İmarhaber

Gaziantep-Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi İmar Planı

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ REZERV YAPI ALANI REVİZYON  1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ  UYGULAMA İMAR PLANI VE AÇIKLAMA RAPORLARI

Gaziantep-Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi İmar Planı
Google News
22 Ekim 2020 - 23:13
BİZİM ŞEHİR GAZİANTEP İLİ PİLOT BÖLGE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Rezerv Yapı Alanı  Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini hükümleri  ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandı.

Onaylı UİP-27215805 ve NİP-27133442 PİN numaralı  planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22/10/2020-21/11/2020 (30 gün) tarihleri arasında Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Onaylı UİP-27583597  PİN numaralı  planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07/06/2021-07/07/2021 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ilan panosu ile internet sitesinde ve Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığı ve imar planı değişikliği yapılan alanda  askıya çıkarılmıştır.

gaziantep-sahinbey-baglarbasi-imar-plani

1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep Metropoliten Alanında gelişme bölgesi olarak belirlenen Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 287,20 hektar büyüklüğündeki alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.09.2018 tarih ve 154658 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir. Rezerv Yapı Alanının 10 Hektarlık öncelikli uygulama alanı olarak onaylanan kısmı dışında, geriye kalan yaklaşık 277 Hektarlık alanda da uygulama imar planı yapılmıştır. Ancak mer’i uygulama imar planının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele alınması, uygulanabilirliğinin sağlanması, mevcut standartların iyileştirilebilmesi ve çalışma alanı içerisinde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)’nın düşürülmesi amacıyla; yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak, planlama yaklaşımları ve plan ilkeleri korunarak toplam 287 hektarlık çalışma alanında plan değişikliği yapılmıştır.

PLAN RAPORLARI ve ASKI TUTANAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Revizyon Plan Değişikliği Kararları

Çalışma alanında yüzde 60 olan DOP oranı, bu doğrultuda yapılan değişiklikler neticesinde yüzde 45’e düşürülmüştür. Plan notlarına “imar uygulaması belediyesince yapılacaktır” hükmü eklenmiştir.

Herhangi bir yoğunluk artışı olmadan konut alanlarına verilen emsallerin sağlıklı kullanılabilmesi için kat sayılarında;

 • Blok Nizam 2 katlar Blok Nizam 3 kat,
 • Blok Nizam 3 katlar Blok Nizam 4 kat,
 • Teras Evler 4 kat olmak üzere bir düzenlemeye gidilmiştir.

bizim-sehir-gaziantep

“Bizim Şehir” Gaziantep Planlamasında; sürdürülebilir, yaşanabilir, kimlikli, yeşil, güvenli, akıllı ve insan odaklı bir “Yeni Yerleşim” planı oluşturuldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bizim Şehir” projesi kapsamında GAZİANTEP Metropoliten Alanı içinde gelişme bölgesi olarak belirlenen, ŞAHİNBEY İlçesi, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ sınırları içerisinde kalan yaklaşık 287,20 Hektar büyüklüğündeki çalışma alanı Bakanlığın 07/09/2018 tarih ve 154658 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir. Bu alanın yaklaşık 10 Hektarlık kısmı öncelikli olarak onaylanmıştır, kalan yaklaşık 277 Hektarlık kısmı için de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmıştır.

Bu İmar Planında; Gaziantep geleneksel kent dokusundan (Kentsel Sit Alanı) yola çıkarak yeni ve çağdaş bir yerleşim alanı hedeflenmektedir. Bu noktada T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kadim Şehirler Projesiyle örtüşmektedir. Bu amaçla Gaziantep tarihi kentsel sit alanındaki sokak dokuları, mimari cephe ve plan tipolojileri araştırılmıştır. Ayrıca çalışma alanı ve çevresinde kentin karakteristik kimliğini temsil eden çözümler üretmek amacıyla anketler de yapılmış ve alanın sosyo-ekonomik durumunun tespit edilmesi sağlanmıştır.

Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi Projesine uyarak, ayrıca Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Değerlendirme Kılavuzu’na uyum gösterecek bütünleşik bir sistematik kurulmuş, özellikle geleneksel çarşı kesimi projelendirilmiş, geleneksel konut dokusundan çıkarak konut bölgelerinde yapılaşma koşulları belirlenmiş ve plan oluşturulmuştur.

