Gaziantep-Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi İmar Planı | 19 Haziran 2024İmar Haber

19 Haziran 2024 - 04:15

Gaziantep-Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi İmar Planı

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ REZERV YAPI ALANI REVİZYON  1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ  UYGULAMA İMAR PLANI VE AÇIKLAMA RAPORLARI

Gaziantep-Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesi İmar Planı
Son Güncelleme :

22 Ekim 2020 - 23:13

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/gaziantep-sahinbey-baglarbasi-mahallesi-imar-plani/22426/" title="facebook">
BİZİM ŞEHİR GAZİANTEP İLİ PİLOT BÖLGE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Rezerv Yapı Alanı  Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini hükümleri  ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylandı.

 

Onaylı UİP-27215805 ve NİP-27133442 PİN numaralı  planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22/10/2020-21/11/2020 (30 gün) tarihleri arasında Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

gaziantep-sahinbey-baglarbasi-imar-plani

1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep Metropoliten Alanında gelişme bölgesi olarak belirlenen Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 287,20 hektar büyüklüğündeki alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 07.09.2018 tarih ve 154658 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir. Rezerv Yapı Alanının 10 Hektarlık öncelikli uygulama alanı olarak onaylanan kısmı dışında, geriye kalan yaklaşık 277 Hektarlık alanda da uygulama imar planı yapılmıştır. Ancak mer’i uygulama imar planının ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden ele alınması, uygulanabilirliğinin sağlanması, mevcut standartların iyileştirilebilmesi ve çalışma alanı içerisinde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)’nın düşürülmesi amacıyla; yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak, planlama yaklaşımları ve plan ilkeleri korunarak toplam 287 hektarlık çalışma alanında plan değişikliği yapılmıştır.Revizyon Plan Değişikliği Kararları

Çalışma alanında yüzde 60 olan DOP oranı, bu doğrultuda yapılan değişiklikler neticesinde yüzde 45’e düşürülmüştür.

Plan notlarına “imar uygulaması belediyesince yapılacaktır” hükmü eklenmiştir.

Herhangi bir yoğunluk artışı olmadan konut alanlarına verilen emsallerin sağlıklı kullanılabilmesi için kat sayılarında;

-Blok Nizam 2 katlar Blok Nizam 3 kat,
-Blok Nizam 3 katlar Blok Nizam 4 kat,
-Teras Evler 4 kat olmak üzere bir düzenlemeye gidilmiştir.

bizim-sehir-gaziantep

“Bizim Şehir” Gaziantep Planlamasında; sürdürülebilir, yaşanabilir, kimlikli, yeşil, güvenli, akıllı ve insan odaklı bir “Yeni Yerleşim” planı oluşturuldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bizim Şehir” projesi kapsamında GAZİANTEP Metropoliten Alanı içinde gelişme bölgesi olarak belirlenen, ŞAHİNBEY İlçesi, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ sınırları içerisinde kalan yaklaşık 287,20 Hektar büyüklüğündeki çalışma alanı Bakanlığın 07/09/2018 tarih ve 154658 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir. Bu alanın yaklaşık 10 Hektarlık kısmı öncelikli olarak onaylanmıştır, kalan yaklaşık 277 Hektarlık kısmı için de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmıştır.

Bu İmar Planında; Gaziantep geleneksel kent dokusundan (Kentsel Sit Alanı) yola çıkarak yeni ve çağdaş bir yerleşim alanı hedeflenmektedir. Bu noktada T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kadim Şehirler Projesiyle örtüşmektedir. Bu amaçla Gaziantep tarihi kentsel sit alanındaki sokak dokuları, mimari cephe ve plan tipolojileri araştırılmıştır. Ayrıca çalışma alanı ve çevresinde kentin karakteristik kimliğini temsil eden çözümler üretmek amacıyla anketler de yapılmış ve alanın sosyo-ekonomik durumunun tespit edilmesi sağlanmıştır.

Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi Projesine uyarak, ayrıca Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Değerlendirme Kılavuzu’na uyum gösterecek bütünleşik bir sistematik kurulmuş, özellikle geleneksel çarşı kesimi projelendirilmiş, geleneksel konut dokusundan çıkarak konut bölgelerinde yapılaşma koşulları belirlenmiş ve plan oluşturulmuştur.

