İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından 173 Adet Dairenin Satış İhalesi Yapılacaktır | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 17:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından 173 Adet Dairenin Satış İhalesi Yapılacaktır

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından 173 Adet Dairenin Satış İhalesi Yapılacaktır İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00’te her bir bağımsız bölüm için beşer dakika ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından 173 Adet Dairenin Satış İhalesi Yapılacaktır
Son Güncelleme :

24 Kasım 2019 - 0:06

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-buyuksehir-belediyesi-tarafindan-173-adet-dairenin-satis-ihalesi-yapilacaktir/13031/" title="facebook">

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 173 adet daire satış ihalesi yapacak.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00’te her bir bağımsız bölüm için beşer dakika ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Odasında yapılacak.


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 2.Bodrum Kat, D.1 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.Satış Bedeli: 186.069,00-TL (Yüzseksenaltıbinaltmışdokuzlira)
Geçici Teminatı: 5.582,07-TL (Beşbinbeşyüzseksenikilirayedikuruş)

2-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (Beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

3-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, Zemin Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.345,00-TL (Yüzdoksanikibinüçyüzkırkbeşlira)
Geçici Teminatı: 5.770,35-TL (Beşbinyediyüzyetmişliraotuzbeşkuruş)

4-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

5-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

6-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

7-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

😎 Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

9-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 10. Kat, D.45 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

10-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

11-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 214.749,00-TL (İkiyüzondörtbinyediyüzkırkdokuzlira)
Geçici Teminatı: 6.442,47-TL (Altıbindötyüzkırkikilirakırkyedikuruş)

12-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (AltıBinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

13-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:14, 11267 ada, 2 parsel, C-4 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

14-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (Beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

15-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, Zemin Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.345,00-TL (Yüzdoksanikibinüçyüzkırkbeşlira)
Geçici Teminatı: 5.770,35-TL (Beşbinyediyüzyetmişliraotuzbeşkuruş)

16-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 1. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.825,00-TL (Yüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmibeşlira)
Geçici Teminatı: 5.904,75-TL (Beşbindokuzyüzdörtlirayetmişbeşkuruş)

17-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 2. Kat, D.13 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (AltıBinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

18-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 2. Kat, D.16 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişliraaltmışbirkuruş)

19-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 3. Kat, D.17 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 208.475,00-TL (İkiyüzsekizbindörtyüzyetmişbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.254,25-TL (Altıbinikiyüzellidörtlirayirmibeşkuruş)

20-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 3. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 210.269,00-TL (İkiyüzonbinikiyüzaltmışdokuzlira)
Geçici Teminatı: 6.308,07-TL (AltıBinüçyüzsekizlirayedikuruş)

21-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 4. Kat, D.21 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

22-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

23-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

24-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

25-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

26-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 7. Kat, D.33 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

27-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

28-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

29-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

30-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 9. Kat, D.41 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

31-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

32-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 10. Kat, D.45 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

33-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

34-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 11. Kat, D.49 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.958,00-TL (İkiyüzonikibindokuzyüzellisekizlira)
Geçici Teminatı: 6.388,74-TL (Altıbinüçyüzseksensekizlirayetmişdörtkuruş)

35-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 214.749,00-TL (İkiyüzondörtbinyediyüzkırkdokuzlira)
Geçici Teminatı: 6.442,47-TL (Altıbindörtyüzkırkikilirakırkyedikuruş)

36-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (AltıBinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

37-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 12. Kat, D.55 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 213.855,00-TL (İkiyüzonüçbinsekizyüzellibeşlira)
Geçici Teminatı: 6.415,65-TL (Altıbindörtyüzonbeşliraaltmışbeşkuruş)

38-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:16, 11267 ada, 2 parsel, C-5 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

39-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.345,00-TL (Yüzdoksanikibinüçyüzkırkbeşlira)
Geçici Teminatı: 5.770,35-TL (Beşbinyediyüzyetmişliraotuzbeşkuruş)

40-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, Zemin Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

41-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 1. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.032,00-TL (Yüzdoksanbeşbinotuzikilira)
Geçici Teminatı: 5.850,96-TL (Beşbinsekizyüzelliliradoksanaltıkuruş)

42-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 2. Kat, D.16 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (Altıbinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

43-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 3. Kat, D.17 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 210.269,00-TL (İkiyüzotuzbirBinaltmışbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.308,07-TL (AltıBinüçyüzsekizlirayedikuruş)

44-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 3. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 208.475,00-TL (İkiyüzsekizbindörtyüzyetmişbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.254,25-TL (Altıbinikiyüzellidörtlirayirmibeşkuruş)

45-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

46-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 5. Kat, D.25 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

47-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

48-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

49-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

50-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 7. Kat, D.33 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

51-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

52-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

53-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

54-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 9. Kat, D.41 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

55-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

56-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 10. Kat, D.45 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

57-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

58-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 11. Kat, D.49 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 214.749,00-TL (İkiyüzondörtbinyediyüzkırkdokuzlira)
Geçici Teminatı: 6.442,47-TL (Altıbindörtyüzkırkikilirakırkyedikuruş)

59-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.958,00-TL (İkiyüzonikibindokuzyüzellisekizlira)
Geçici Teminatı: 6.388,74-TL (Altıbinüçyüzseksensekizlirayetmişdörtkuruş)

60-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

61-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:18, 11267 ada, 2 parsel, C-6 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (Altıbinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

62-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.345,00-TL (Yüzdoksanikibinüçyüzkırkbeşlira)
Geçici Teminatı: 5.770,35-TL (Beşbinyediyüzyetmişliraotuzbeşkuruş)

63-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, Zemin Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

64-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 1. Kat, D.9 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.825,00-TL (Yüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmibeşlira)
Geçici Teminatı: 5.904,75-TL (Beşbindokuzyüzdörtlirayetmişbeşkuruş)

65-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 1. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.032,00-TL (Yüzdoksanbeşbinotuzikilira)
Geçici Teminatı: 5.850,96-TL (Beşbinsekizyüzelliliradoksanaltıkuruş)

66-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 4. Kat, D.21 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

67-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

68-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 5. Kat, D.25 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

69-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

70-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

71-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

72-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

73-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

74-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

75-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

76-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.958,00-TL (İkiyüzonikibindokuzyüzellisekizlira)
Geçici Teminatı: 6.388,74-TL (Altıbinüçyüzseksensekizlirayetmişdörtkuruş)

77-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:4, 11267 ada, 2 parsel, C-7 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

78-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

79-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

80-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

81-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

82-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 10. Kat, D.46 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 225.059,00-TL (İkiYüzYirmiBeşBinElliDokuzLira)
Geçici Teminatı: 6.751,77-TL (AltıBinYediYüzElliBirLiraYetmişYediKuruş)

83-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

84-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (Altıbinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

85-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:6, 11267 ada, 2 parsel, C-8 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

86-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 2. Bodrum Kat, D.1 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 187.861,00-TL (YüzSeksenYediBinSekizYüzAltmışBirLira)
Geçici Teminatı: 5.635,83-TL (BeşBinAltıYüzOtuzBeşLiraSeksenÜçKuruş)

87-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 2. Bodrum Kat, D.2 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.928,00-TL (YüzDoksanBeşBinDokuzyüzYirmiSekizLira)
Geçici Teminatı: 5.877,84-TL (BeşBinSekizYüzYetmişYediLiraSeksenDörtKuruş)

88-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.550,00-TL (Yüzdoksanbinbeşyüzellilira)
Geçici Teminatı: 5.716,50-TL (beşbinyediyüzonaltıliraellikuruş)

89-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 2. Kat, D.16 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

90-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 3. Kat, D.17 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 208.475,00-TL (İkiyüzsekizbindörtyüzyetmişbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.254,25-TL (Altıbinikiyüzellidörtlirayirmibeşkuruş)

91-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 3. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 210.269,00-TL (İkiyüzotuzbirBinaltmışbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.308,07-TL (AltıBinüçyüzsekizlirayedikuruş)

92-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 4. Kat, D.21 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

93-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

94-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 5. Kat, D.27 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.987,00-TL (İkiYüzYirmiDokuzBinDokuzYüzSeksenYediLira)
Geçici Teminatı: 6.899,61-TL (AltıBinSekizYüzDoksanDokuzLiraAltmışBirKuruş)

95-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

96-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 6. Kat, D.31 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.987,00-TL (İkiYüzYirmiDokuzBinDokuzYüzSeksenYediLira)
Geçici Teminatı: 6.899,61-TL (AltıBinSekizYüzDoksanDokuzLiraAltmışBirKuruş)

97-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

98-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 7. Kat, D.35 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.987,00-TL (İkiYüzYirmiDokuzBinDokuzYüzSeksenYediLira)
Geçici Teminatı: 6.899,61-TL (AltıBinSekizYüzDoksanDokuzLiraAltmışBirKuruş)

99-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

100-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.920,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzyirmilira)
Geçici Teminatı: 6.657,60-TL (Altıbinaltıyüzelliyediliraaltmışkuruş)

101-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonüçlira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (Altıbinyediyüzonbirliraotuzdokuzkuruş)

102-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 9. Kat, D.41 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

103-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 9. Kat, D.42 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 225.059,00-TL (İkiYüzYirmiBeşBinElliDokuzLira)
Geçici Teminatı: 6.751,77-TL (AltıBinYediYüzElliBirLiraYetmişYediKuruş)

104-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

105-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 10. Kat, D.45 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.200,00-TL (İkiyüzonbeşbinikiyüzlira)
Geçici Teminatı: 6.456,00-TL(Altıbindörtyüzellialtılira)

106-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 10. Kat, D.47 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.267,00-TL (İkiyüzyirmiüçBinikiyüzaltmışyediLira)
Geçici Teminatı: 6.698,01-TL (AltıbinaltıyüzdoksansekizLirabirKuruş)

107-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.992,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanikilira)
Geçici Teminatı: 6.509,76-TL (Altıbinbeşyüzdokuzlirayetmişaltıkuruş)

108-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 214.749,00-TL (İkiyüzondörtbinyediyüzkırkdokuzlira)
Geçici Teminatı: 6.442,47-TL (Altıbindörtyüzkırkikilirakırkyedikuruş)

109-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.995,00.-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanbeşlira)
Geçici Teminatı: 6.119,85-TL (Altıbinyüzondokuzliraseksenbeşkuruş)

110-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 12. Kat, D.54 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 213.855,00-TL (İkiyüzonüçBinsekizyüzellibeşLira)
Geçici Teminatı: 6.415,65-TL (AltıBindörtyüzonbeşLiraaltmışbeşKuruş)

111-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 12. Kat, D.55 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.062,00-TL (İkiyüzonikiBinaltmışikiLira)
Geçici Teminatı: 6.361,86-TL (AltıBinüçyüzaltmışbirLiraseksenaltıKuruş)

112-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:8, 11267 ada, 2 parsel, C-9 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.787,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenyedilira)
Geçici Teminatı: 6.173,61-TL (AltıBinyüzyetmişüçliraaltmışbirkuruş)

113-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:10, 11267 ada, 2 parsel, C-10 Blok, 2. Bodrum Kat, D.1 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 187.861,00-TL (YüzSeksenYediBinSekizYüzAltmışBirLira)
Geçici Teminatı: 5.635,83-TL (BeşBinAltıYüzOtuzBeşLiraSeksenÜçKuruş)

114-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:10, 11267 ada, 2 parsel, C-10 Blok, 2. Bodrum Kat, D.2 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.928,00-TL (YüzDoksanBeşBinDokuzyüzYirmiSekizLira)
Geçici Teminatı: 5.877,84-TL (BeşBinSekizYüzYetmişYediLiraSeksenDörtKuruş)

115-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:10, 11267 ada, 2 parsel, C-10 Blok, 1. Bodrum Kat, D.4 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.169,00-TL (YüzdoksansekizBinYüzaltmışdokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.945,07-TL (BeşBindokuzyüzkırkbeşLirayediKuruş)

116-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:10, 11267 ada, 2 parsel, C-10 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 200.407,00-TL (İkiYüzBindörtYüzyediLira)
Geçici Teminatı:6.012,21-TL (AltıBinonikiLirayirmibirKuruş)

117-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:10, 11267 ada, 2 parsel, C-10 Blok, 8. Kat, D.39 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.713,00-TL (İkiyüzyirmiüçBinyediyüzonüçLira)
Geçici Teminatı: 6.711,39-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraotuzdokuzKuruş)

118-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2.Bodrum Kat, D.1 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 187.859,00-TL (YüzseksenyedibinsekizyüzellidokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.635,77-TL (BeşbinaltıyüzotuzbeşLirayetmişyedikuruş)

119-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2.Bodrum Kat, D.2 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.926,00-TL (YüzDoksanBeşBinDokuzyüzYirmiAltıLira)
Geçici Teminatı: 5.877,78-TL (BeşBinSekizYüzYetmişYediLiraYetmişsekizKuruş)

120-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1.Bodrum Kat, D.3 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.100,00-TL (Yüzdoksanbinyüzlira)
Geçici Teminatı: 5.703,00-TL (Beşbinyediyüzüçlira)

121-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1.Bodrum Kat, D.4 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.167,00-TL (YüzdoksansekizBinYüzaltmışyediLira)
Geçici Teminatı: 5.945,01-TL (BeşBindokuzyüzkırkbeşLirabirKuruş)

122-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, Zemin Kat, D.5 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 200.406,00-TL (İkiyüzbindöryüzaltıLira)
Geçici Teminatı: 6.012,18-TL (AltıbinonikiLiraOnsekizKuruş)

123-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, Zemin Kat, D.6 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 190.549,00-TL (YüzdoksanbinbeşyüzkırkdokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.716,47-TL (BeşbinyediyüzonaltıLirakırkyediKuruş)

124-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, Zemin Kat, D.7 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 198.618,00-TL (YüzdoksansekizbinaltıyüzonsekizLira)
Geçici Teminatı: 5.958,54-TL (BeşbindokuzyüzellisekizLiraellidörtKuruş)

125-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, Zemin Kat, D.8 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 192.343,00-TL (YüzdoksanikibinüçyüzkırküçLira)
Geçici Teminatı: 5.770,29-TL (BeşbinyediyüzyetmişLirayirmidokuz)

126-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1. Kat, D.9 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 204.889,00-TL (İkiyüzdörtbinsekizyüzseksendokuzLira)
Geçici Teminatı: 6.146,67-TL (AltıbinyüzkırkaltıLiraaltmışyediKuruş)

127-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1. Kat, D.10 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 195.029,00-TL (YüzdoksanbeşbinyirmidokuzLira)
Geçici Teminatı: 5.850,87-TL (BeşbinsekizyüzelliLiraSeksenyediKuruş)

128-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1. Kat, D.11 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.097,00-TL (YüzyetmişikibinseksenikiLiraYetmişbeşKuruş)Geçici Teminatı: 6.092,91-TL (AltıbindoksanikiLiradoksanbirKuruş)

129-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 1. Kat, D.12 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 196.822,00-TL (YüzdoksanaltıbinsekizyüzyirmiikiLira)
Geçici Teminatı: 5.904,66-TL (BeşbindokuzyüzdörtLiraAltmışaltıKuruş)

130-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2. Kat, D.13 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 213.853,00-TL (İkiyüzonüçbinsekizelliüçLira)
Geçici Teminatı: 6.415,59-TL (AltıbindörtyüzonbeşLiraellidokuzKuruş)

131-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2. Kat, D.14 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.993,00-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanüçLira)
Geçici Teminatı: 6.119,79-TL (AltıbinyüzondokuzLiraYetmişdokuzKuruş)

132-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2. Kat, D.15 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.060,00TL (İkiyüzonikibinaltmışLira)
Geçici Teminatı: 6.361,80-TL (AltıbinüçyüzaltmışbirLiraseksenKuruş)

133-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 2. Kat, D.16 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.786,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenaltıLira)
Geçici Teminatı: 6.173,58-TL (AltıbinyüzyetmişüçLiraEllisekizKuruş)

134-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 3. Kat, D.17 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 218.334,00-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzotuzdörtLira)
Geçici Teminatı: 6.550,02-TL (AltıbinbeşyüzelliLiraİkiKuruş)

135-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 3. Kat, D.18 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 208.473,00-TL (İkiyüzsekizbindörtyüzyetmişüçLira)
Geçici Teminatı: 6.254,19-TL (AltıbinikiyüzellidörtLiraOndokuzKuruş)

136-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 3. Kat, D.19 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.542,00-TL (İkiyüzonaltıbinbeşyüzkırkikiLira)
Geçici Teminatı: 6.496,26-TL (AltıbindörtyüzdoksanaltıLiraYirmialtıKuruş)

137-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 3. Kat, D.20 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 210.267,00-TL (İkiyüzonbinikiyüzaltmışyediLira)
Geçici Teminatı: 6.308,01-TL (AltıbinüçyüzsekizLiraBirKuruş)

138-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 4. Kat, D.21 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 231.778,00-TL (İkiyüzotuzbirbinyediyüzyetmişsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.953,34-TL (AltıbindokuzyüzelliüçLiraOtuzdörtKuruş)

139-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 4. Kat, D.22 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.918,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzonsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.657,54-TL (AltıbinaltıyüzelliyediLiraEllidörtKuruş)

140-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 4. Kat, D.23 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.985,00-TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzseksenbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.899,55-TL (AltıbinsekizyüzdoksandokuzLiraEllibeşKuruş)

141-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 4. Kat, D.24 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.711,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonbirLira)
Geçici Teminatı: 6.711,33-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraOtuzüçKuruş)

142-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 5. Kat, D.25 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 231.778,00-TL (İkiyüzotuzbirbinyediyüzyetmişsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.953,34-TL (AltıbindokuzyüzelliüçLiraOtuzdörtKuruş)

143-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 5. Kat, D.26 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.918,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzyüzonsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.657,54-TL (AltıbinaltıyüzelliyediLiraellidörtKuruş)

144-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 5. Kat, D.27 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.985,00-TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzseksenbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.899,55-TL (AltıbinsekizyüzdoksandokuzLiraellibeşKuruş)

145-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 5. Kat, D.28 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.711,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonbirLira)
Geçici Teminatı: 6.711,33-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraotuzüçKuruş)

146-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 6. Kat, D.29 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 231.778,00-TL (İkiyüzotuzbirbinyediyüzyetmişsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.953,34-TL (AltıbindokuzyüzelliüçLiraotuzdörtKuruş)

147-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 6. Kat, D.30 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.918,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzonsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.657,54-TL (AltıbinaltıyüzelliyediLiraellidörtKuruş)

148-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 6. Kat, D.31 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.985,00-TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzseksenbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.899,55-TL (AltıbinsekizyüzdoksandokuzLiraellibeşKuruş)

149-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 6. Kat, D.32 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.711,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonbirLira)
Geçici Teminatı: 6.711,33-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraotuzüçKuruş)

150-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 7. Kat, D.33 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 231.778,00-TL (İkiyüzotuzbirbinyediyüzyetmişsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.953,34-TL (AltıbindokuzyüzelliüçLiraotuzdörtKuruş)

151-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 7. Kat, D.34 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.918,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzonsekizLira)
Geçici Teminatı:6.659,55-TL (AltıbinaltıyüzellidokuzLiraellibeşKuruş)

152-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 7. Kat, D.35 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.985,00-TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzseksenbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.899,55-TL (AltıbinsekizyüzdoksandokuzLiraellibeşKuruş)

153-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 7. Kat, D.36 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.711,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonbirLira)
Geçici Teminatı: 6.711,33-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraotuzüçKuruş)

154-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 8. Kat, D.37 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 231.778,00-TL (İkiyüzotuzbirbinyediyüzyetmişsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.953,34-TL (AltıbindokuzyüzelliüçLiraotuzdörtKuruş)

155-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 8. Kat, D.38 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.918,00-TL (İkiyüzyirmibirbindokuzonsekizLira)
Geçici Teminatı: 6.657,54-TL (AltıbinaltıyüzelliyediLiraellidörtKuruş)

156-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 8. Kat, D.39 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 229.985,00-TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzseksenbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.899,55-TL (AltıbinsekizyüzdoksandokuzLiraellibeşKuruş)

157-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 8. Kat, D.40 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.711,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinyediyüzonbirLira)
Geçici Teminatı: 6.711,33-TL (AltıbinyediyüzonbirLiraotuzüçKuruş)

158-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 9. Kat, D.41 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 225.058,00-TL (İkiYüzYirmiBeşBinElliSekizLira)
Geçici Teminatı: 6.751,74-TL (AltıBinYediYüzElliBirLiraYetmişDörtKuruş)

159-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 9. Kat, D.42 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.198,00-TL (İkiyüzonbeşbinyüzdoksansekizLira)
Geçici Teminatı: 6.455.94-TL (AltıbindörtyüzellibeşLiradoksandörtkuruş)

