1107
101 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 1 ARSA 1371 41130 1234
102 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 10 ARSA 1271 38156 1145
103 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 11 ARSA 1173 35207 1057
104 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 12 ARSA 1131 33932 1018
105 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 2 ARSA 13956 41869 1257
106 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 3 ARSA 1333 39999 1200
107 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 4 ARSA 1333 39999 1200
108 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 5 ARSA 1333 39999 1200
109 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 6 ARSA 13335 40000 1201
110 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 7 ARSA 1413 42396 1272
111 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 8 ARSA 1253 37593 1128
112 GÖLYAZI KÜRŞAT 628 9 ARSA 12629 37874 1137
113 GÖLYAZI DEMİR 493 5 ARSA 1200 36000 1080
114 GÖLYAZI DEMİR 493 6 ARSA 1199 35998 1080
115 GÖLYAZI DEMİR 493 7 ARSA 2040 61201 1837
116 GÖLYAZI DEMİR 493 8 ARSA 2000 60028 1801
117 GÖLYAZI DEMİR 493 9 ARSA 1300 39000 1170
118 GÖLYAZI DEMİR 489 1 ARSA 13398 40190 1206
119 GÖLYAZI DEMİR 489 2 ARSA 1296,58 38897 1167
120 GÖLYAZI DEMİR 489 3 ARSA 12129 36374 1092
121 GÖLYAZI DEMİR 489 4 ARSA 12472 37416 1123
122 GÖLYAZI DEMİR 490 1 ARSA 12443 37323 1120
123 GÖLYAZI DEMİR 490 2 ARSA 1259 37793 1134
124 GÖLYAZI DEMİR 490 3 ARSA 10025 30079 903
125 GÖLYAZI DEMİR 490 4 ARSA 10659 31970 960
126 GÖLYAZI-ERENLER 332 5 ARSA 1136 34103 1024
127 GÖLYAZI-ERENLER 332 6 ARSA 1019 30586 918
128 GÖLYAZI-ERENLER 332 7 ARSA 1065 31956 959
129 GÖLYAZI-ERENLER 332 8 ARSA 1016 30505 916
130 GÖLYAZI-ERENLER 333 6 ARSA 11475 34417 1033
131 GÖLYAZI-ERENLER 333 7 ARSA 1048 31463 944
132 GÖLYAZI-ERENLER 585 1 ARSA 1261 37830 1135
133 GÖLYAZI-ERENLER 585 2 ARSA 1304,9 39147 1175
134 GÖLYAZI-ERENLER 585 3 ARSA 1304 39146 1175
135 GÖLYAZI-ERENLER 585 4 ARSA 11282 33846 1016
136 GÖLYAZI-ERENLER 585 5 ARSA 1307 39226 1177
137 GÖLYAZI-ERENLER 585 6 ARSA 1261 37830 1135
138 KUŞÇA 119 10 ARSA 1000 31000 930
139 KUŞÇA 119 11 ARSA 1000 31000 930
140 KUŞÇA 119 12 ARSA 1000 31000 930
141 KUŞÇA 119 2 ARSA 11191 346981 1041
142 KUŞÇA 119 3 ARSA 1000 31000 930
143 KUŞÇA 119 4 ARSA 1000 31000 930
144 KUŞÇA 119 5 ARSA 1000 31000 930
145 KUŞÇA 119 6 ARSA 1000 31000 930
146 KUŞÇA 119 7 ARSA 1000 31000 930
147 KUŞÇA 119 8 ARSA 9874 306014 919
148 KUŞÇA 119 9 ARSA 1000 31000 930
149 KUŞÇA 120 10 ARSA 999,97 30999 930
150 KUŞÇA 120 11 ARSA 999 309985 930
151 KUŞÇA 120 12 ARSA 999,92 30997,52 930
152 KUŞÇA 120 2 ARSA 1149 356468 1070
153 KUŞÇA 120 3 ARSA 1036 32117 964
154 KUŞÇA 120 4 ARSA 10307 31935 959
155 KUŞÇA 120 5 ARSA 1030 31935,58 959
156 KUŞÇA 120 6 ARSA 1030 31934,96 959
157 KUŞÇA 120 7 ARSA 1030 31934,96 959
158 KUŞÇA 120 8 ARSA 10306 31938 959
159 KUŞÇA 120 9 ARSA 1000,03 31000 931
160 KUŞÇA 121 2 ARSA 899 278999 837
161 KUŞÇA 121 3 ARSA 900 27900 837
162 KUŞÇA 121 4 ARSA 900 27900 837
163 KUŞÇA 121 5 ARSA 905 28081,97 843
164 KUŞÇA 121 9 ARSA 899 278999 837
165 KUŞÇA 122 10 ARSA 1000 310002 931
166 KUŞÇA 122 11 ARSA 9537 29548 887
167 KUŞÇA 122 2 ARSA 980 303903 912
168 KUŞÇA 122 3 ARSA 999 309985 930
169 KUŞÇA 122 4 ARSA 999,96 30998 930
170 KUŞÇA 122 5 ARSA 999,98 30999 930
171 KUŞÇA 122 6 ARSA 9502 29453,72 884
172 KUŞÇA 122 7 ARSA 950 29456 884
173 KUŞÇA 122 8 ARSA 9506 29458 884
174 KUŞÇA 122 9 ARSA 1000 310002 931
175 KUŞÇA 123 2 ARSA 8997 27889 837
176 KUŞÇA 123 3 ARSA 8745 27104 814
177 KUŞÇA 123 4 ARSA 900 27901 838
178 KUŞÇA 123 5 ARSA 9007 279117 838
179 KUŞÇA 123 6 ARSA 900 27902 838
180 KUŞÇA 123 7 ARSA 899 278955 837
181 KUŞÇA 124 9 ARSA 1328 41184 1236
182 KUŞÇA 124 10 ARSA 1000 31001 931
183 KUŞÇA 124 11 ARSA 10006 31011 931
184 KUŞÇA 124 4 ARSA 1000 31000 930
185 KUŞÇA 124 5 ARSA 999,96 30998 930
186 KUŞÇA 124 6 ARSA 999,98 30999 930
187 KUŞÇA 124 7 ARSA 1000 31000 930
188 KUŞÇA 125 10 ARSA 10994 34088 1023
189 KUŞÇA 125 4 ARSA 1099 340999 1023
190 KUŞÇA 125 5 ARSA 10579 327889 984
191 KUŞÇA 125 6 ARSA 11045 34237 1028
192 KUŞÇA 125 7 ARSA 1100 34100 1023
193 KUŞÇA 125 8 ARSA 1100 34100 1023
194 KUŞÇA 125 9 ARSA 1100 34100 1023
195 KUŞÇA 126 10 ARSA 1099,92 34097,52 1023
196 KUŞÇA 126 4 ARSA 10995 340895 1023
197 KUŞÇA 126 5 ARSA 1099 34097,83 1023
198 KUŞÇA 126 6 ARSA 10286 318886 957
199 KUŞÇA 126 7 ARSA 1100 34106,51 1024
200 KUŞÇA 126 8 ARSA 1100 34103 1024
201 KUŞÇA 126 9 ARSA 1099 340925 1023
202 KUŞÇA 127 2 ARSA 1000 31000 930
203 KUŞÇA 127 3 ARSA 1000 31000 930
204 KUŞÇA 127 4 ARSA 1000 31000 930
205 KUŞÇA 127 5 ARSA 934 289627 869
206 KUŞÇA 127 6 ARSA 907 28122,58 844
207 KUŞÇA 127 7 ARSA 956,57 296537 890
208 KUŞÇA 128 4 ARSA 10562 327552 983
209 KUŞÇA 128 7 ARSA 1028 31868 957
210 KUŞÇA 128 8 ARSA 1028 31868 957
211 KUŞÇA 128 9 ARSA 10283 31872,03 957
212 KUŞÇA 129 10 ARSA 1000 31000 930
213 KUŞÇA 129 11 ARSA 1000 31000 930
214 KUŞÇA 129 12 ARSA 1011,72 31363 941
215 KUŞÇA 129 13 ARSA 9888 306368 920
216 KUŞÇA 129 2 ARSA 1000 31000 930
217 KUŞÇA 129 3 ARSA 993,58 30800,98 925
218 KUŞÇA 129 4 ARSA 10062 31199 936
219 KUŞÇA 129 5 ARSA 1000 31000 930
220 KUŞÇA 129 6 ARSA 1000 31000 930
221 KUŞÇA 129 7 ARSA 1000 31000 930
222 KUŞÇA 129 8 ARSA 992 307798 924
223 KUŞÇA 129 9 ARSA 999 309999 930
224 KUŞÇA 130 10 ARSA 1007 31245,83 938
225 KUŞÇA 130 11 ARSA 1011 31344 941
226 KUŞÇA 130 2 ARSA 11438 354418 1064
227 KUŞÇA 130 3 ARSA 1149 35647,83 1070
228 KUŞÇA 130 4 ARSA 999,97 30999 930
229 KUŞÇA 130 5 ARSA 999,97 30999 930
230 KUŞÇA 130 6 ARSA 999,96 30998 930
231 KUŞÇA 130 7 ARSA 1150 35654,96 1070
232 KUŞÇA 130 8 ARSA 1136 35234 1058
233 KUŞÇA 130 9 ARSA 1004 31147 935
234 KUŞÇA 131 2 ARSA 983,98 30503 916
235 KUŞÇA 131 3 ARSA 975 30251,04 908
236 KUŞÇA 131 4 ARSA 940 291695 876
237 KUŞÇA 131 5 ARSA 940,94 291694 876
238 KUŞÇA 131 6 ARSA 977 30291,96 909
239 KUŞÇA 131 7 ARSA 969 30062 902
240 KUŞÇA 131 8 ARSA 941 29188 876
241 KUŞÇA 131 9 ARSA 944 29277 879
242 KUŞÇA 132 4 ARSA 1099 340999 1023
243 KUŞÇA 132 6 ARSA 14674 45484 1365
244 KUŞÇA 132 7 ARSA 1000 31000 930
245 KUŞÇA 132 8 ARSA 1100 34100 1023
246 KUŞÇA 132 9 ARSA 1000 31000 930
247 KUŞÇA 133 10 ARSA 1000 31000 930
248 KUŞÇA 133 11 ARSA 1000 31000 930
249 KUŞÇA 133 12 ARSA 984,72 30526 916
250 KUŞÇA 133 2 ARSA 10156 31473 945
251 KUŞÇA 133 3 ARSA 1000 31000 930
252 KUŞÇA 133 4 ARSA 943 29239,51 878
253 KUŞÇA 133 5 ARSA 9877 306087 919
254 KUŞÇA 133 6 ARSA 1002,7 31083,7 933
255 KUŞÇA 133 7 ARSA 10976 34015 1021
256 KUŞÇA 133 8 ARSA 1099 340999 1023
257 KUŞÇA 133 9 ARSA 1000 31000 930
258 KUŞÇA 134 2 ARSA 1025 31775 954
259 KUŞÇA 134 3 ARSA 1000 31000 930
260 KUŞÇA 134 4 ARSA 10267 318177 955
261 KUŞÇA 134 5 ARSA 1050 32550 977
262 KUŞÇA 134 6 ARSA 1000 31000 930
263 KUŞÇA 134 7 ARSA 1025 31775 954
264 KUŞÇA 134 8 ARSA 950 29450 884
265 KUŞÇA 135 3 ARSA 11957 370567 1112
266 KUŞÇA 135 4 ARSA 999,98 30999 930
267 KUŞÇA 135 5 ARSA 1000 310001 931
268 KUŞÇA 135 6 ARSA 1000 31000 930
269 KUŞÇA 135 7 ARSA 1180 365887 1098
270 KUŞÇA 136 10 ARSA 1000 31000 930
271 KUŞÇA 136 11 ARSA 879,82 272742 819
272 KUŞÇA 136 12 ARSA 984,03 30504 916
273 KUŞÇA 136 13 ARSA 1016 31497 945
274 KUŞÇA 136 5 ARSA 1499,51 46484,81 1395
275 KUŞÇA 136 6 ARSA 1000 31000 930
276 KUŞÇA 136 7 ARSA 1000 31000 930
277 KUŞÇA 136 8 ARSA 1000 31000 930
278 KUŞÇA 136 9 ARSA 1000 31000 930
279 KUŞÇA 137 10 ARSA 1200 37200 1116
280 KUŞÇA 137 2 ARSA 12532 388622 1166
281 KUŞÇA 137 3 ARSA 969 30042 902
282 KUŞÇA 137 4 ARSA 1012 31400,83 943
283 KUŞÇA 137 5 ARSA 1007,81 31242 938
284 KUŞÇA 137 6 ARSA 11105 344145 1033
285 KUŞÇA 137 7 ARSA 1100 34100 1023
286 KUŞÇA 137 8 ARSA 1000 31000 930
287 KUŞÇA 137 9 ARSA 1000 31000 930
288 KUŞÇA 138 5 ARSA 1467 455019 1366
289 KUŞÇA 138 6 ARSA 1000,03 31000 931
290 KUŞÇA 138 7 ARSA 9097 28184 846
291 KUŞÇA 139 10 ARSA 1000 31000 930
292 KUŞÇA 139 11 ARSA 1000 31000 930
293 KUŞÇA 139 3 ARSA 1099 340999 1023
294 KUŞÇA 139 4 ARSA 1109 34388 1032
295 KUŞÇA 139 5 ARSA 1000 31000 930
296 KUŞÇA 139 6 ARSA 1000 31000 930
297 KUŞÇA 139 7 ARSA 1100 34100 1023
298 KUŞÇA 139 8 ARSA 1100 34100 1023
299 KUŞÇA 139 9 ARSA 1000 31000 930
300 KUŞÇA 140 10 ARSA 1000,83 31025 931
301 KUŞÇA 140 3 ARSA 1024 317749 954
302 KUŞÇA 140 5 ARSA 975 30225 907
303 KUŞÇA 140 6 ARSA 1025 317751 954
304 KUŞÇA 140 7 ARSA 1025 31775 954
305 KUŞÇA 140 8 ARSA 975 30225 907
306 KUŞÇA 141 11 ARSA 1000 31000 930
307 KUŞÇA 141 12 ARSA 1000 31000 930
308 KUŞÇA 141 13 ARSA 1000 31000 930
309 KUŞÇA 141 5 ARSA 1052 326343 980
310 KUŞÇA 141 6 ARSA 1000 310001 931
311 KUŞÇA 141 7 ARSA 11335 35136 1055
312 KUŞÇA 141 8 ARSA 1000 31000 930
313 KUŞÇA 141 9 ARSA 1000,9 31027,9 931
314 KUŞÇA 142 2 ARSA 910 28210 847
315 KUŞÇA 142 3 ARSA 9104 28229 847
316 KUŞÇA 142 4 ARSA 1000 31000 930
317 KUŞÇA 142 5 ARSA 1000 31000 930
318 KUŞÇA 142 6 ARSA 1067 331048 994
319 KUŞÇA 142 7 ARSA 1000 31000 930
320 KUŞÇA 142 8 ARSA 1099,8 34093,8 1023
321 KUŞÇA 142 9 ARSA 1000 31000 930
322 KUŞÇA 143 10 ARSA 1000 31000 930
323 KUŞÇA 143 2 ARSA 1100 34100 1023
324 KUŞÇA 143 3 ARSA 1100 34100 1023
325 KUŞÇA 143 4 ARSA 1000 31000 930
326 KUŞÇA 143 5 ARSA 1100 34100 1023
327 KUŞÇA 143 6 ARSA 1000 31000 930
328 KUŞÇA 143 7 ARSA 1000 31000 930
329 KUŞÇA 143 8 ARSA 10021 310711 933
330 KUŞÇA 143 9 ARSA 11353 35204 1057
331 KUŞÇA 144 2 ARSA 1023,8 31737,8 953
332 KUŞÇA 144 3 ARSA 950 29450 884
333 KUŞÇA 144 4 ARSA 950 29450 884
334 KUŞÇA 144 5 ARSA 950 29450 884
335 KUŞÇA 144 6 ARSA 950 29450 884
336 KUŞÇA 144 7 ARSA 950 29450 884
337 KUŞÇA 144 8 ARSA 1025 31775 854
338 KUŞÇA 145 2 ARSA 1000 31000 930
339 KUŞÇA 145 3 ARSA 1000 31000 930
340 KUŞÇA 145 4 ARSA 1000 31000 930
341 KUŞÇA 145 5 ARSA 1287 399279 1198
342 KUŞÇA 145 6 ARSA 1000 31000 930
343 KUŞÇA 145 7 ARSA 1000 31000 930
344 KUŞÇA 128 5 ARSA 1575 488353 1466
345 KUŞÇA 140 4 ARSA 975 30225 907
346 KUŞÇA 140 9 ARSA 965 29915 898
347 KUŞÇA 141 10 ARSA 1000 31000 930
348 TAŞPINAR 719 1 ARSA 3378 84472 2535
349 TAŞPINAR 157 25 ARSA 434 1078 33
350 TAŞPINAR 157 22 ARSA 44 11225 34
351 TAŞPINAR 157 24 ARSA 81 2029 61
352 TAŞPINAR 157 21 ARSA 84,9 2122 64
353 TAŞPINAR 205 12 BAHÇE 387,82 9695 291
354 TAŞPINAR 205 48 ARSA 1546 386725 1161
355 TAŞPINAR 870 3 ARSA 4227,9 105697 3171
356 TAŞPINAR 892 1 Ker.ev ve Arsası 52616 131534 3947
357 TAŞPINAR 907 4 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
15341 38357 1151
358 TAŞPINAR 870 2 Ker.Mand.ve arsası 25889 647175 1942
359 TAŞPINAR 238 6 Ker.ev ve Müşt. 2602,7 65067 1953
360 TAŞPINAR 891 3 ARSA 36984 92466 2774
361 TAŞPINAR 749 1 Ker.ev ve Arsası 2095 528355 1572
362 TAŞPINAR 310 9 Müşt.ve arsası 1404,7 35117 1054
363 TAŞPINAR 767 3 ARSA 3587 89688 2961
364 TAŞPINAR 791 1 ARSA 2115 528855 1587
365 TAŞPINAR 772 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
2083 52076 1563
366 TAŞPINAR 753 1 ARSA 1685,72 42143 1265
367 TAŞPINAR 720 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
512,5 12812 385
368 TAŞPINAR 857 1 ARSA 26907 67261 2018
369 TAŞPINAR 857 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
11716 29291 879
370 TAŞPINAR 855 2 ARSA 37587 93966 2819
371 TAŞPINAR 855 3 ARSA 9007,74 225193 6756
372 TAŞPINAR 821 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
2028,58 50714 1522
373 TAŞPINAR 859 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
895 223935 672
374 TAŞPINAR 843 1 ARSA 2393,94 59848 1796
375 TAŞPINAR 853 1 Ker.ev ve Arsası 1592 39814 1195
376 TAŞPINAR 845 5 ARSA 2325 581475 1745
377 TAŞPINAR 851 1 Ker.ev ve Arsası 27627 690545 2072
378 TAŞPINAR 811 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
4085,81 1021455 3065
379 TAŞPINAR 812 1 Ker.ev ve Arsası 7993 199833 5995
380 TAŞPINAR 799 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
22819 570325 1711
381 TAŞPINAR 798 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
3940 98500 2956
382 TAŞPINAR 798 1 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
45,8 1145 35
383 TAŞPINAR 796 2 ARSA 2311,58 57789 1734
384 TAŞPINAR 814 1 ARSA 3000 75000 2250
385 TAŞPINAR 818 1 ARSA 3641 91039 2732
386 TAŞPINAR 846 3 Ker.ev ve Arsası 2499 624945 1875
387 TAŞPINAR 633 1 ARSA 25715 642865 1929
388 TAŞPINAR 666 3 ARSA 1104 276135 829
389 TAŞPINAR 666 4 ARSA 1504 37619 1129
390 TAŞPINAR 648 1 ARSA 1691 42292 1269
391 TAŞPINAR 639 4 ARSA 2516 62921 1888
392 TAŞPINAR 631 3 ARSA 2477,92 61948 1859
393 TAŞPINAR 619 2 ARSA 6315 157915 1022
394 TAŞPINAR 619 3 ARSA 1362,5 34062 475
395 TAŞPINAR 621 1 ARSA 33192 82978 2490
396 TAŞPINAR 300 1 ARSA 776,58 19414 583
397 TAŞPINAR 654 5 ARSA 3411 85294 2559
398 TAŞPINAR 710 2 ARSA 686 17150 515
399 TAŞPINAR 698 1 ARSA 2605 65143 1955
400 TAŞPINAR 303 25 ARSA 4115 1028985 3087
401 TAŞPINAR 709 3 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
1545 386305 1159
402 TAŞPINAR 703 2 ARSA 3806 951605 2855
403 TAŞPINAR 700 5 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
1377 34427 1033
404 TAŞPINAR 699 4 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
6464,5 161612 4849
405 TAŞPINAR 699 2 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
3216,92 80423 2413
406 TAŞPINAR 686 4 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
4443 111082 3333
407 TAŞPINAR 686 3 ARSA 23054 57628 1729
408 TAŞPINAR 696 2 ARSA 38909 972575 2918
409 TAŞPINAR 688 5 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
5364 1341105 4024
410 TAŞPINAR 688 2 ARSA 25612 64040 1922
411 TAŞPINAR 682 6 ARSA 11477 286845 861
412 TAŞPINAR 706 3 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
2810 70258 2108
413 TAŞPINAR 673 1 ARSA 63307 158266 4748
414 TAŞPINAR 300 59 ARSA 7864 196615 5899
415 TAŞPINAR 655 1 ARSA 2554 63869 1917
416 TAŞPINAR 623 2 Ker.Müşt.ve arsası 3042 76067 2283
417 TAŞPINAR 639 6 ARSA 33957 84891 2547
418 TAŞPINAR 667 1 ARSA 1877,52 46938 1409
419 TAŞPINAR 662 4 ARSA 19836 49584 1488
420 TAŞPINAR 661 4 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
3982,5 99562 2987
421 TAŞPINAR 642 4 ARSA 3210,82 80270 2409
422 TAŞPINAR 642 2 ARSA 3284,03 82100 2464
423 TAŞPINAR 642 1 ARSA 3053 76344 2291
424 TAŞPINAR 642 3 Ker.Ev Müşt.
Ve arsası
1300 325085 976
425 TAŞPINAR 672 3 ARSA 3542 88569 2658
426 TAŞPINAR 739 2 ARSA 57029 1425625 4277
427 TAŞPINAR 665 2 ARSA 22978 57437 1724
428 TAŞPINAR 755 2 Müşt.ve arsası 3821 95535 2867
429 TAŞPINAR 682 1 ARSA 1493 373255 1120
430 TAŞPINAR 738 2 ARSA 4362 1090635 3272
431 GÜNYÜZÜ 333 1 ARSA 1743 43597 1308
432 GÜNYÜZÜ 292 3 Müşt.ve Arsası 2039 509885 1530
433 GÜNYÜZÜ 151 34 TARLA 2500 6250 187
434 GÜNYÜZÜ 491 6 Ker.ev Müşt ve
arsası
949 23746 713
435 GÜNYÜZÜ 387 1 ARSA 28534 71333 2141
436 GÜNYÜZÜ 381 3 ARSA 679 16997 510
437 GÜNYÜZÜ 516 6 ARSA 6507 16266 488
438 GÜNYÜZÜ 519 1 Ker.ev Müşt ve
arsası
750 18750 563
439 GÜNYÜZÜ 531 4 ARSA 2557 63944 1919
440 GÜNYÜZÜ 373 3 ARSA 1500 37500 1125
441 GÜNYÜZÜ 488 2 ARSA 1347 33679 1011
442 GÜNYÜZÜ 482 3 ARSA 1515 37875 1137
443 GÜNYÜZÜ 482 4 ARSA 1515 37875 1137
444 GÜNYÜZÜ 509 2 ARSA 1783 44588 1338
445 GÜNYÜZÜ 364 3 Müş.ve Arsası 45595 1139865 3420
446 GÜNYÜZÜ 293 1 ARSA 2611 65276 1959
447 GÜNYÜZÜ 460 1 ARSA 4999 124999 3750
448 GÜNYÜZÜ 487 2 ARSA 2133 53331 1600
449 GÜNYÜZÜ 487 1 ARSA 2100 52500 1575
450 GÜNYÜZÜ 495 2 Ker.ev Müşt ve
arsası
8592 21485 645
451 GÜNYÜZÜ 499 7 ARSA 1781 44544 1337
452 GÜNYÜZÜ 485 2 ARSA 1498,91 37472 1125
453 GÜNYÜZÜ 543 2 ARSA 2319 57994 1740
454 GÜNYÜZÜ 392 5 ARSA 22464 56166 1685
455 GÜNYÜZÜ 459 1 Ker.ev Müşt ve
arsası
49969 124909 3748
456 GÜNYÜZÜ 475 2 ARSA 3275 81879 2457
457 GÜNYÜZÜ 464 2 ARSA 1893 47333 1420
458 GÜNYÜZÜ 464 1 ARSA 4102,82 102570 3078
459 GÜNYÜZÜ 461 2 Ker.ev Müşt ve
arsası
43936 109834 3296
460 GÜNYÜZÜ 461 1 Ker.ev Müşt ve
arsası
43936 109834 3296
461 GÜNYÜZÜ 342 1 ARSA 3281 820265 2461
462 GÜNYÜZÜ 491 6 Ker.ev Müşt ve
arsası
949 23746 713
463 GÜNYÜZÜ 497 4 ARSA 934 23364 701
464 GÜNYÜZÜ 507 2 ARSA 3500 87500 2625
465 GÜNYÜZÜ 508 2 ARSA 1689 42225 1267
466 GÜNYÜZÜ 520 5 ARSA 9699 242425 728
467 GÜNYÜZÜ 516 6 ARSA 6507 16266 488
468 GÜNYÜZÜ 531 3 ARSA 2621 655305 1966
469 GÜNYÜZÜ 542 2 Ker.ev Müşt ve
arsası
2636 65904 1978
470 GÜNYÜZÜ 539 2 ARSA 3000 75000 2250
471 GÜNYÜZÜ 294 4 ARSA 1600 40000 1200
472 GÜNYÜZÜ 380 7 Müş.ve Arsası 799,97 199995 600
473 GÜNYÜZÜ 382 5 Müş.ve Arsası 10511 26282 1427
474 GÜNYÜZÜ 392 4 ARSA 1661,91 41547 1247
475 GÜNYÜZÜ 386 3 ARSA 19242 48103 1444
476 GÜNYÜZÜ 335 2 ARSA 3616 90412 2713
477 GÜNYÜZÜ 335 4 ARSA 3387 84684 2541
478 GÜNYÜZÜ 151 35 TARLA 4375 10937 329
479 GÜNYÜZÜ 151 36 TARLA 625 1562 50
480 GÜNYÜZÜ 145 2 TARLA 2000 5000 150
481 GÜNYÜZÜ 391 4 ARSA 15029 375675 1128
482 GÜNYÜZÜ 124 18 ARSA 19055 476415 1430
483 GÜNYÜZÜ 391 3 ARSA 1503 37592 1128
484 YAPALI 242 4 ARSA 7626 19061 572
485 YAPALI 242 5 ARSA 7389 184625 554
486 YAPALI 242 6 ARSA 854 21356 649
487 YAPALI 242 7 ARSA 864 21611 649
488 YAPALI 257 1 ARSA 702 175515 648
489 YAPALI 257 2 ARSA 863 21596 648
490 YAPALI 257 6 ARSA 8493 212285 637
491 YAPALI 257 7 ARSA 856 21421 700
492 YAPALI 258 8 ARSA 932 23322 700
493 YAPALI 258 9 ARSA 907 22686 681
494 YAPALI 221 8 ARSA 2238 5592 168
495 YAPALI 251 11 ARSA 6725 168115 505
496 YAPALI 251 12 ARSA 7192 17980 540
497 YAPALI 251 14 ARSA 946,94 23673 711
498 YAPALI 251 15 ARSA 946,94 23673 711
499 YAPALI 253 10 ARSA 7808 19517 586
500 YAPALI 253 11 ARSA 742 18573 558
501 YAPALI 254 13 ARSA 3041 76033 2281
502 YAPALI 239 14 ARSA 8657 216295 649
503 YAPALI 239 15 ARSA 8703 21755 653
504 YAPALI 239 16 ARSA 877,57 219395 659
505 YAPALI 239 17 ARSA 834 20871 627
506 YAPALI 239 18 ARSA 809,58 20239 608
507 YAPALI 239 19 ARSA 8056 20141 605
508 YAPALI 244 16 ARSA 783 19577 588
509 YAPALI 244 17 ARSA 8007 200095 601
510 YAPALI 244 18 ARSA 776 19421 583
511 YAPALI 241 17 ARSA 863,03 21575 648
512 YAPALI 241 19 ARSA 7276 18181 546
513 YAPALI 241 20 ARSA 709 17742 533
514 YAPALI 241 21 ARSA 720 18002 541
515 YAPALI 241 22 ARSA 702 17554 527
516 YAPALI 243 24 ARSA 9272 23190 696
517 YAPALI 243 25 ARSA 925 23136 695
518 YAPALI 252 15 ARSA 920 23000 691
519 YAPALI 252 16 ARSA 959 23992 720
520 YAPALI 252 17 ARSA 777 19444 584
521 YAPALI 252 18 ARSA 827 20696 621
522 YAPALI 252 19 ARSA 766 19151 575
523 YAPALI 245 14 ARSA 819,74 20493 615
524 YAPALI 245 15 ARSA 809,98 20249 608
525 YAPALI 245 16 ARSA 5672 14180 426
526 YAPALI 245 17 ARSA 620 15512 466
527 YAPALI 245 18 ARSA 870 217585 653
528 YAPALI 245 19 ARSA 904,82 22620 679
529 YAPALI 245 20 ARSA 852 213055 640
530 YAPALI 245 21 ARSA 8924 22303 670
531 KARŞIYAKA 1451 2 ARSA 427 59826 1794
532 KARŞIYAKA 1451 3 ARSA 597 83595 2507
533 KARŞIYAKA 1451 4 ARSA 598 83858 2515
534 KARŞIYAKA 1451 5 ARSA 4411 61825 1854
535 KARŞIYAKA 1450 1 ARSA 927 129788 38935
536 KARŞIYAKA 1450 2 ARSA 1189 166497 4994
537 KARŞIYAKA 1450 3 ARSA 8545 119581 3587
538 KARŞIYAKA 1450 4 ARSA 854 119681 35905
539 KARŞIYAKA 1450 5 ARSA 901,7 126238 37874
540 KARŞIYAKA 1450 6 Mand.sam.ve
arsa
874,52 122432 3672,98
