İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 03:29

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 149 Adet Gayrimenkulünü Kiraya Veriyor
Son Güncelleme :

04 Eylül 2020 - 10:48

4.818 views

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünce Kiralık Gayrimenkuller İstanbul un çeşitli ilçelerinde kiraya verilecek olan gayrimenkuller 149 adet ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.

Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Güncel Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhaleleri İçin TIKLAYINIZ