İzmir Konak Belediyesinden 21 Adet Konut Satışa Çıkarıldı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 01:18

İzmir Konak Belediyesinden 21 Adet Konut Satışa Çıkarıldı

Konak Belediyesi mülkiyetindeki 21 adet daire satışa çıkarıldı.

İhale 3 Eylül 2020 Perşembe günü 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacak. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülüp temin edilebilir.

İzmir Konak Belediyesinden 21 Adet Konut Satışa Çıkarıldı
Son Güncelleme :

24 Ağustos 2020 - 16:54

402 views

Konak Belediyesi mülkiyetindeki 21 adet daire satışa çıkarıldı.

İhale 3 Eylül 2020 Perşembe günü 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacak. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülüp temin edilebilir.

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. madde hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır. İhalesi 03.09.2020 Perşembe günü karşılarında belirtilen saatte 9 Eylül Meydanı 1. hizmet binası 5. kat Basmane adresinde Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülüp temin edilebilir. İhaleye iştirak edeceklerin İhale Şartnamesinin 10. maddesinde yazılı belgelerle birlikte anılan gün ve saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar ve Tutanaklar Birimine müracaatları gerekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

Konak İmar Haberleri
Sıra No İli İlçesi Tapu Mahallesi Ada Parsel Niteliği Arsa Yüzölçümü Arsa Payı / Paydası Net/Brüt Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati

1 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 17/1242 63,28/78,65 7 2 Tam 412.000,00 12.360,00 Boş 03.09.2020 10:00

2 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 81,46/98,70 8 2 Tam 530.000,00 15.900,00 Boş 03.09.2020 10:05

3 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 27/1242 98,22/122,20 9 2 Tam 690.000,00 20.700,00 Boş 03.09.2020 10:10

4 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 29/1242 103,21/129,20 10 2 Tam 725.000,00 21.750,00 Boş 03.09.2020 10:15

5 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 26/1242 93,17/118,75 11 2 Tam 675.000,00 20.250,00 Boş 03.09.2020 10:20

6 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 86,66/97,75 12 2 Tam 610.000,00 18.300,00 Boş 03.09.2020 10:25

7 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 17/1242 63,28/78,65 19 4 Tam 412.000,00 12.360,00 Boş 03.09.2020 10:30

8 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 81,46/98,70 20 4 Tam 530.000,00 15.900,00 Boş 03.09.2020 10:35

9 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 27/1242 98,22/122,20 21 4 Tam 690.000,00 20.700,00 Boş 03.09.2020 10:40

10 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 29/1242 103,21/129,20 22 4 Tam 725.000,00 21.750,00 Boş 03.09.2020 10:45

11 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 26/1242 93,17/118,75 23 4 Tam 675.000,00 20.250,00 Boş 03.09.2020 10:50

12 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 86,66/97,75 24 4 Tam 610.000,00 18.300,00 Boş 03.09.2020 10:55

13 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 17/1242 63,28/78,65 31 6 Tam 412.000,00 12.360,00 Boş 03.09.2020 11:00

14 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 81,46/98,70 32 6 Tam 530.000,00 15.900,00 Boş 03.09.2020 11:05

15 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 27/1242 98,22/122,20 33 6 Tam 690.000,00 20.700,00 Boş 03.09.2020 11:10

16 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 29/1242 103,21/129,20 34 6 Tam 725.000,00 21.750,00 Boş 03.09.2020 11:15

17 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 26/1242 93,17/118,75 35 6 Tam 675.000,00 20.250,00 Boş 03.09.2020 11:20

18 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 22/1242 86,66/97,75 36 6 Tam 610.000,00 18.300,00 Boş 03.09.2020 11:25

19 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 28/1242 99,10/126,55 38 7 Tam 645.000,00 19.350,00 Boş 03.09.2020 11:30

20 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 33/1242 114,49/148,15 39 7 Tam 745.000,00 22.350,00 Boş 03.09.2020 11:35

21 İzmir Konak Güneşli 7290 1 Daire 1.242,00 37/1242 128,59/164,75 40 7 Tam 835.000,00 25.050,00 Boş 03.09.2020 11:40