Gala Gölü "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" Olarak Tescillendi | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 00:52

Gala Gölü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” Olarak Tescillendi

Gala Gölü Milli Parkı Tescil İlanı Resmi Gazetede Yayımlanarak Askıya Çıkarıldı.

Gala Gölü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” Olarak Tescillendi
Son Güncelleme :

18 Eylül 2020 - 11:10

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/gala-golu-nitelikli-dogal-koruma-alani-olarak-tescillendi/20295/" title="facebook">

Edirne İli, Enez İlçesi, Gala Gölü Milli Parkı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 15.04.2020 tarihli ve 88173 sayılı OLUR’ u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’ de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Enez İmar Haberleri