Düzce Belediyesi Tarafından 26 Adet Muhtelif Araç Satılacaktır | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 18:35

Düzce Belediyesi Tarafından 26 Adet Muhtelif Araç Satılacaktır

Düzce Belediyesine ait aşağıdaki listede belirtilen taşınırlar, 2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile satılacaktır.

Düzce Belediyesi Tarafından 26 Adet Muhtelif Araç Satılacaktır
Son Güncelleme :

02 Ekim 2020 - 21:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/duzce-belediyesi-tarafindan-26-adet-muhtelif-arac-satilacaktir/20945/" title="facebook">
Düzce Belediyesine ait aşağıdaki listede belirtilen taşınırlar, 2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile satılacaktır.
İhale 08 Ekim 2020 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale edilecek taşınırlara ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (kdv hariç)  aşağıda olduğu gibidir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE SATILACAK  EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ  ARAÇ LİSTESİ
S.No Plaka Cinsi Modeli Muhammen Bedel (Kdv Hariç) Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 81 ABH 390 DOST LW 1360 YARI RÖMORK 1986 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 10:30
2 81 AE 003 HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP 1993 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 10:40
3 81 AE 501 308 D MERCEDES ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET 1990 8.000,00 240,00 ₺ 08.10.2020 10:50
4 81 AE 510 814 D MERCEDES KAPALI KAMYON 1990 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 11:00
5 81 AE 512 MB 100 MERCEDES AMBULANS 1990 8.000,00 240,00 ₺ 08.10.2020 11:10
6 81 AE 515 HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP 1993 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 11:20
7 81 AE 547 308 D MERCEDES ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYONET 1990 8.000,00 240,00 ₺ 08.10.2020 11:30
8 81 AE 552 HİLUX ÇİFT KABİN TOYOTA PİKAP 1993 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 11:40
9 81 AE 557 PD 950 AS FARGO DAMPERLİ KAMYON 1994 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 11:50
10 81 AE 566 4028 K MERCEDES KAMYON 1992 25.000,00 750,00 ₺ 08.10.2020 12:00
11 81 AE 586 NPR 595 ISUZU OTOBÜS 1992 7.500,00 225,00 ₺ 08.10.2020 12:10
12 81 AE 595 0302 MERCEDES  OTOBÜS 1983 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 12:20
13 81 AF 001 PAJERO MITSUBISHI ARAZİ TAŞITI 1995 70.000,00 2.100,00 ₺ 08.10.2020 13:40
14 81 BA 001 SEDAN OPEL OTOMOBİL 2002 17.000,00 510,00 ₺ 08.10.2020 13:50
15 81 BD 164 BELDE 220 CB OTOBÜS 2003 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 14:00
16 81 BE 398 EUROPA 1.4 RENAULT BİNEK ARAÇ 1998 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 14:10
17 81 BK 800 BELDE 850 BMC OTOBÜS 2004 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 14:20
18 81 BK 900 BELDE 850 BMC OTOBÜS 2004 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 14:30
19 81 BM 285 MD 22 B ISUZU OTOBÜS 1999 7.500,00 225,00 ₺ 08.10.2020 14:40
20 81 BM 411 0302 MERCEDES  OTOBÜS 1979 10.000,00 300,00 ₺ 08.10.2020 14:50
21 81 BN 648 19.240 F MAN KANAL AÇMA 1987 20.000,00 600,00 ₺ 08.10.2020 15:00
22 81 DG 105 0345 MERCEDES OTOBÜS 1997 25.000,00 750,00 ₺ 08.10.2020 15:10
23 81 DV 204 CITIMARK ISUZU OTOBÜS 2011 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 15:20
24 81 DV 205 CITIMARK ISUZU OTOBÜS 2011 15.000,00 450,00 ₺ 08.10.2020 15:30
25 81 EH 236 SL 200 MAN OTOBÜS 1983 30.000,00 900,00 ₺ 08.10.2020 15:40
26 81 ET 438 PW 250 SÜPER 4X4 KAMYONET 1994 8.000,00 240,00 ₺ 08.10.2020 15:50
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:Gerçek Kişiler İçin;
  1. Kanuni ikametgâh belgesi
  2. Nüfus cüzdan sureti
  3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
  4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
  5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.
  6. Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen taahhütnamenin doldurulması.(Her araç için ayrı ayrı doldurulacak.)
Tüzel Kişiler İçin;
a)  Vergi Levhası
b)  Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
d)   Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
e)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
f)  2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
g)   İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanları.
ı) Şartnamenin 5. maddesinde belirtilen taahhütnamenin doldurulması.(Her araç için ayrı ayrı doldurulacak.)
İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.