İmarhaber

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı

İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Organize Sanayi Bölgesi” olarak planlanmasına ilişkin karar onaylanarak askıya çıkarıldı.

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı
Google News
08 Kasım 2020 - 16:36

Manisa Organize Sanayi Bölgesi VII. Kısım Tevsii Alanı olarak yer seçimi kesinleşen Manisa İli, Yunusemre İlçesi sınırları içerisindeki yaklaşık 496 hektarlık alanın İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “organize sanayi bölgesi” olarak planlanmasına ilişkin İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102 nci (c) maddesi uyarınca 13.10.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış olup, onaylanan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı paftası ve plan değişikliği gerekçe raporu 06.11.2020 – 06.12.2020 tarihleri arasında, 30 (otuz) gün süreyle, askıya çıkarıldı.

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün 11.10.2019 tarih ve 2750 sayılı yazısı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü) 10.10.2019 tarih ve E.620195 sayılı yazısı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi VII. Kısım tevsii alan çalışmaları ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 11 inci fıkrası doğrultusunda Yer Seçimi Komisyonu toplantısının 02.09.2019 tarihinde yapıldığı ve anılan yönetmeliğin 9 uncu fıkrası uyarınca Manisa İli, Yunusemre İlçesi sınırları içerisindeki yaklaşık 496 hektarlık alanın “Manisa Organize Sanayi Bölgesi VII. Kısım Tevsii Alanı” olarak kesinleştiği belirtilerek söz konusu alanın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Organize Sanayi Bölgesi” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.


Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali ve Akgedik Mahalleleri mevkiinde yer alan 496 hektar büyüklüğündeki alanın;

-Çevre düzeni planı değişikliğine konu alanın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda (ÇDP) “tarım arazisi”, “sulama alanı” ve “kentsel gelişme alanı” olarak planlanan bölge içerisinde kaldığı,

-Alan içerisinde Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü haricinde yapılaşma bulunmadığı,

-Mevcut OSB’ye bitişik konumda olduğu,

-Demiryolu hattı üzerinde olduğu,

-Alanın 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyük ova ilan edilen Manisa Ovası içerisinde yer aldığı ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 14 üncü maddesi doğrultusunda OSB alanına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının 07.10.2019
tarih ve E.2994701 sayılı Oluru ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 09.09.2019 tarih ve E.531043 sayılı Oluru ile ikili kamu yararı kararı alındığı hususları tespit edilmiştir. Söz konusu Manisa Organize Sanayi Bölgesi VII. Kısım Tevsii Alanı Yer Seçimine ilişkin kurum görüşleri:

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İlave OSB Alanında kurulacak faaliyetlerden kaynaklanacak atık suların, miktar ve/veya kirlilik açısından mevcut OSB Atıksu Arıtma Tesisinin çalışmasını olumsuz yönde etkilememesi için dikkat edilmesi, alanın OSB yer seçiminin kesinleşmesi
halinde ikili kamu yararı kararı alınarak İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.2.1.3 plan hükmü doğrultusunda çevre düzeni planı değişikliği için Bakanlığa başvurulması.

-TEDAŞ Gediz Bölge Müdürlüğü: Mevcut enerji nakil hatlarından deplasesi gerekenlerin elektrik dağıtımını sekteye uğratmayacak şekilde devamlılığının sağlanması.

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: ER:3331549 sayılı alanda yapılacak maden ruhsat müracaatları için 3123 sayılı Maden Kanunu gereği izin alınması.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alan içerisinden geçen mevcut 36’’ çapındaki Karacabey-İzmir Doğalgaz İletim Boru Hattı ile ilgili olarak BOTAŞ Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği çerçevesinde BOTAŞ ve BOTAŞ İzmir Şube Müdürlüğünden gerekli görüşlerin alınması ve çalışmaların mevzuatta belirlenen yaklaşma mesafelerine uygun olarak yürütülmesi.

-Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: 3573 sayılı Zeytinlerin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması ve ek 4086 sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında hazırlanan Zeytincilik Komisyonu Raporuna ve toprak koruma projesinden belirtilen hususlara ve Tarım Arazilerinin

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde verilen izinlere uyulması.

-Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Alandaki Tümülüslerin kaçak kazılar sonucunda çok fazla tahribata uğradığı, yakınında antik bir yerleşimin bulunmadığı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 29.09.2016 tarih ve 7062 sayılı kararı ile Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 882, 1232 ve 1266 parsellerin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği, ancak aynı kurulun 26.09.2019 tarih ve 11858 sayılı kararı ile yaşanan tahribat nedeniyle sit tescilinin kaldırılmasına ve alan içerisindeki kültür varlıklarının taşınmasına karar verildiği ve işlemlere başlanması.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Alanın Manisa-Menemen Devlet Yoluna cepheli olan kesiminde belirtilen kamulaştırma planına uyulması, proje kapsamında yapılan taşımalarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uyulması, anayola mevcut bağlantı yolları dışında yeni bağlantı yolu yapılmaması, bağlantı yolu yapılmasının gerektiği durumda ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıca müracaat yapılması.

-DSİ: Alan içerisinde yer alan sulama ve drenaj kanalları için gerekli deplase ve sanat yapılarının DSİ kriterlerine ve DSİ Teknik Şartnamesine uygun olarak DSİ kontrolünde, istenilen ebat ve özelliklerde OSB Yönetimi tarafından inşa edilmesi, 1 yıl içerisinde meydana gelebilecek çökme, oturma ve kayma gibi hasarların giderilmesinde OSB Yönetiminin sorumlu olması, inşaatların zamanında bitirilememesinden kaynaklanacak zararların OSB Yönetimi tarafından üstlenilmesi, alan içerisindeki sulama sanat yapıları ve drenaj kanallarının OSB Yönetimi tarafından kaldırılması, T20 tahliye kanalı ve Gürle Deresinde öngörülen deplase projelerinin menba-mansap şartları dikkate alınarak DSİ teknik kriterleri doğrultusunda hazırlanarak DSİ’ye iletilmesi.

-Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü: Alan içerisinde kalan Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü alanına büyüklük olarak denk, toprak, eğim, topografya açısından eşdeğer ve daha üstün nitelikli alternatif alanlardan İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek parsellerin gerekli altyapı ve tesis çalışmalarının tamamlanarak fidan yetiştirmeye uygun olarak işler halde, Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Alanın karayolu bağlantılarının ve parsel giriş çıkışlarının Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesislere Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için, inşai faaliyetlere başlamadan önce Geçiş Yolu İzin Belgesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvurulması, Karaali-Akgedik Mahalle Yolunun tescil işlemlerinde dikkate alınması. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Manisa İli, Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve “Manisa Organize Sanayi Bölgesi VII. Kısım Tevsii Alanı” olarak yer seçimi kesinleşen yaklaşık 496 hektarlık alanın “Organize Sanayi Bölgesi” olarak düzenlendiği İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları