DOLAR32,9194% -0.4
EURO35,8680% -0.24
STERLIN42,5909% -0.32
FRANG36,9806% -0.53
ALTIN2.526,49% -0,96
BITCOIN67.041,290.056
reklam

Hatay İskenderun 34 Adet Lojman Satışı

İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünce 16-17 Eylül Tarihlerinde, 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine Göre 34 Adet Kamu Lojmanı Açık Teklif Usulü ile Satışı Yapılmak Üzere İhaleye Çıkarılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Hatay İskenderun 34 Adet Lojman Satışı
reklam

1-Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerindeki lojmanlar; Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanun kapsamında satış ihalesine çıkarılması istenilmiştir.

Buna göre söz konusu lojmanların satış ihalesi,   2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere İskenderun Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürlüğünde hizasında gösterilen tarih ve saatte  yapılacaktır.

2 -Aşağıda belirtilen lojmanlardan ihalenin yapıldığı tarihte adına tahsisli olan veya fiilen oturanların öncelikli alım hakkı  bulunmaktadır. Akçay Mahallesinde bulunan lojmanlarının tamamı can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden tahsisli kurum tarafından boşatılarak elektrik ve su abonelikleri iptal edilmiştir.

3-İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her bir teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için veya hangi amaç için verilmiş olduğuna dair bilgiler,  mahallesi, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname , tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnamelerini ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

5-Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki lojman satışlarından KDV alınmayacaktır. Satışı yapılan taşınmaz,  5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6-Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSKENDERUN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SATIŞ İLANI


Sıra NoMahalleAdaParselm2KatNom2BedelTarih SaatTeminat
12. Mıntıka146413951101118155.00016.09.202009:3015.500
22. Mıntıka146413951105114180.00016.09.202009:4518.000
32. Mıntıka5591742778130.00016.09.202010:0013.000
42. Mıntıka5591742890145.00016.09.202010:1514.500
52. Mıntıka5591743978125.00016.09.202010:3012.500
62. Mıntıka55917431090140.00016.09.202010:4514.000
73. Mıntıka1360603Zemin1124180.00016.09.202011:0018.000
83. Mıntıka1360603Zemin2108160.00016.09.202011:1516.000
93. Mıntıka1360603Zemin3103175.00016.09.202011:3017.500
103. Mıntıka136060316124190.00016.09.202013:3019.000
113. Mıntıka136060317108170.00016.09.202013:4517.000
123. Mıntıka136060318130230.00016.09.202014:0023.000
133. Mıntıka136060319123220.00016.09.202014:1522.000
143. Mıntıka1360603210124190.00016.09.202014:3019.000
153. Mıntıka1360603211108170.00016.09.202014:4517.000
163. Mıntıka1360603212130240.00016.09.202015:0024.000
173. Mıntıka1360603213123230.00016.09.202015:1523.000
183. Mıntıka1360603314124190.00016.09.202015:3019.000
193. Mıntıka1360603315108170.00016.09.202015:4517.000
203. Mıntıka1360603316130240.00016.09.202016:0024.000
213. Mıntıka1360603317123230.00016.09.202016:1523.000
223. Mıntıka1360603çekme kat18124180.00016.09.202016:3018.000
233. Mıntıka1360603çekme kat19108160.00017.09.202009:3016.000
243. Mıntıka1360603çekme kat20130225.00017.09.202009:4522.500
253. Mıntıka1360603çekme kat21123215.00017.09.202010:0021.500
26Akçay101271077Zemin16650.00017.09.202010:155.000
27Akçay101271077136655.00017.09.202010:305.500
28Akçay101271077146655.00017.09.202010:455.500
29Akçay101271077256660.00017.09.202011:006.000
30Akçay101271077266660.00017.09.202011:156.000
31Akçay101271077376655.00017.09.202011:305.500
32Akçay101271077386655.00017.09.202013:305.500
33Akçay101271077496650.00017.09.202013:455.000
34Akçay1012710774106650.00017.09.202014:005.000
reklam