İstanbul Kartal Milli Emlaktan Satılık Arsalar | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 16:39

İstanbul Kartal Milli Emlaktan Satılık Arsalar

İstanbul Kartal Milli Emlaktan Satılık Arsalar
Son Güncelleme :

28 Mayıs 2019 - 13:44

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/istanbul-kartal-da-milli-emlaktan-satilik-imarli-arsalar/6281/" title="facebook">

İstanbul Kartal’da Milli Emlak’tan Satılık İmarlı Arsalar


Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kartal ilçesine bağlı Soğanlık mahallesinde bulunan konut alanı imarlı arsaları satışa çıkardı.
İhale, 18 Haziran 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak.

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

(Bu taşınmazların satış ihalesi 18/06/2019 günü yapılacaktır.)

Dosya No: İLÇE MAHALLE MEVKİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İMAR DURUMU
34180104278 Kartal Soğanlık Balcıdere 494,69 Arsa 1.980.000 594.000 Konut
34180104174 Kartal Soğanlık Pamuk-Elmadağ Sokak 330,94 Arsa 1.180.000 354.000 Konut
 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı, gösterilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca”Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
 3. (a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması, Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 4. (b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini;
  Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;
 5. Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
 6. Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.
 8. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
 9. Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.