İmarhaber

Giresun’da Satılık ve Kiralık Hazine Arazileri

Giresun Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliğince 16 Adet Tarlanın Satışı ve 4 Adet Tarlanın da Tarımsal Amaçlı Olarak 3(üç) Yıllığına Kiralanma İhalesi 14 Aralık 2020 Tarihinde Yapılacak.

Giresun’da Satılık ve Kiralık Hazine Arazileri
Google News
01 Aralık 2020 - 20:50

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Şebinkarahisar Milli Emlak Şefliğinde Hükümet Konağı Hizmet binası içerisinde kat:1 teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Şefliği odasında ayrı ayrı yapılacaktır.

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

 • a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [ tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ( teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ve kiralama ihalesinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz
 • b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, TC Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneği,
 • c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneği,
 • d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
 • e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
 • f) İhaleye ortalık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortalık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Şebinkarahisar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satış yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergine tabi değildir.

Taşınmazın satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep etmesi halinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000.00TL, dışında 1.000.00TL’nin üzerinde olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.

Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.giresun-sebinkarahisar-hazine-arazisi-satisi

giresun-sebinkarahisar-hazine-arazisi-kiralama

Şebinkarahisar İmar Haberleri

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Porno GratuitPorno FrançaisAdulte XXXBrazzers PornCollege GirlsFilm érotiqueHard PornInceste Famille PornoJaponais AsiatiqueJeunes Filles PornoLatin Brown FemmesPorn MobilePorn RussePorn StarsPorno Arabe TurcPorno cachéPorno de qualité HDPorno GratuitPorno Mature de MilfPorno NoirRegarder PornRelations LesbiennesSecrétaire de Bureau PornSexe en GroupeSexe GaySexe OralVidéo AmateurVidéo Anal