İskan Belgesi Nedir, İskansız Ev Alınır Mı? | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:35

İskan Belgesi Nedir, İskansız Ev Alınır Mı?

İskan belgesi, bir binanın oturum izni niteliğindedir. Ruhsatlı yapılarda, inşaatın tamamlanması ile alınan iskan belgeleri, resmi olarak bina kullanımına izin verilmesidir.

İskan belgeleri belediyelerin İmar Müdürlüğü’nden alınıyor. Peki, iskansız ev alınır mı?

2018 emlak ve imar prosedürlerine göre yapı kullanma izni nasıl alınır? İskan belgesi olmadan ev alınabilir mi? Tüm detayları sizin için derledik.

İskan Belgesi Nedir, İskansız Ev Alınır Mı?
Son Güncelleme :

05 Nisan 2020 - 11:35

7.267 views

İskan belgesi, bir binanın oturum izni niteliğindedir. Ruhsatlı yapılarda, inşaatın tamamlanması ile alınan iskan belgeleri, resmi olarak bina kullanımına izin verilmesidir.

İskan belgeleri belediyelerin İmar Müdürlüğü’nden alınıyor. Peki, iskansız ev alınır mı?

2018 emlak ve imar prosedürlerine göre yapı kullanma izni nasıl alınır? İskan belgesi olmadan ev alınabilir mi? Tüm detayları sizin için derledik.

İskan Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı kullanım izin belgeleri, binaların bağlı bulunduğu belediyeler tarafından veriliyor. İnşaat firması veya yetkilisi tarafından, belediyeye dilekçe form ile müracaat edilerek alınabilir.

Başvuru sonrasında, inşaatın tamamlanması, tüm prosedürlerin ruhsat ve eklerine göre tamamlanmış olması gereklidir.

Belediye görevlisi tarafından, tasdikli projeye uygunluk sağlanarak denetleme sağlanıyor. İskan izni yani Yapı Kullanım Belgesi, tasdikli projeye uygunluk dahilinde veriliyor.

Bölgenin imar planı, yapı ruhsatı veya eklerine uygun şekilde yapılmayan projelere, iskan belgesi verilmiyor. İskansız ev alınır mı, iskansız evler için banka kredisi kullanılabilir mi? Tüm konular için mevzuat sunulmuştur.

İskan Raporu Neden Gereklidir?

Yapı Kullanım İzni olmayan yapılar, resmi olarak inşaat halinde nitelendiriliyor.

Dolayısıyla, iskansız yapılarda yapılan satışlar daire olarak değil arsa hissesi satışı olarak yapılıyor. İskansız evler satın alınırken, daire tapusu yerine arsa tapusu veriliyor.

İskan belgesi olmayan evler için banka kredileri kullanılamıyor. Konut kredisi kullanarak, iskansız ev almayı düşünen kişiler nakit veya birikimleriyle satın alma işlemi yapabilirler.

Ayrıca iskan belgesi olmayan binalara abonelikler verilmiyor. Elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin alınabilmesi için iskan belgesinin olması şarttır.
Yapı Kullanım İzin Belgesi Şartları Nelerdir?

Bir bina için iskan raporu alınabilmenin ilk şartı; inşaat çalışmalarının tamamlanmış olmasıdır.

Yapı ruhsatları; belgenin verildiği tarihten itibaren 2 sene içerisinde başlamış ve aynı tarihten itibaren 5 sene içerisinde tamamlanmış olması gerekiyor.

Yapı ruhsatına ve projeye uygunlukla tamamlanan binaların inşaatları tamamlandığında, iskan belgesi için müracaat yapılabilir.

İskansız ev alınır mı konusunda verilen bilgiler, iskanın bina için değil arsa için tapu alınabileceğini gösteriyor.

 İskan belgesi için neler gereklidir

-Tapu Kaydı

-Yapının adres bilgileri/ ada- parsel bilgileri

-Bağımsız bölümlerin türleri

-Arsa payları ve numaraları

-Metrekare ölçüleri

-Bağımsız bölümlerin sınıfları

-Mal sahiplerinin bilgileri
Gibi bilgi ve onaylı belgeler ile belediyelerden Yapı Kullanım ruhsatı yani iskan belgeleri alınabilir.

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhit ya da inşaat yetkilisinin, dilekçeyle ilgili belediyeye başvuru yapması gereklidir.

Teknik elemanlar, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek, proje iskanına onay veriyor. TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon, Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla istenilen belgeler arasındadır.

Ardından noter onaylı taahhütname ile Yapı kullanma İzni Amirliğine iletilen belgelerle, iskan izni alınabiliyor.