Edirne Karaağaç Antik Yolu Sit Alanı İlan Edildi | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:10

Edirne Karaağaç Antik Yolu Sit Alanı İlan Edildi

Edirne Merkez, Karaağaç Mahallesi’ne Gidilen ve Yanında Karaağaç Kent Ormanı Nitelikli Doğal Sit Alanı Bulunan Tarihi Yol 1. Derece Doğal Sit Alanı Olarak İlan Edildi.

Edirne Karaağaç Antik Yolu Sit Alanı İlan Edildi
Son Güncelleme :

24 Ağustos 2020 - 22:24

850 views

Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Antik Yolu Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 15.04.2020 tarihli ve 88166 sayılı OLUR’ u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Alan 40.525,71 m²’dir. Karaağaç Mahallesi’ne gidilen tarihi yoldur. Yanında Karaağaç Kent Ormanı Nitelikli Doğal Sit Alanı bulunmaktadır.
Önerilen Alan 42.513,98 m²’dir.

edirne-sit-alanlari

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’ de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.EDİRNE DOĞAL SİT ALANLARI

Edirne merkezde 7 adet Doğal SİT Alanı bulunuyor. Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’nün internet sayfasında yer alan Edirne merkezde 7 adet doğal sit alanları:

  1. Eğribük Havzası Nitelikli/ Doğal Koruma Alanı
  2. Sarayiçi Tavuk Ormanı /Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
  3. Askersöğütlüğü Nitelikli / Doğal Koruma Alanı
  4. Pazarkule 2. Derece Doğal / Sit Alanı
  5. Karaağaç Kent Ormanı /Nitelikli Doğal Koruma Alanı
  6. Karaağaç Antik Yol 1. Derece /Doğal Sit Alanı
  7. Topsöğüt Nitelikli Doğal /Koruma Alanı

Edirne İmar Haberleri