İmarhaber

İstanbul Pendik Belediyesince Arsa Satışı Yapılacaktır

İstanbul Pendik Belediyesince Arsa Satışı Yapılacaktır
Google News
24 Eylül 2019 - 11:48

Pendik Belediye Başkanlığıca 10 adet arsaların satış ihalesi gerçekleştirilecek. 9 Ekim 2019 tarihinde yapılacak ihale de   ilan metninde belirtilen saatlerde  Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.
Dolayoba bölgesi  4091 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazların satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacak.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilmelidir.

İLAN METNİ

PENDİK BELEDİYESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir. Her bir taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı şartname ücreti alınacaktır.

S.N.BölgeAda/ParselParsel Alanı (M²)İmar DurumuMuhammen BedelGeçici TeminatÖdeme Şekliİhale gün ve saati
1Dolayoba4091/291.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 10:00
2Dolayoba4091/301.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 10:20
3Dolayoba4091/311.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliiki
binikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 10:40
4Dolayoba4091/321.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 11:00
5Dolayoba4091/331.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 11:20
6Dolayoba4091/341.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 11:40
7Dolayoba4091/351.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 12:00
8Dolayoba4091/361.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 12:20
9Dolayoba4091/371.001,00Konut (K1)2.252.250,00 TL. (İkimilyonikiyüzelliikibin
ikiyüzelli Türk Lirası)
67.568,00 TL.
(Altmışyedibinbeşyüz
altmışsekiz Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 12:40
10Dolayoba4091/382.292,33Konut (K1)5.157.742,50 TL.
(Beşmilyonyüzelliyedibinyedi
yüzkırkiki Türk Lirası Elli Kuruş)
154.733,00 TL.
(Yüzellidörtbinyediyüz
otuzüç Türk Lirası)
% 25’i Peşin Kalanı 4Taksit09.10.2019
Çarşamba
Saat: 13:00

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar imar planında (K1) rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Kaks:0.40, Kaks:1.75, Hmax: Sabiha Gökçen Hava Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir.
Dolayoba 4091 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 parsel sayılı taşınmazların satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.
3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Parası
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.
6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları