İmar Planı Değişikliğinde Değer Artışları Kamuya Aktarılacak | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 18:27

İmar Planı Değişikliğinde Değer Artışları Kamuya Aktarılacak

İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda yaşanacak olan değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında bu payın tespiti, kesinleşmesi ve ödenmesiyle ilgili esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İmar Planı Değişikliğinde Değer Artışları Kamuya Aktarılacak
Son Güncelleme :

22 Eylül 2020 - 12:27

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/imar-plani-degisikligi-nedeniyle-deger-artislari-kamu-ya-aktarilacak/20550/" title="facebook">

İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda yaşanacak olan değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında bu payın tespiti, kesinleşmesi ve ödenmesiyle ilgili esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan değer artış yönetmeliğine göre; imar planı değişikliği sonucunda taşınmazda ortaya çıkacak değer artış payının, en geç inşaat ruhsatının alımı sırasında ve/veya taşınmazın ilk satışında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödenmesi gerekecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödenen değer artış paylarının; %25’i büyükşehir belediyesine, %25’i ilgili ilçe belediyesine, %25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; %40’ı imar planı değişikliğini onaylayan idareye, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan tutar ise Hazine hesabına aktarılacaktır. Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliklerinde ise değer artışının yüzde 75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin hesabına, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına aktarılacaktır.

DEĞER ARTIŞINA KONU OLAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ NELER?

Değer artışına konu olan plan değişiklikleri en az (1,000 m2 ) ve üzerinde bir yüz ölçümüne sahip imar adalarında: ada bazı ele alınarak nüfusu, yapı yoğunluğu, bina yükseltisi ve kat adedini arttıran, fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerine ihtiyaç duyulacak kültürel tesis, sosyal ve/veya teknik bir şekilde alt yapı kullanımının adanın merkezine en fazla 500 m yarıçaplı olan alanda karşılanması esas tutulmuş olup, parsel baz alınarak fonksiyon değişikliği suretiyle yapılacak.

DEĞER ARTIŞ PAYI NASIL BELİRLENECEK

Değer artış payı yayımlanan yönetmeliğe göre; oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca en az şekilde iki yetkili kuruluş tarafından tespit edilmiş olan değer artış payı değerlerinin aritmetik ortalamaları değerlerinden az olmamak koşuluyla belirlenecektir