(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 14.01.2021 - 21:19, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

İskenderun Belediyesine Ait 30 Adet Gayrimenkul Satış İhalesi

 

İskenderun Belediyesine Ait 30 Adet Gayrimenkul Satış İhalesi

Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI S/N İlçesi Mahallesi Dosya No Mıntıka Ada Parsel Blok NBB Alan (m2) Oda Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi 1- Aşağıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. 2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir. 4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 5- İhaleye gireceklerin Belediyemize (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira Taksidi vb.) vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir 6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI İlçe Mah. Dosya No Mıntıka Ada Parsel Blok NBB (m2) Oda Cinsi Bedel Teminat Bedeli Tarihi Saati 1 İskenderun Modernevler E.68 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 8 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:00 2 İskenderun Modernevler E.69 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 9 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:05 3 İskenderun Modernevler E.70 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 10 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 14:10 4 İskenderun Modernevler E.71 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 11 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:15 5 İskenderun Modernevler E.72 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 12 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:20 6 İskenderun Modernevler E.73 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 13 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:25 7 İskenderun Modernevler E.74 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 14 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:30 8 İskenderun Modernevler E.75 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 15 NBB 126 m2 3+1 Mesken 205.000 20.500,00TL 21.01.2021 14:35 9 İskenderun Modernevler E.76 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 16 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:40 10 İskenderun Modernevler E.77 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 17 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:45 11 İskenderun Modernevler E.78 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 18 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:50 12 İskenderun Modernevler E.79 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 19 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:55 13 İskenderun Modernevler E.80 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 20 NBB 126 m2 3+1 Mesken 210.000 21.000 21.01.2021 15:00 14 İskenderun Modernevler E.81 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 21 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:05 15 İskenderun Modernevler E.82 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 23 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:10 16 İskenderun Modernevler E.83 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 24 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:15 17 İskenderun Modernevler E.84 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 25 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 15:20 18 İskenderun Modernevler E.85 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 26 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:25 19 İskenderun Modernevler E.86 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 8 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:30 20 İskenderun Modernevler E.87 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 9 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:35 21 İskenderun Modernevler E.88 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 10 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 15:40 22 İskenderun Modernevler E.89 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 13 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:45 23 İskenderun Modernevler E.90 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 14 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:50 24 İskenderun Modernevler E.91 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 15 NBB 126 m2 3+1 Mesken 205.000 20.500,00TL 21.01.2021 15:55 25 İskenderun Modernevler E.92 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 18 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 16:00 26 İskenderun Modernevler E.93 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 19 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 16:05 27 İskenderun Modernevler E94 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 20 NBB 126 m2 3+1 Mesken 210.000 21.000 21.01.2021 16:10 28 İskenderun Modernevler E.95 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 23 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 16:15 29 İskenderun Modernevler E.96 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 24 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 16:20 30 İskenderun Modernevler E.97 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 25 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 16:25 İskenderun İmar Haberleri
Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI S/N İlçesi Mahallesi Dosya No Mıntıka Ada Parsel Blok NBB Alan (m2) Oda Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati

Mülkiyeti İskenderun Belediyesine ait 30 adet gayrimenkul satış ihalesi

1- Aşağıda sıra numaraları 1-30 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. 2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir. 4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 5- İhaleye gireceklerin Belediyemize (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira Taksidi vb.) vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmektedir 6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI İlçe Mah. Dosya No Mıntıka Ada Parsel Blok NBB (m2) Oda Cinsi Bedel Teminat Bedeli Tarihi Saati 1 İskenderun Modernevler E.68 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 8 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:00 2 İskenderun Modernevler E.69 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 9 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:05 3 İskenderun Modernevler E.70 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 10 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 14:10 4 İskenderun Modernevler E.71 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 11 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:15 5 İskenderun Modernevler E.72 Aşkarbeyli 2488 1 A 1.Kat 12 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 14:20 6 İskenderun Modernevler E.73 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 13 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:25 7 İskenderun Modernevler E.74 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 14 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:30 8 İskenderun Modernevler E.75 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 15 NBB 126 m2 3+1 Mesken 205.000 20.500,00TL 21.01.2021 14:35 9 İskenderun Modernevler E.76 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 16 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:40 10 İskenderun Modernevler E.77 Aşkarbeyli 2488 1 A 2.Kat 17 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:45 11 İskenderun Modernevler E.78 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 18 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:50 12 İskenderun Modernevler E.79 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 19 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 14:55 13 İskenderun Modernevler E.80 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 20 NBB 126 m2 3+1 Mesken 210.000 21.000 21.01.2021 15:00 14 İskenderun Modernevler E.81 Aşkarbeyli 2488 1 A 3.Kat 21 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:05 15 İskenderun Modernevler E.82 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 23 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:10 16 İskenderun Modernevler E.83 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 24 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:15 17 İskenderun Modernevler E.84 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 25 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 15:20 18 İskenderun Modernevler E.85 Aşkarbeyli 2488 1 A 4.Kat 26 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:25 19 İskenderun Modernevler E.86 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 8 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:30 20 İskenderun Modernevler E.87 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 9 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 15:35 21 İskenderun Modernevler E.88 Aşkarbeyli 2488 1 B 1.Kat 10 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 15:40 22 İskenderun Modernevler E.89 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 13 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:45 23 İskenderun Modernevler E.90 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 14 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 15:50 24 İskenderun Modernevler E.91 Aşkarbeyli 2488 1 B 2.Kat 15 NBB 126 m2 3+1 Mesken 205.000 20.500,00TL 21.01.2021 15:55 25 İskenderun Modernevler E.92 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 18 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 16:00 26 İskenderun Modernevler E.93 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 19 NBB 121 m2 3+1 Mesken 200.000 20.000 21.01.2021 16:05 27 İskenderun Modernevler E94 Aşkarbeyli 2488 1 B 3.Kat 20 NBB 126 m2 3+1 Mesken 210.000 21.000 21.01.2021 16:10 28 İskenderun Modernevler E.95 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 23 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 16:15 29 İskenderun Modernevler E.96 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 24 NBB 121 m2 3+1 Mesken 190.000 19.000 21.01.2021 16:20 30 İskenderun Modernevler E.97 Aşkarbeyli 2488 1 B 4.Kat 25 NBB 126 m2 3+1 Mesken 195.000 19.500 21.01.2021 16:25 İskenderun İmar Haberleri
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.