İzmir Kınık Güneş Enerji Santrali İmar Planı Askıya Çıkarıldı | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 18:53

İzmir Kınık Güneş Enerji Santrali İmar Planı Askıya Çıkarıldı

İzmir-Kınık İlçesinin 102 Ada 15 ile 16 Parsellerinde Yapılması Planlanan 3×990 kwa Gücündeki GES Tesisinin Bire-Bin ve Bire-Beş Bin İmar Planı Askıya Çıktı.

İzmir Kınık Güneş Enerji Santrali İmar Planı Askıya Çıkarıldı
Son Güncelleme :

20 Ekim 2020 - 20:19

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/izmir-kinik-gunes-enerji-santrali-imar-plani-askiya-cikarildi/22325/" title="facebook">

Bakanlığın 06.10.2020 tarihli ve E.206737 sayılı yazısı ile; İlgi kayıtlı yazı ile; İzmir İli, Kınık İlçesi, Arpaseki Mahallesi 102 ada 15, 16 parselde “Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretim Tesisi”ne yönelik Bakanlığımızca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 13/01/2020-12/02/2020 tarihleri arasındaki askı sürecinde yapılan itirazların uygun görülmesi nedeniyle yeniden hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporunun ilgili kısımları, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planın, Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 19.10.2020-17.11.2020 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Plan Ayrıntıları

Planlama alanında 4.86 ha’lık GES alanı bulunmaktadır. Bu alanın yanında 0.36 ha yol alanı ve 0.04 ha’lık TA alanı olmak üzere toplamda 5.26 ha’lık alandan oluşmaktadır. Santral gücü 1-10 Mw gücü arasında olduğundan Yönetmelik gereği CED kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir.izmir-kinik-gunes-enerji-santrali

Planlamaya konu olan parseller önünden kadastral yol geçmektedir. Bu yolun genişliği planlama parselleri yönünde genişletilerek 10 metreye çıkartılmıştır. Planlama alanında yol alanı miktarı 0.36 ha dır.

İzmir-Kınık GES 1/1000 İmar Planıİzmir-Kınık GES 1/5000 İmar Planı

BENZER HABERLER