İmarhaber

İstanbul ve Tekirdağ’da 113 Adet Vakıf Taşınmazı Konut Ve İşyeri Olarak Kiraya Verilecek

İstanbul ve Tekirdağ’da 113 Adet Vakıf Taşınmazı Konut Ve İşyeri Olarak Kiraya Verilecek
Google News
11 Nisan 2019 - 14:09
İstanbul ve Tekirdağ’da 113 adet vakıf taşınmazı konut ve işyeri olarak kiraya verilecek

İhale açık teklif usulü ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü Saat 13.00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/04/2019 Perşembe günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 24/04/2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulühakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygunolacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarasıaçtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

2019 Yerel Seçimleri İl İlçe Belediye Başkanları Tam İsim Listesi

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) – (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRADOSYAİLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPICİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜHİSSEAYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE
NONOBUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNONONOM2BEDELEK TEMİNAT
1341440098000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk.4Nova Residance 1.Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan7956144,25m2Tam7.000,00 TL19.320,00 TL
2341440103000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk.4Nova Residance 1.Kat Kat 22 Kapı nolu Daire7956116m2Tam2.800,00 TL7.730,00 TL
3341440106000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk.4Nova Residance 3.Kat Kat 27 Kapı nolu Daire7956116,80m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
4341440107000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk.4Nova Residance 5.Kat Kat 30 Kapı nolu Daire7956116,80m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
5341440109000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk.4Nova Residance 7.Kat Kat 34 Kapı nolu Daire7956116,80m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL
6341440132000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk.Evila Konutları A1-1 Blok Zemin Kat 20 Kapı nolu Dükkan796121,40m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
7341440158000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk.Evila Konutları A1-2 Blok 7. Kat 26 Kapı nolu Daire7961160m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
8341440167000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk.Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 1 Kapı nolu Daire7961160m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
9341440169000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk.Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 3 Kapı nolu Daire7961180m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
10341440170000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk.Evila Konutları A1-3 Blok 1. Kat 4 Kapı nolu Daire7961180m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
11341440211000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSebahattin Zaim Caddesi10Başak Palace Konutları zemin Kat 6 Kapı nolu Daire8053100,41m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
12341440053000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirYarenlerVadi Konutları A Blok 1.Kat 7 Kapı nolu Daire8073104,91m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
13341440078000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirYarenlerVadi Konutları B Blok 4.Kat 13 Kapı nolu Daire8073120,12m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
14341440092000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirYarenlerVadi Konutları B Blok 8.Kat 27 Kapı nolu Daire8073142,25m2Tam2.300,00 TL6.350,00 TL
15341440289000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
16341440290000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
17341440291000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
18341440292000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
19341440293000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
20341440294000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
21341440295000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
22341440296000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
23341440297000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
24341440298000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
25341440299000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
26341440300000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
27341440301000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
28341440302000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları A Blok 6.Kat 14 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
29341440303000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
30341440304000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire817193,17m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
31341440305000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
32341440306000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 1.Kat 4 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
33341440307000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 2.Kat 5 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
34341440308000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 2.Kat 6 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
35341440309000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 3.Kat 7 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
36341440310000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 3.Kat 8 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
37341440311000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 4.Kat 9 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
38341440312000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 4.Kat 10 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
39341440313000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 5.Kat 11 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
40341440314000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 5.Kat 12 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
41341440315000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirHürriyet Bulvarı CaddesiEkşi Konutları B Blok 6.Kat 13 Kapı nolu Daire8171102,02m2Tam1.700,00 TL4.700,00 TL
42341082110000İstanbulEyüpsultanÇırçırAylin29Serhat Nefes Sitesi B Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire1764754,85m2Tam650,00 TL1.800,00 TL
43341082111000İstanbulEyüpsultanÇırçırAylin29Serhat Nefes Sitesi B Blok 2.Kat 9 Kapı nolu Daire1764769m2Tam850,00 TL2.350,00 TL
44341082112000İstanbulEyüpsultanÇırçırAylin29Serhat Nefes Sitesi B Blok 3.Kat 16 Kapı nolu Daire1764771,01m2Tam950,00 TL2.630,00 TL
45341082151000İstanbulEyüpsultanÇırçırBallıca95Apt.Zemin Kat 1.Kapı nolu Daire1694875m2Tam650,00 TL1.800,00 TL
46341082152000İstanbulEyüpsultanÇırçırBallıca95Apt.2 Kat 5.Kapı nolu Daire1694899m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
47341082153000İstanbulEyüpsultanÇırçırBallıca95Apt.2 Kat 6.Kapı nolu Daire1694899m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
48341082155000İstanbulEyüpsultanÇırçırBallıca95Apt.Bodrum Kat 9.Kapı nolu Dükkan16948142,82m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
49341082169000İstanbulEyüpsultanÇırçırAylin108Apt.Zemin Kat 2.Kapı nolu Daire1695075,50m2Tam650,00 TL1.800,00 TL
50341081887000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinDumanlı28Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire1563570m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
51341081885000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinDumanlı28Apt.Bodrum+zemin katta 2 Kapı nolu özel şartlı ters dubleks daire1563590m2Tam550,00 TL1.520,00 TL
52341081964000İstanbulEyüpsultanRami CumaŞeyh Abdullah65-69Apt.Bodrum Kat 2.Kapı nolu Daire2804246,06m2Tam450,00 TL1.250,00 TL
53342080153001İstanbulEyüpsultanDüğmecilerKüme8B/4 İşaretli Özel Şartlı İkametgah10074132m2’nin 44m2’siTam500,00 TL1.380,00 TL
54341081789000İstanbulEyüpsultanDüğmecilerÜmmi Sinan12Ensar Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire195590,02m2Tam750,00 TL2.070,00 TL
55341082007000İstanbulEyüpsultanÇırçırAtılgan1/1Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire14148229,49m2Tam1.400,00 TL3.870,00 TL
56341082145000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat66Apt.Zemin 4 Kapı nolu Daire12247587,32m2Tam800,00 TL2.210,00 TL
57341082146000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat66Apt.1.Kat 7 Kapı nolu Daire12247591,42m2Tam900,00 TL2.490,00 TL
58341082147000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat66Apt.2.Kat 8 Kapı nolu Daire12247591,93m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
59341082148000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat66Apt.2.Kat 9 Kapı nolu Daire12247591,42m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
60341082149000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat66Apt.3.Kat 11 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire122475167,65m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL
61341081634000İstanbulEyüpsultanKemerburgazİki Kemer MevkiiArsa13 pafta7341.300m2Tam400,00 TL1.110,00 TL
62341082179000İstanbulEyüpsultanÜçşehitlerArgıçArsa2238232m2Tam500,00 TL1.380,00 TL
63341081734001İstanbulEyüpsultanÇırçırZuhalKrk.(B) ile işaretli Arsa14313269m2’nın 209m2’siTam250,00 TL690,00 TL
64341020090000İstanbulBakırköyZeytinlikÖmer Naci26Turan Apt.2.Kat 3 Kapı nolu Daire8511142m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
65341020297000İstanbulBakırköyYenimahalleReyhan62Mert Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire3922115,10m2Tam2.200,00 TL6.080,00 TL
66341190747000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/4 SokakArsa2629142m2Tam175,00 TL490,00 TL
67341191291000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/3 SokakApt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Depolu Dükkan26276172m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
6834236001001İstanbulKüçükçekmeceFatih27 Mayıs CaddesiFatih Camii WC’sı (7 Kabinli)11 pafta189670m2Tam1.600,00 TL8.000,00 TL
69341420014001İstanbulArnavutköyHaraçcıMihribanKrk.(B) ile işaretli Arsa50292451,11m2’nın 441,11m2’siTam200,00 TL560,00 TL
70341420018000İstanbulArnavutköyHaraçcıMihribanÖzel şartlı Arsa50293 ve 4444,57+443,36= 887,93m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
71341420001001İstanbulArnavutköyBoğazköyZiyaKrk.(B+C) ile işaretli Özel şartlı Arsa4298162.066,73m2’nın 1.466,73m2’siTam600,00 TL1.660,00 TL
72591220048001TekirdağÇorluMuhittinİstanbul Caddesi143Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117-118 ve 119 Kapı nolu Bürolar329590m2Tam385,00 TL1.070,00 TL
73591220078000TekirdağÇorluMuhittinİstanbul Caddesi143Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 424 Kapı nolu Büro329532m2Tam150,00 TL420,00 TL
74591220081000TekirdağÇorluMuhittinİstanbul Caddesi143Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 407 Kapı nolu Büro329534,70m2Tam150,00 TL420,00 TL
75591220107002TekirdağÇorluCamii AtikSaray CaddesiArsa571936m2Tam400,00 TL1.110,00 TL
76592200008000TekirdağSüleymanpaşaGündoğduKabakçığlu CaddesiArsa142196,87m2Tam50,00 TL140,00 TL
77592210001000TekirdağÇerkezköyFevzipaşaKumsalArsa61221565m2Tam200,00 TL560,00 TL
78341052533000İstanbulBeyoğluYenişehirÇavdar5Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire13731970m2Tam1.100,00 TL3.040,00 TL
79341052534000İstanbulBeyoğluYenişehirÇavdar5Apt. 1.Kat 5 Kapı nolu Daire13731975m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
80341052535000İstanbulBeyoğluYenişehirÇavdar5Apt. 3.Kat 9 Kapı nolu Çatı Piyesli Daire137319113m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
81341052575000İstanbulBeyoğluYenişehirAli Ağa12–14Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire13796890m2Tam1.600,00 TL4.420,00 TL
82341052576000İstanbulBeyoğluYenişehirAli Ağa12–14Apt.2.Kat 6 Kapı nolu Daire137968100m2Tam1.800,00 TL4.970,00 TL
83341052399000İstanbulBeyoğluMüeyyetzadeAli Hoca Aralığı3Apt.3.Kat 9 Kapı nolu Daire1471072,56m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
84341052506000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.1 Kat 25 Kapı nolu Büro274511m2Tam350,00 TL970,00 TL
85341052508000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.1 Kat 24 Kapı nolu Büro274516m2Tam400,00 TL1.110,00 TL
86341052509000İstanbulBeyoğluEmekyemezHarup7Apt.2 Kat 35 Kapı nolu Büro274521,77m2Tam500,00 TL1.380,00 TL
87341052038003İstanbulBeyoğluPiripaşaEcdat3Krk.(c) ile işaretli binanın 1.Kat İkametgah29826172m2’nın 90m2’siTam750,00 TL2.070,00 TL
88341052003001İstanbulBeyoğluKeçecipiriHasköy KöprülüKrk.(c) ile işaretli Kargir Dükkan31151176,73m2’nın 112m2’siTam1.620,00 TL4.480,00 TL
89341051526002İstanbulBeyoğluSütlüceHamamKrk.(B) ile işaretli Arsa2726331.176m2’nın 400m2’si3/6400,00 TL1.110,00 TL
90341051454002İstanbulBeyoğluKamerhatunAlhatun21Kargir Evin 1.Katı İkametgah4313755m2Tam850,00 TL2.350,00 TL
91341051606000İstanbulBeyoğluBülbülMısırbuğdayı9Bodrum+2 Katlı İkametgah585927m2Tam600,00 TL1.660,00 TL
92341052267002İstanbulBeyoğluKamerhatunEmin CamiApt.Zemin Kat 2/B Kapı nolu Dükkan43189m2Tam1.200,00 TL3.320,00 TL
93341052146000İstanbulBeyoğluKaptanpaşaReisArsa14462855m2Tam75,00 TL210,00 TL
94341030814000İstanbulBeşiktaşMecidiyeFıstıklı Köşk25Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire1219675m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
95341030719000İstanbulBeşiktaşOrtaköyAsmalı Hamam3Apt.1.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire12163960,62m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
96341030706000İstanbulBeşiktaşMuradiyeKalıpçı543 Katlı Bahçeli Ahşap Ev8117159m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL
97341030558001İstanbulBeşiktaşAbbasağaBostan Üstü Sk.Arsa3291-2 ve 31.626m2Tam8.000,00 TL35.000,00 TL
98341160519000İstanbulŞişliFeriköySavaş70Apt.3.Kat 5 Kapı nolu Daire12411679,65m2Tam2.400,00 TL6.630,00 TL
99341160556000İstanbulŞişliMeşrutiyetElhan28Apt.Zemin 2Kapı nolu Dükkan9701465m2Tam1.250,00 TL3.450,00 TL
100341160632000İstanbulŞişliBozkurtBaysungur54Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire12923379,35m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL
101341160574000İstanbulŞişliEskişehirMekkareciApt.Zemin 1/B Kapı nolu Dükkan13121097m2Tam2.750,00 TL7.590,00 TL
102341160380004İstanbulŞişliHalide Edıp AdıvarHalide Edıp Adıvar Cad.24Apt.4.Kat 9 Kapı nolu Daire102645147,51m2Tam1.800,00 TL4.970,00 TL
103341160600000İstanbulŞişliDuatepeEvrenoszade3Apt.2 Kat 11 Kapı nolu Daire12595785m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL
104341071428002İstanbulFatihMollafenariTavuk PazarıÖzel Şartlı Kargir Dükkan2718222m2680/72010.000,00 TL27.600,00 TL
105341072098000İstanbulFatihMesihpaşaLaleli Caddesi3Apt.3.Kat 6 Kapı nolu Daire76253100m2Tam2.300,00 TL10.000,00 TL
106341070197001İstanbulFatihCankurtaranCaferiye2-4Krk.(B) ile işaretli 2.Katta çıkış Merdiveni Bahçe Kısım ortak Kullanım alanlı özel şartlı Ofis5215111+38=149m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL
107341070015061İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 3.Kat 18 Kapı nolu Oda3893515m2Tam850,00 TL2.350,00 TL
108341070015065İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 3.Kat 22 Kapı nolu Oda3893513,98m2Tam600,00 TL1.660,00 TL
109341070015068İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 3.Kat 26 Kapı nolu Oda3893517,50m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
110341070015084İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 2.Kat 18 Kapı nolu Oda3893516,14m2Tam1.050,00 TL2.900,00 TL
111341070015095İstanbulFatihHobyarYeni Camii CelalbeyVakıf İş Hanı 1.Kat 9 ve 10 Kapı nolu Odalar3893570,50m2Tam4.200,00 TL11.600,00 TL
112341071253000İstanbulFatihMercanağaÇakmakçılar YokuşuBüyük Valide Han 1.Kemer Üst Kat 21 Kapı nolu Depo33914,50m2Tam350,00 TL970,00 TL
113341070151000İstanbulFatihMahmutpaşaBezcilerKrk.(Y) ile işaretli Arsa üstü Açık Muhtesat324374m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu