İstanbul İmar Affı İptal Ediliyor | 22 Haziran 2024İmar Haber

22 Haziran 2024 - 22:53

İstanbul İmar Affı İptal Ediliyor

İstanbul İmar Affı İptal Ediliyor
Son Güncelleme :

23 Ağustos 2018 - 14:29

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-imar-affi-iptal-ediliyor/2164/" title="facebook">

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; sit alanı olarak görülen yerlerdeki otel, özel hastane, okul ve bodrum katlarına gizli imar affı getirdiği plan düzenlemesini tek tek iptal etmek zorunda kaldı. Sarıyer’den sonra Bakırköy Yeşilköy ’deki plan düzenlemesi koruma kurulu tarafından “kültürel varlıklarla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadığı“ gerekçesiyle iptal edildi.

ibb

2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi; turizmi teşvik etme gerekçesiyle otel, özel hastane ve özel okulların bodrum katlarını emsal dışı yani inşaat alanı dışında bırakarak gizli imar affı getiren plan notu düzenlemesi hazırlamıştı. Plan notu 3 yıldır parsel parsel imar planlarına işlenerek kaçak bodrum katlarına gizlice af getiriliyor.
En son “Bakırköy Yeşilköy Köy İçi Kentsel Sit Alanı” planlarına eklenen düzenleme belediye meclisinin temmuz ayı oturumunda gündeme geldi. Kurul kararında turizm tesisleri, özel eğitim tesisleri, özel sağlık ve özel sosyal kültürel tesis alanlarına uygulanacak plan notu değişikliği yapılırken “Yeşilköy Köy İçi Kentsel Sit Alanı” na dair alan araştırması yapılmadığı ve plan değişiklik teklifinin etkileyeceği taşınmazlara ilişkin yer altı ve yer üstü korunması gerekli kültür varlıkları açısından herhangi bir değerlendirme bulunmadığı tespit edildi.

izmir yeşilköy

Kurul bu değişiklik teklifini, koruma amaçlı imar planları hakkındaki ilgili yönetmelikte belirlenen kriterleri karşılamaması nedeniyle uygun bulmadı. Kurul kararı incelenmek ve gereğinin yapılması için belediye meclisine havale edildi. Kurulu kararını değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu plan notu düzenlemesini iptal etti. Karar mecliste oy birliği ile kabul edildi. Mayıs ayı oturumunda da Sarıyer ilçesinin “Kilyos- Demirciköy ve Rumelifeneri”, “Zekeriyaköy ve Uskumruköy” bölgesi ile “Gümüşdere ile Kısırkaya” bölgesi planlara uygun bulunmadığı için iptal etmişti.