Eşin Rızası Olmadan Hangi Durumda Konut Satılamaz | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:04

Eşin Rızası Olmadan Hangi Durumda Konut Satılamaz

Ocak 2002 tarihli Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre eşler, mal paylaşım hususunda eşit olarak konumlanıyor. Eski kanunda evin reisi sayılan erkek, artık kadın ile aynı hakları taşıyor. Bu eşitlik ilkesiyle eşler, üçüncü kişiler ve birbirleriyle hukuki işlem yapabiliyor. Eşlerin hakim kararına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdiği işlemlerinde “sözleşme özgürlüğü ilkesi” kabul ediliyor.

199. madde sözleşme özgürlüğü ilkesinin istismar edilmesinin önüne geçiyor. bu madde “tasarruf yetkisinin sınırlandırılması” kenar başlığını taşıyor. Bu maddeyle hakim mal varlıklarının eşlerin ortak tasarrufunda olmasına karar verebiliyor. Madde uygulanırken ailenin ekonomik varlığının korunması esas alınıyor. Eşin mal varlığında açıklanmayan sebeplerle azalma olması hakimin karar almasına sebep olabiliyor. Evlilik sürerken üçüncü kişiyle ilişki kurularak malların devredilmesi de sebepler arasında gösteriliyor.

Eşin Rızası Olmadan Hangi Durumda Konut Satılamaz
Son Güncelleme :

27 Ocak 2020 - 9:03

220 views

Ocak 2002 tarihli Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre eşler, mal paylaşım hususunda eşit olarak konumlanıyor. Eski kanunda evin reisi sayılan erkek, artık kadın ile aynı hakları taşıyor. Bu eşitlik ilkesiyle eşler, üçüncü kişiler ve birbirleriyle hukuki işlem yapabiliyor. Eşlerin hakim kararına ihtiyaç duymadan gerçekleştirdiği işlemlerinde “sözleşme özgürlüğü ilkesi” kabul ediliyor.
199. madde sözleşme özgürlüğü ilkesinin istismar edilmesinin önüne geçiyor. bu madde “tasarruf yetkisinin sınırlandırılması” kenar başlığını taşıyor. Bu maddeyle hakim mal varlıklarının eşlerin ortak tasarrufunda olmasına karar verebiliyor. Madde uygulanırken ailenin ekonomik varlığının korunması esas alınıyor. Eşin mal varlığında açıklanmayan sebeplerle azalma olması hakimin karar almasına sebep olabiliyor. Evlilik sürerken üçüncü kişiyle ilişki kurularak malların devredilmesi de sebepler arasında gösteriliyor.
Eşlerin birlikte ve sürekli ikamet ettikleri konut, aile konutu olarak adlandırılıyor.

Mal varlıkları içerisinde bulunan aile konutu 194. madde ile ayrıca korunuyor. Yasa yürürlüğe girmeden önce ve sonra edinilmiş aile konutlarının tümünü kapsıyor. 194. maddeyle eşlerden biri diğerinin açık rızası olmadan satım işlemi gerçekleştiremiyor. Aile konutunun kira sözleşmesini feshedemiyor. Diğer eşin aile konutu üzerindeki haklarını sınırlayamıyor.

Aile konutunun korunması için taraflardan biri konuta şerh koydurabiliyor. Aile konutu şerhi ile konut iki tarafın rızası olmadan kesinlikle satılamıyor. Böylece eşten habersiz ev satmak imkansız hale geliyor.

Aile konutuna şerh koydurmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuluyor. Bu başvuruda aile konutunun bulunduğu yerden alınan ikametgah belgesine ihtiyaç duyuluyor. ayrıca tapudaki malikin eşi olduğunu ispat eden nüfus kayıt örneği gerekiyor. İstemde bulunan kişi başvuruda nüfus cüzdanı ve bir vesikalık fotoğrafını da sunuyor.
Şerh konması gereken istenen konutun bilgilerinin de yer aldığı dilekçe ile başvuru tamamlanıyor. Şerh konulması için yapılacak işlemlerde herhangi bir ücret ödenmiyor.
Bazı durumlarda taraflardan biri mağdur olacağını öngöremeyerek şerh koydurmayabillir. Kanun bu durumlarda da aile konutunun satılmasını kısıtlıyor. Satış işlemi gerçekleşmiş olsa da dava ile satışın geçersiz hale getirilmesi mümkün oluyor. İptalin gerçekleşmesi için satışa rıza göstermeyen eşin, tapu iptal davası açması gerekiyor. Dava sonucunda tapu kaydı eski hale getiriliyor.