İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 01:00

İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Son Güncelleme :

29 Ekim 2018 - 14:46

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/imar-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/3598/" title="facebook">

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yapı Ruhsatlarında yer alan imza sayısı 20’den bire indirildi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında alınan karara göre; yatırımların sayısının artırılmasının ve bürokratik işlemlerin sayısının azaltılması amacıyla inşaat izinlerinde gereken imza sayısının 20’den 1’e düşürüleceği açıkladı.
27 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan değişikliğin tam metni şöyle; “Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa uygulama imar planı yapılan alanlardaki yoldan düşük olan parsellerde bina 0.00 kotu; binanın oturacağı tabii zemindeki en düşük iki köşe kotunun ortalaması ile parselin cephe aldığı en yüksek yol arasındaki kot farkının 3.50 metreden fazla olması halinde; en düşük iki köşe kotunun ortalamasına göre belirlenir. Bu durumda bu Yönetmeliğin kotlandırmaya ilişkin diğer hükümlerinden bu fıkraya aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”