160-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 9. Kat, D.43 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.265,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinikiyüzaltmışbeşLira)
Geçici Teminatı: 6.697,95-TL (AltıbinaltıyüzdoksanyediLiradoksanbeşKuruş)

161-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 9. Kat, D.44 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.990,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanLira)
Geçici Teminatı: 6.509,70-TL (AltıbinbeşyüzdokuzLirayetmişKuruş)

162-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 10. Kat, D.45 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 225.058,00-TL (İkiYüzYirmiBeşBinElliSekizLira)
Geçici Teminatı: 6.751,74-TL (AltıBinYediYüzElliBirLiraYetmişDörtKuruş)

163-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 10. Kat, D.46 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 215.198,00-TL (İkiyüzonbeşbinyüzdoksansekizLira)
Geçici Teminatı: 5.494.07-TL (BeşbindörtyüzdoksandörtLirayediKuruş)

164-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 10. Kat, D.47 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 223.265,00-TL (İkiyüzyirmiüçbinikiyüzaltmışbeşLira)
Geçici Teminatı: 5.715,12-TL (BeşbinyediyüzonbeşLiraOnikiKuruş)

165-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 10. Kat, D.48 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 216.990,00-TL (İkiyüzonaltıbindokuzyüzdoksanLira)
Geçici Teminatı: 6.509,70-TL (AltıbinbeşyüzdokuzLirayetmişKuruş)

166-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 11. Kat, D.49 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 222.814,00-TL (İkiyüzyirmiikibinsekizyüzondörtLira)
Geçici Teminatı: 6.684,42-TL (AltıbinaltıyüzseksendörtLirakırkikiKuruş)

167-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 11. Kat, D.50 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.956,00-TL (İkiyüzonikibindokuzyüzellialtılira)
Geçici Teminatı: 6.388,68-TL (Altıbinüçyüzseksensekizliraaltmışsekizkuruş)

168-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 11. Kat, D.51 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 221.024,00-TL (İkiyüzyirmibirbinyirmidörtLira)
Geçici Teminatı: 6.630,72-TL (AltıbinaltıyüzotuzLiraYetmişikiKuruş)

169-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 11. Kat, D.52 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 214.747,00 (İkiyüzondörtbinyediyüzkırkyediLira)
Geçici Teminatı: 6.442,41-TL (AltıbindörtyüzkırkikiLirakırkbirKuruş)

170-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 12. Kat, D.53 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 213.853,00-TL (İkiyüzonüçbinsekizelliüçLira)
Geçici Teminatı: 6.415,59-TL (AltıbindörtyüzonbeşLiraellidokuzKuruş)

171-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 12. Kat, D.54 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 203.993,00-TL (İkiyüzüçbindokuzyüzdoksanüçLira)
Geçici Teminatı: 6.119,79-TL (AltıbinyüzondokuzLiraYetmişdokuzKuruş)

172-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 12. Kat, D.55 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 212.060,00TL (İkiyüzonikibinaltmışLira)
Geçici Teminatı: 6.361,80-TL (AltıbinüçyüzaltmışbirLiraseksenKuruş)

173-) Belediyemize ait Yaşar Kemal Mahallesi, 6004 Sokak, No:12, 11267 ada, 2 parsel, C-11 Blok, 12. Kat, D.56 Karabağlar/İZMİR adresindeki daire (120,18 m2) ihale yoluyla satılacaktır.
Satış Bedeli: 205.786,00-TL (İkiyüzbeşbinyediyüzseksenaltıLira)
Geçici Teminatı: 6.173,58-TL (AltıbinyüzyetmişüçLiraEllisekizKuruş)

Yukarıda Satış Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) usulü ile 05.12.2019 Perşembe günü Saat:14:00’de herbir bağımsız bölüm için 5’er dk.ara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında ( Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İzmir ) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğünde (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 D:509 Konak/İzmir) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 04.12.2019 Çarşamba günü en geç saat 16:00’ya kadar Mesken Şube Müdürlüğüne müraacatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14:00’de Encümen de hazır bulunmaları gerekir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.
A) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi.
B) Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
C) Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi,
D) Mesken Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi’nin ibraz edilmesi,
E) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi,
F) Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması,
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.