İmar Yetkisi Belediyelerden Alınıyor | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 01:25

İmar Yetkisi Belediyelerden Alınıyor

T.C Resmi Gazete’de yayınlanan torba yasaya göre İmar Kanunu’nunda değişikliğe gidildi.

İmar Yetkisi Belediyelerden Alınıyor
Son Güncelleme :

10 Nisan 2019 - 20:05

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/imar-yetkisi-belediyelerden-aliniyor/5553/" title="facebook">

İmar Yetkisini Belediyelerden Alınıp Bakanlıklara Geçti

10 Aralık 2018 tarihli T.C Resmi Gazete’de yayınlanan torba yasaya göre İmar Kanunu‘nunda değişikliğe gidildi. Yeni oluşturulan tanımlamalara göre tüm imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elinden toplanmasının önü açılmış oldu. Böylece Belediyeler artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her il için hazırlamış olduğu Çevre Düzeni Planı’na uygun hareket edecek.

imar affı

Değişiklik Yapılan Kanun

Kanunda yapılan değişikliğe göre şu an için sadece “Çevre Düzeni Planı” tanımının yer aldığı; İmar Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen plandır” şeklindeki madde çıkartılan torba yasayla “Varsa mekansal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır” olacak şekilde değiştirildi.

ibb

BELEDİYELER SADECE DENETLEYİCİ KURUM OLACAK

Nazım imar planı da kanuna göre; haritalar üzerinde arazilerin kullanış biçimlerini belirleyen ve uygulama imar planlarına hazırlanmasına dayanak olan ve belediyeler tarafından hazırlanan çevre düzeni planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlayacağı Çevre Düzeni Plan hükümlerine uygun olarak hazırlanacak. Böylece Belediyeler sadece uygulayıcı ve denetleyici bir rol üstlenecek.

Değişikliğe uğrayan bir diğer hususta İmar Kanunu’nun 6’ncı maddesindeki planlama kademeleri oldu. Buna göre, mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşacak.


İmar planları artık nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanacak. Her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanacak. Kademelerin bağlandığı  “Mekansal Strateji Planı” da değişiklikle kanuna girdi. Kanuna göre, mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınacak.