Elazığ Riskli Alan İmar Planı Değişikliği | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 17:58

Elazığ Riskli Alan İmar Planı Değişikliği

Elazığ Merkez Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesinde Riskli Alanlara İlişkin 1/1000 ve 1/5000 İmar Planı Değişikliği Yapılarak Askıya Çıkarılmıştır.

Elazığ Riskli Alan İmar Planı Değişikliği
Son Güncelleme :

21 Eylül 2020 - 15:23

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/elazig-riskli-alan-imar-plani-degisikligi/20474/" title="facebook">

ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ ABDULLAHPAŞA MAHALLESİ RİSKLİ ALAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Elazığ İli, Merkez İlçe, Abdullahpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 03/03/2020 tarih ve 2192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Riskli Alan” olarak ilan edilen 32,99 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 6. maddesi, 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporları Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 21/09/2020 – 21/10/2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Bu süre zarfında söz konusu plan değişikliğine dair itiraz başvuruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müdürlüğümüze yapılan itiraz başvuruları değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.


Elazığ İmar Haberleri