541 ATÇEKEN 1389 5 ARSA 801 96128 2884
542 ATÇEKEN 1388 2 ARSA 809 97186 2916
543 ATÇEKEN 1388 3 ARSA 706 84745 2543
544 SAĞLIK 102 33 ARSA 37825 68087 2043
545 AHİRİGÜZEL 1267 1 ARSA 1176,57 41179 1236
546 AHİRİGÜZEL 1268 1 ARSA 2370 82950 2489
547 AHİRİGÜZEL 1268 2 ARSA 23842 83454 2504
548 AHİRİGÜZEL 1268 3 ARSA 2000 70000 2100
549 AHİRİGÜZEL 1268 4 ARSA 2000 70000 2100
550 AHİRİGÜZEL 1268 5 ARSA 2000 70000 2100
551 AHİRİGÜZEL 1269 1 ARSA 52036 182121 5465
552 AHİRİGÜZEL 1272 1 ARSA 3437 120285 361
553 AHİRİGÜZEL 1273 1 ARSA 1945,74 68100 2044
554 AHİRİGÜZEL 1274 1 ARSA 2000 70000 2100
555 AHİRİGÜZEL 1274 2 ARSA 2000 70000 2100
556 AHİRİGÜZEL 1274 3 ARSA 2001 70065 2102
557 AHİRİGÜZEL 1274 4 ARSA 2006 70212 2107
558 AHİRİGÜZEL 1274 5 ARSA 24865 87032 2611
559 AHİRİGÜZEL 1274 6 ARSA 877 30722 922
560 AHİRİGÜZEL 1274 7 ARSA 1610 563595 1691
561 AHİRİGÜZEL 1275 1 ARSA 2500 87500 2625
562 AHİRİGÜZEL 1275 2 ARSA 2546,04 89111 2674
563 AHİRİGÜZEL 1275 3 ARSA 2659 93070 2793
564 AHİRİGÜZEL 1275 4 ARSA 2506 877175 2632
565 AHİRİGÜZEL 1276 1 ARSA 13324 46628 1399
566 AHİRİGÜZEL 1278 2 ARSA 2087 73070 2193
567 AHİRİGÜZEL 1278 3 ARSA 2000 70000 2100
568 AHİRİGÜZEL 1278 5 ARSA 14371 503165 1510
569 AHİRİGÜZEL 1279 2 ARSA 2000 70000 2100
570 AHİRİGÜZEL 1279 1 ARSA 2585 90486 2715
571 AHİRİGÜZEL 1279 3 ARSA 2000 70000 2100
572 AHİRİGÜZEL 1279 4 ARSA 1846 646375 1940
573 AHİRİGÜZEL 1279 5 ARSA 1836 64279 1929
574 AHİRİGÜZEL 1279 6 ARSA 2000 70000 2100
575 AHİRİGÜZEL 1280 1 ARSA 2500 87500 2625
576 AHİRİGÜZEL 1280 2 ARSA 25509 892675 2679
577 AHİRİGÜZEL 1280 3 ARSA 32884 115088 3453
578 AHİRİGÜZEL 1280 4 ARSA 2000 70000 2100
579 AHİRİGÜZEL 1280 5 ARSA 2000 70000 2100
580 AHİRİGÜZEL 1280 6 ARSA 2008 70306 2110
581 AHİRİGÜZEL 1280 7 ARSA 2013 704575 2114
582 AHİRİGÜZEL 1281 1 ARSA 2121 742445 2228
583 AHİRİGÜZEL 1281 2 ARSA 3249,57 113734 3413
584 AHİRİGÜZEL 1281 3 ARSA 2000 70000 2100
585 AHİRİGÜZEL 1281 4 ARSA 2000 70000 2100
586 AHİRİGÜZEL 1281 5 ARSA 2000 70000 2100
587 AHİRİGÜZEL 1282 1 ARSA 8451 295965 888
588 YAPALI 123 14 TARLA 14312 35780 1074
589 GÖLYAZI 764 5 ARSA 2771 692775 2079
590 GÖLYAZI 764 6 ARSA 2737 68434 2054
591 ATÇEKEN 53 12 ARSA 463 69450 2084
592 KÖPRÜBAŞI 91 7 ARSA 420 63000 1890
593 YEŞİLÖZ 430 5 ARSA 959,58 129543 3887
594 YEŞİLÖZ 430 3 ARSA 10138 136846 4106
595 KARATEPE 1381 3 ARSA 1245 43575 1308
596 KARATEPE 1381 8 ARSA 1020 35700 1071
597 ÜZERLİKTEPE 1182 3 ARSA 1000 35000 1050
598 YENİYAYLA 1257 6 ARSA 3784 132451 3974
599 YENİYAYLA 1233 2 ARSA 2250 78750 2364
600 KARABAĞ 131 1 ARSA 1963 49075 1473
601 ÜZERLİKTEPE 1184 1 ARSA 10036 35121 1054
602 BAHÇELİEVLER 20 97 ARSA 5048 100936 3029
S.No Mahallesi Ada/Parsel Kat Blok No-Kat-B.B.No Bağ.Böl. (m2) Arsa Payı Niteliği Bedeli Teminat
 
 
1 Yeniceoba -/7376 Zemin 2 101 3372/55892 Dükkan 375000 11250  
2 Yeniceoba -/7376 Zemin 3 112 3739/55892 Dükkan 420000 12600  
3 Yeniceoba -/7376 Zemin 4 104 3472/55892 Dükkan 450000 13500  
4 Yeşilöz 1161/1 Zemin 3 241.15 7657/936643 Dükkan 300000 9000  
5 Yeşilöz 1161/1 Zemin 4 251.20 28809/936643 Dükkan 315000 9450  
6 Yeşilöz 1161/1 Zemin 5 261.25 29962/936643 Dükkan 325000 9750  
7 Yeşilöz 1161/1 Zemin 6 273.31 31344/936643 Dükkan 340000 10200  
S.N Mahalle Ada/Par. Kat Bağ.B. No Arsa Payı Niteliği Eklenti (m2) Bedeli Teminat
8 Atçeken 116/10 Zemin 28 91/1487 Dükkan Dükkan Eki 518 1.700.000 51.000
9 Atçeken 116/10 Zemin 31 96/1487 Dükkan Dükkan Eki 544 2.170.000 65.100

 

S.No Mahallesi Ada/Pars el Kat Blok No- Kat- B.B.No Bağ.Böl. (m2) Arsa Payı Cinsi Bedeli Teminat
 
 
10 Yeniceoba 32/15 BİR 10 100.15 6/88 MESKEN 110.000 3.300  
11 Yeniceoba 32/15 İKİ 14 100.19 6/88 MESKEN 110.000 3.300  
12 Yeniceoba 32/15 İKİ 15 100.20 6/88 MESKEN 110.000 3.300  
S.No Mahallesi Ada/ Blok No- Kat- B.B.No Bağ.Böl. (m2)
Arsa Payı
CİNSİ Bedeli Teminat
Parsel
13 Yeniceoba 11/12 A BLOK ZEMİN 3 123.85 10/931 DÜKKAN 105.000 3.150
14 Yeniceoba 11/12 A BLOK ZEMİN 4 123.85 10/931 DÜKKAN 105.000 3.150
15 Yeniceoba 11/12 A BLOK ZEMİN 21 123.85 10/931 DÜKKAN 75.000 2.250
16 Yeniceoba 11/12 A BLOK ZEMİN 22 123.85 10/931 DÜKKAN 75.000 2.250
17 Yeniceoba 11/12 B BLOK ZEMİN 2 222.92 18/931 DÜKKAN 75.000 2.250
18 Yeniceoba 10/6 D BLOK ZEMİN 22 39.00 4/843 DÜKKAN 20.000 600
19 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 1 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
20 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 2 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
21 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 3 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
22 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 4 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
23 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 5 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
24 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 6 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
25 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 7 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
26 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 8 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
27 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 9 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
28 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 10 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
29 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 11 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
30 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 12 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
31 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 13 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
32 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 14 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
33 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 15 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
34 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 16 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
35 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 17 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
36 Yeniceoba 10/6 E BLOK ZEMİN 18 126.76 13/843 DÜKKAN 55.000 1.650
37 Yeniceoba 10/6 F BLOK ZEMİN 1 78.01 8/843 DÜKKAN 125.000 3.750