İzmir Karşıyaka Belediyesince Konut Satışı Yapılacaktır | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:43

İzmir Karşıyaka Belediyesince Konut Satışı Yapılacaktır

İzmir Karşıyaka Belediyesince Konut Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

24 Ocak 2020 - 0:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-karsiyaka-belediyesince-konut-satisi-yapilacaktir/15625/" title="facebook">

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

ADA-PARSEL-ADRESİ
1- Karşıyaka-İmbatlı 26914 ada 1 parsel 7403 Sokak No:64

DAİRE NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT(%3) ALANI İHALE SAATİ
5. Kat 38 nolu, 320.000,00 TL. 9.600,00 TL. 77 m2 15:30
9+Çatı Kat 66 nolu, 500.000,00 TL. 15.000,00 TL. 151 m2 15:35
9+Çatı Kat 68 nolu, 575.000,00 TL. 17.250,00 TL. 179 m2 15:40
9+Çatı Kat 70 nolu, 500.000,00 TL. 15.000,00 TL. 153 m2 15:45

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı daireler 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.
2-İhale 04 Şubat 2020 Salı günü, saat 15:30’da başlayarak 5’er dakika ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri,
b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,
c) Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,
d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz,
4-Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir.

İlan Olunur.