İskenderun Belediyesince Dükkan ve İşletmeler Kiraya Verilecek | 18 Temmuz 2024İmar Haber

18 Temmuz 2024 - 10:37

İskenderun Belediyesince Dükkan ve İşletmeler Kiraya Verilecek

İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına,8. Sıradaki ihale ise 4 yıl 8 aylığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

İskenderun Belediyesince Dükkan ve İşletmeler Kiraya Verilecek
Son Güncelleme :

18 Aralık 2019 - 20:39

209 views

İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına,8. Sıradaki ihale ise 4 yıl 8 aylığına kiraya verilmek üzere 30 Aralık 2019 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

No: Mah. Dosya No: Mıntıka Parsel Alan Dükkan No: Durumu Bedel (Yıllık) Teminat Bedeli Saati
1 Numune E.1281-E.790-E.798-E.789-E.787-E.786-E.784-E.783-E.793-E.796-E.800-E.797-E.803-E.804-E.805-E.809-E.806 Şevre- Aşkarbeyli 48-96-168 16 m2 4-27-28-29-33-34-37-38-47-48-55-56-96-97-126-127-128
(Dükkan)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 5,820(Her dükkan için) 1,746 14:00
17:00
arası
2 Numune E.792 E.791 E.801 Şevre- Aşkarbeyli 48-96-168 12 m2 2-39-70
(Dükkan)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 4,860(Her dükkan için) 1,458 14:00
17:00
arası
3 Çay E.1000 E.999
E.998 E.1011 E.1010
1.Mıntıka 1952 87 m2 A Blok
K:3 No:11-13-14
K:4 No:16-17
K:3 No:11
(Fuzuli Şagilin Kullanımında )
Boş
15,675(Her daire için) 4,702 14:00
17:00
arası
4 Çay E.1008 E.1007 1. Mıntıka 1952 87 m2 B Blok
K:2 No:30
K:3 No:33
Boş 15,675(Her daire için) 4,702 14:00
17:00
arası
5 Çay E.1431 Sahil Dolgu Alanı İdarenin hüküm ve tasarrufu altında Evlendirme Dairesi Fotograf-Video Çekim işi Fuzuli Şagilin Kullanımında 150.000 45.000 14:00
17:00
arası
6 Çay E.1325-E1328-E.1333-E1335-E.1340-E.1341-E.1342-E.1344-E.1345 1.Mıntıka 2066 Açık Alan 20 m²
Kapalı Alan 30 m²
Toplam 50 m²
1-4-9-11-16-17-18-20-21 Fuzuli Şagilin Kullanımında 18.000(Her dükkan için) 5.400 14:00
17:00
arası
7 Çay E.1337-E.1346 1.Mıntuka 2066 Açık Alan 17 m²
Kapalı Alan 30 m²
Toplam 47 m²
13-22 Fuzuli Şagilin Kullanımında 18.000(Her dükkan için) 5.400 14:00
17:00
arası
8 Sakarya E.1039 Aşkarbeyli 6371 1842m2 Halı Saha Fuzuli Şagilin Kullanımında 51.250 15.375 14:00
17:00
Arası

1- Yukarıda sıra numaraları 1-7 arasında olan tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına,8. Sıradaki ihale ise 4 yıl 8 aylığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- Yukarıda sıra numarası 1-2-3-4-6-7-8 arası işyerlerinin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.

5- Sıra numarası 5 olan Evlendirme Dairesi fotoğraf ve video çekim işi için 50 TL. şartname bedeli ile mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

6- İhaleye gireceklerin Belediyemize borcu bulunmaması gerekmektedir.

7- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak, Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

8- Tüzel Kişiler ve Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerden siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

10- 6 ve 7 sıradaki İhaleye katılabilmek için; “S.S. İSKENDERUN BALIK SATIŞ TESİSLERİ İŞLETME KOOPERATİFİ’ne üye olmak, 5. Sıradaki ihaleye katılabilmek için ise fotoğraf ve video çekim işi ile ilgili ticaret odası kayıt belgesini, 8 sıradaki ihaleye katılabilmek için en az beş yıl süre ile halı saha işletmesi yaptığına dair belgeyi İhale dosyasına sunması gerekmektedir.

11- İhale ile ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.