Hüseyin Burnu Feneri Arsası Kiralık | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:55

Hüseyin Burnu Feneri Arsası Kiralık

Sörfçülerin Vazgeçilmez Mekanı Hüseyinburnu Feneri Arsası (fener kulesi hariç) Kamuya Açık Hizmet Vermek Şartıyla Kiraya Verilecektir.

Hüseyin Burnu Feneri Arsası Kiralık
Son Güncelleme :

08 Eylül 2020 - 20:35

1.127 views

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mah. Fenerburnu Mevkii,  208 Ada, 4 Parselde kayıtlı ve  3.680,03 m² yüzölçümlü Hüseyinburnu Feneri Müştemilatı ve Arsası (fener kulesi hariç) kamuya açık hizmet vermek üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce kiraya verme ihalesi yapılacaktır.

1931 yılında Fransızlar tarafından yapılmış tarihi bir fener. Bodrum Akyarlar Köyü’nün hemen yanı başında yer alıyor. Fenerin yer aldığı burun, yarımadanın Kos Adası’na en yakın bölge. Tarihin derin izlerini taşıyan ve mimari özelliği ile göz dolduran Hüseyin Burnu Feneri, şimdilerde Windsurf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Fener yakınında bulunan plaja da vermiş ismini. Yakınında ise Kum Hamamı olarak adlandırılan bir kumsal bulunuyor. Şimdilerde ise fenerin yan tarafındaki bina restoran olarak işletiliyor.

huseyinburnu

Bodrum Yarımadası Turgut Reis de bulunan fenere, su kanallarının çevrelediği lüks marinayı ve Sabancı parkını geçerek ulaşılıyor. Ağaçlarla kaplı burunda ve denizden 15 metre yükseklikte yer alan, 9 metre yükseklikte ki fenerin eteğinde, fenere komşu fener restoran yer alıyor. Elektrik akülü enerjisi ile ışığı 10 mil uzaktan görünme gücü olan fenerin her iki yanında bulunan koyları, turizmin hizmetinde plajlar, turistik tesislerle kaplı.

01.01.1964 yılından bu yana Turgut Reis Hüseyin Burnunda Akdeniz’den geçen gemilere göz kırpıyor.Bembeyaz fener kulesi ve fener evinin lacivert denizle ahenkli uyumu göz okşuyor. Kıyı boyunca kumsalda güneşlenip denize girenler feneri zevkle seyrediyorlar.

huseyinburnu-gece

1- Kuruluşun:

a) Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon numarası : 0 216 531 40 00 – 4437
c) Faks numarası : 0 216 553 58 03
d) İhale Bilgileri : www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

2- İhale konusu taşınmaza ait bilgiler:
İşin Adı ve Niteliği: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mah. Fenerburnu Mevkii, 208 Ada, 4 Parselde kayıtlı ve 3.680,03 m² yüzölçümlü Hüseyinburnu Feneri Müştemilatı ve Arsası (fener kulesi hariç) kamuya açık hizmet vermek üzere kiraya verme ihalesi
İhale Usulü: İhale kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve bilahare kapalı zarf veren geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Muhammen Bedel: 19.750 TL / AY (KDV. Hariç)
Geçici Teminat: 59.250 TL

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 23/09/2020 Çarşamba günü Saat 12:00
İhale ve Teklif Açma Tarihi ve Saati: 23/09/2020 Çarşamba günü Saat 14:00
İhalenin yapılacağı Yer: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL

3- İhaleye katılabilme şartları:
3.1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 1.000,00-TL karşılığı Kuruluşun Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
3.2. İstekliler, İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılmak için istenen belgeleri tamamlayıp Tekliflerini Son teklif verme tarih ve saatine kadar İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.
3.3. İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4. Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.09.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL
İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü: KİRALIK