Gaziantep'te Belediyeye Ait 60 Adet Konut Satışa Sunuldu | 21 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 23:00

Gaziantep’te Belediyeye Ait 60 Adet Konut Satışa Sunuldu

Gaziantep’te Belediyeye Ait 60 Adet Konut Satışa Sunuldu
Son Güncelleme :

12 Eylül 2018 - 21:21

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/gaziantepte-belediyeye-ait-60-adet-konut-satisa-sunuldu/2446/" title="facebook">

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Şahinbey ilçesine bağlı K.Kızılhisar Mahallesinde bulunan 60 adet daire satışa sunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daire satış ihalesi 3 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69’uncu maddesi uyarınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Arsa Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince açık artırma usulü ile yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin 28 Eylül 2018 tarihi saat 16.00’a kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Danışma Servisine başvurmaları gerekmektedir.

Belediyesi Arsa Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik gereğince “Açık Artırma Usulü İhale” yoluyla satış yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
A) İSTEKLİ GERÇEK (ŞAHIS) KİŞİ İSE;
a) Kanuni ikametgâh
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon numarası
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
g) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
ğ) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge
h) Başvuru sahibinin banka bilgileri (iban numarası)
B) İSTEKLİ TÜZEL (ŞİRKET) KİŞİLİK İSE;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon numarası
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
f) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge
g) Başvuru sahibinin banka bilgileri (iban numarası)
Yukarıda istenilen belgeler plastik dosya içerisine konularak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Danışma Servisine teslim edeceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.