Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Adet Tarla Satışı | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 11:58

Eskişehir Odunpazarı’nda 4 Adet Tarla Satışı

Eskişehir Odunpazarı’nda 4 Adet Tarla Satışı
Son Güncelleme :

09 Eylül 2020 - 23:03

368 views

Eskişehir ili Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mah. Karaçayır Sok. No:46 adresinde ve tapunun 13441 ada 61 parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan bina 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiştir.

İlgili Kanun uyarınca; söz konusu taşınmazın malikleri tarafından taşınmazın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan Ersin KIRMIZI ve Tahsin KIRMIZI’ya ait arsa payları 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15A maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile satış işlemine tabi tutulmuş olup; anlaşma sağlayan diğer paydaşlara satış gerçekleştirilememiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15A maddesinde;
1- Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işleminin tekrarlanacağı,
2- İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının 15A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen rayiç değerin yüzde onu oranında nakit teminat verilmesinin şart olduğu,
3- Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatının ilgili muhasebe birimine yatırılmasının zorunlu olduğu,
4- Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatlarının hemen geri verileceği,
5- Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatının ise, satış bedelinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe verilmesinden sonra iade edileceği,
6- Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın süresi içinde satış bedelini yatırmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedileceği ve 15A maddesinin 8. fıkrasında belirtilen hükme göre işlem yapılacağı,
7- Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın tapuda tescil işleminden sonra yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri imzalayarak Müdürlüğe sunmaması durumunda teminatının Hazineye gelir kaydedileceği ve anlaşmama iradesi gösterdiği için hissesinin satışı için Kanun kapsamında yeniden satış işleminin yapılacağı belirtilmektedir.
Yukarıda bahsedilenler çerçevesinde; İlimiz Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mah. Karaçayır Sok. No:46 adresinde ve tapunun 13441 ada 61 parsele kayıtlı taşınmazda malik Ersin KIRMIZI’ya ait 1/40 ve 3/40 hisse ile Tahsin KIRMIZI’ya ait 1/40 ve 3/40 hisselerinin üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahıslara açık arttırma usulü ile satış işlemi 06/10/2020 tarihinde Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binası (Ertuğrulgazi Mah. Aliya İzzet Begoviç Cad. No:2 Tepebaşı/ ESKİŞEHİR), 4. kat, Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen saatte satış komisyonu huzurunda gerçekleştirilecektir.

eskisehir-odunpazari-hisseli-arsa-satisi

Odunpazarı İmar Haberleri