Karma Kullanımlı Sıra Düzenli Binalar

Merkezde bulunan üç karma kullanım alanlarında önerilen yerleşim düzeninde müstakil ve toplu konutlardan farklı bir konut tipi önerilmiştir. Bu binalar konut olarak kullanılabildiği gibi, turizm, ofis ve konut olarak ta karma kullanımlı tercihleri karşılamaya yönelik olarak tasarıma katılmıştır. Bu bina türleri en çok 4 katlı olarak düşünülmüş, insan odaklı bir kentin karma kullanımlı bina ilkeleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Binaların sokak ile bütünleşen giriş katlarında ticaret birimleri için mekânlar düşünülmüş ve üst katlar ise ofis, apart otel ve konut olarak kullanılabilecek bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

gaziantep-karma-bina-modeli

Gaziantep Bizim Şehir projesi kapsamında planda çevre yoluna yakın kuzey kısımda yer alacak konutlar, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel kimlik çerçevesinde düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Tasarımın amacı enerji tasarrufu sağlayan, yaşayanların yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir bir yaşam standardı oluşturmaktır. Tasarımda bölge halkının gelenekleri ve geçmişten gelen yaşayış biçimleri düşünülmüş, günümüz mimari teknolojisiyle birlikte yeniden yorumlanmıştır.

Toplu konut blokları tasarlanırken, farklı aile büyüklükleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmuş, farklı daire tipleri tasarlanmıştır. Bu farklı daireleri bir araya getirmek için modüler bir konut bloğu veya sıra olması gerektiği ön görülmüştür. Dairelerin ortasında bulunan merdiven ve asansör bloğu bu farklı daire tiplerini bir araya getirmek için bağlayıcı bir işlev üstlenmektedir. Asansör bloklarının iki yanında konumlanan daireler sayesinde aynı blokta farklı yükseklikler ve farklı plan tiplerinin bir araya gelmesi sağlanabilmiş, bu şekilde
de monotonluğun önüne geçilmiştir.

Konutların tasarımında iklimsel özelliklere bağlı olarak kullanıcı tercihleri dikkate alınmış, yaşam alanları güneye, yatak odaları ise kuzeye yönlendirilmiştir. Doğu ve Batı cephelerinde ise gerekli tedbirler alınarak iklimin olumsuz yönleri denetlenmeye çalışılmış ve araziden en
çok yararlanma hedeflenmiştir.

gaziantep-teras-ev

Alanın doğu ve güney-doğu kısımlarda yamaçlarda yer alacak bu teras ev düzeninde konutlar, kota oturtulmuş zincir sıralar halinde yer alacaktır.

izmir-teras-evleri

Paylaşımlı Yol – Oyun Sokağı (Woonerf Sistem)

Planlama alanının güneyinde yer alacak bu uygulamada amaç, trafiği tamamen yavaşlatmak, araç ve yaya arasında paylaşımı sağlamaktır. Yayalar için çeşitli oturma, dinlenme köşeleri, çocuklar için bazı spor ve oyun aktiviteleri konulacak bu sokakta özel proje alanı olarak
kentsel tasarım projesi yapılması önerilmektedir.

baglarbasi-imar-plani

gaziantep-sahinbey-baglarbasi-paylasimli-yol-tasarimi

Gastronomi Sokağı

UNESCO, 2015 yılında 33 ülkeden 47 kenti Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil etti. Gaziantep kenti de bu ağa katıldı. Bizim Şehir’in merkezinde yer alacak Gastronomi Sokağı’nda yöresel yemekler yapan lokanta ve kafeler yer alacak, değişik lezzetler yerli yabancı turisti çekecek,
burasını bir cazibe merkezi haline getirecektir.

baglarbasi-gastronomi-sokagi

Yöresel Pazar

Gaziantep’te satılan özel ütünler, Antep fıstığı, kuru biber, patlıcan, ev yapımı salçalar, baharatlar başta olmak üzere pek çok yöresel ürünün satılacağı yöresel pazar “Bizim Şehir” projesinin merkezinde yer alacaktır. Gastronomi Sokağı’na yakın bu pazar yerli-yabancı turisti çekecek, burasını bir cazibe merkezi haline getirecektir.

baglarbasi-yoresel-pazar

Hanımeli Sokağı

Yöresel Pazarın yanında yer alacak bu sergi alanı, yerli kadınların el sanatlarını sergileyebileceği, satabileceği daimi bir hediyelik eşya ve turist çekim merkezi olacaktır.

baglarbasi-hanimeli-sokagi

Gaziantep Bizim Şehir Anıtı Nereye Yapılacak?

Şartnamede de yer alan bir nirengi noktası (landmark) olarak tasarlanacak Bizim Şehir Anıtı; merkezde yeşil sistem içinde iki yeşil eksenin kesiştiği hâkim bir noktada yer alacak, önemli bir çekim merkezi olacaktır. Anıt için yarışma düzenlenmesi önerilmektedir.

baglarbasi-bizim-sehir-aniti