ERZİNCAN BELEDİYESİNDEN ARAZİ SATILACAKTIR


Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait olan arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

Arsa satış ihalesi, 2 Haziran 2020 tarihinde saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2 – İhaleler 02.06.2020 tarihinde, aşağıda belirtilen saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL ,GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALE TARİHİ VE SAATİ

2 ADET ARSA SATIŞI

S.NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ M² PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Cumhuriyet 2248 3 Arsa 1.492,29 1.163.986,20
34.920,00
02.06.2020
10:30
2 İzzetpaşa 2056 4 Arsa 2.314,58 1.365.602,20
40.968,00
02.06.2020
10:30

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b- İkametgâh Belgesi.
c- İmza Beyannamesi.
d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
e- Şartname alındı makbuzu.
f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
k- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6- Satılacak taşınmazların ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500.00 TL. (Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.