Karma Kullanımlı Sıra Düzenli Binalar

Merkezde bulunan üç karma kullanım alanlarında önerilen yerleşim düzeninde müstakil ve toplu konutlardan farklı bir konut tipi önerilmiştir. Bu binalar konut olarak kullanılabildiği gibi, turizm, ofis ve konut olarak ta karma kullanımlı tercihleri karşılamaya yönelik olarak tasarıma katılmıştır. Bu bina türleri en çok 4 katlı olarak düşünülmüş, insan odaklı bir kentin karma kullanımlı bina ilkeleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Binaların sokak ile bütünleşen giriş katlarında ticaret birimleri için mekânlar düşünülmüş ve üst katlar ise ofis, apart otel ve konut olarak kullanılabilecek bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

gaziantep-karma-bina-modeli

Gaziantep Bizim Şehir projesi kapsamında planda çevre yoluna yakın kuzey kısımda yer alacak konutlar, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel kimlik çerçevesinde düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Tasarımın amacı enerji tasarrufu sağlayan, yaşayanların yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir bir yaşam standardı oluşturmaktır. Tasarımda bölge halkının gelenekleri ve geçmişten gelen yaşayış biçimleri düşünülmüş, günümüz mimari teknolojisiyle birlikte yeniden yorumlanmıştır.

Toplu konut blokları tasarlanırken, farklı aile büyüklükleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmuş, farklı daire tipleri tasarlanmıştır. Bu farklı daireleri bir araya getirmek için modüler bir konut bloğu veya sıra olması gerektiği ön görülmüştür. Dairelerin ortasında bulunan merdiven ve asansör bloğu bu farklı daire tiplerini bir araya getirmek için bağlayıcı bir işlev üstlenmektedir. Asansör bloklarının iki yanında konumlanan daireler sayesinde aynı blokta farklı yükseklikler ve farklı plan tiplerinin bir araya gelmesi sağlanabilmiş, bu şekilde
de monotonluğun önüne geçilmiştir.

Konutların tasarımında iklimsel özelliklere bağlı olarak kullanıcı tercihleri dikkate alınmış, yaşam alanları güneye, yatak odaları ise kuzeye yönlendirilmiştir. Doğu ve Batı cephelerinde ise gerekli tedbirler alınarak iklimin olumsuz yönleri denetlenmeye çalışılmış ve araziden en
çok yararlanma hedeflenmiştir.

gaziantep-teras-ev

Alanın doğu ve güney-doğu kısımlarda yamaçlarda yer alacak bu teras ev düzeninde konutlar, kota oturtulmuş zincir sıralar halinde yer alacaktır.

izmir-teras-evleri

Paylaşımlı Yol – Oyun Sokağı (Woonerf Sistem)

Planlama alanının güneyinde yer alacak bu uygulamada amaç, trafiği tamamen yavaşlatmak, araç ve yaya arasında paylaşımı sağlamaktır. Yayalar için çeşitli oturma, dinlenme köşeleri, çocuklar için bazı spor ve oyun aktiviteleri konulacak bu sokakta özel proje alanı olarak
kentsel tasarım projesi yapılması önerilmektedir.

baglarbasi-imar-plani

gaziantep-sahinbey-baglarbasi-paylasimli-yol-tasarimi

Gastronomi Sokağı

UNESCO, 2015 yılında 33 ülkeden 47 kenti Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil etti. Gaziantep kenti de bu ağa katıldı. Bizim Şehir’in merkezinde yer alacak Gastronomi Sokağı’nda yöresel yemekler yapan lokanta ve kafeler yer alacak, değişik lezzetler yerli yabancı turisti çekecek,
burasını bir cazibe merkezi haline getirecektir.

baglarbasi-gastronomi-sokagi

Yöresel Pazar

Gaziantep’te satılan özel ütünler, Antep fıstığı, kuru biber, patlıcan, ev yapımı salçalar, baharatlar başta olmak üzere pek çok yöresel ürünün satılacağı yöresel pazar “Bizim Şehir” projesinin merkezinde yer alacaktır. Gastronomi Sokağı’na yakın bu pazar yerli-yabancı turisti çekecek, burasını bir cazibe merkezi haline getirecektir.

baglarbasi-yoresel-pazar

Hanımeli Sokağı

Yöresel Pazarın yanında yer alacak bu sergi alanı, yerli kadınların el sanatlarını sergileyebileceği, satabileceği daimi bir hediyelik eşya ve turist çekim merkezi olacaktır.

baglarbasi-hanimeli-sokagi

Gaziantep Bizim Şehir Anıtı Nereye Yapılacak?

Şartnamede de yer alan bir nirengi noktası (landmark) olarak tasarlanacak Bizim Şehir Anıtı; merkezde yeşil sistem içinde iki yeşil eksenin kesiştiği hâkim bir noktada yer alacak, önemli bir çekim merkezi olacaktır. Anıt için yarışma düzenlenmesi önerilmektedir.

baglarbasi-bizim-sehir-aniti

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu