İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

İzmir 47 Adet Lojman Satışı

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 47 ADET TAŞINMAZIN İHALESİNİ 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRECEKTİR.

İzmir 47 Adet Lojman Satışı
609
28 Ağustos 2020 - 15:06

Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir.
7-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
8-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONAK EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoİlçesiMahallesiAdaParselCinsiNoKatBedeliİhale Tarihi
1SelçukAtatürk3081Mesken2Zemin200.00031.08.2020
2SelçukAtatürk3081Mesken62210.00031.08.2020
3SelçukAtatürk4067Depo6Zemin110.00031.08.2020
4SelçukAtatürk4067Mesken1Zemin140.00031.08.2020
5SelçukAtatürk4067Mesken21160.00031.08.2020
6SelçukAtatürk4067Mesken31160.00031.08.2020
7SelçukAtatürk4067Mesken42150.000İPTAL
8SelçukAtatürk4067Mesken52150.00031.08.2020
9KarabağlarBasın Sitesi82312Mesken7Zemin225.00031.08.2020
10BayraklıManavkuyu38533Mesken164400.0001.09.2020
11BayraklıManavkuyu38533Mesken174400.0001.09.2020
12BayraklıManavkuyu38533Mesken184395.0001.09.2020
13BayraklıManavkuyu38533Mesken215400.0001.09.2020
14BayraklıManavkuyu38533Mesken225400.0001.09.2020
15BayraklıManavkuyu38533Mesken235395.0001.09.2020
16BayraklıManavkuyu38533Mesken245410.0001.09.2020
17BayraklıManavkuyu38533Mesken255415.0001.09.2020
18BayraklıManavkuyu38533Mesken266400.0001.09.2020
19BayraklıManavkuyu38533Mesken276400.0002.09.2020
20BayraklıManavkuyu38533Mesken286395.0002.09.2020
21BayraklıManavkuyu38533Mesken296410.0002.09.2020
22BayraklıManavkuyu38533Mesken306415.0002.09.2020
23KarşıyakaBostanlı94996Mesken31400.000İPTAL
24KarşıyakaBostanlı94996Mesken62400.000İPTAL
25KarşıyakaBostanlı94996Mesken83435.000İPTAL
26KarşıyakaBostanlı94996Mesken93400.000İPTAL
27KarşıyakaBostanlı94996Mesken155400.000İPTAL
28KarşıyakaBostanlı94996Mesken176435.000İPTAL
29KarşıyakaBostanlı94996Mesken21435.000İPTAL
30KarşıyakaBostanlı94996Mesken52435.000İPTAL
31KarşıyakaBostanlı94996Mesken62400.000İPTAL
32KarşıyakaBostanlı939831Mesken21420.0003.09.2020
33KarşıyakaBostanlı939831Mesken63420.0003.09.2020
34KarşıyakaBostanlı939831Mesken84420.0003.09.2020
35KarşıyakaBostanlı939831Mesken105420.0003.09.2020
36KarşıyakaBostanlı939831Mesken126420.0003.09.2020
37KarşıyakaŞemikler94853Mesken1Zemin430.0004.09.2020
38KarşıyakaŞemikler94853Mesken1Zemin530.0004.09.2020
39KarşıyakaŞemikler94853Mesken2Zemin590.0004.09.2020
40KarşıyakaŞemikler94853Mesken31610.0004.09.2020
41KarşıyakaŞemikler94853Mesken41630.0004.09.2020
42KarşıyakaŞemikler94853Mesken52610.0004.09.2020
43KarşıyakaŞemikler94853Mesken62630.0004.09.2020
44KarşıyakaŞemikler94853Mesken73610.0004.09.2020
45KarşıyakaŞemikler94853Mesken83630.0004.09.2020
46KarşıyakaŞemikler94853Mesken94590.0004.09.2020
47KarşıyakaŞemikler94853Mesken104610.0004.09.2020
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları