İzmir Milli Emlak 43 Adet Gayrimenkul İhalesi | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:19

İzmir Milli Emlak 43 Adet Gayrimenkul İhalesi

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT 43 ADET TAŞINMAZIN İRTİFAK, KİRALAMA ve SATIŞ İHALELERİ 15-16-17 EYLÜL TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. TABLO-C’de SATIŞA KONU KONUTLAR ve TABLO-D’de SATIŞA KONU ARSALARIN BİLGİLERİ YER ALMAKTADIR.

İzmir Milli Emlak 43 Adet Gayrimenkul İhalesi
Son Güncelleme :

28 Ağustos 2020 - 15:52

5.242 views

Aşağıdaki TABLO-A’da belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre irtifak hakkı,

TABLO-B’de belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi,

TABLO-C ve TABLO-D’ de belirtilen taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binanın giriş katında bulunan ihale salonunda Komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4– Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00


Menderes İmar Haberleri

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ  İHALE İLANI
TABLO-A                                                               İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi İmar İrtifak Amacı ve  Süresi İlk Yıl İrtifak Bedeli Teminat
Menderes Çakaltepe 130 21 23059 Çalılık İmarsız Organize Hayvancılık-
30 Yıl
11.600 3.480

Foça İmar Haberleri

TABLO- B                                                                                   KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cinsi Kiralama Amacı ve Süresi İlk Yıl Kira Bedeli Teminat
1 Buca Kırıklar 972 1.844 Zeytinli Tarla Tarımsal Amaçlı-5 Yıl 9.958 2.990
2 Buca Kırıklar 973 1.160 Zeytinli Tarla Tarımsal Amaçlı-5 Yıl 6.148 1.845
3 Buca Kırıklar 974 116 Zeytinli Tarla Tarımsal Amaçlı-5 Yıl 615 185
4 Buca Kaynaklar 3142 1.694 Tarla Ticari Amaçlı-5 Yıl 10.166 3.050
5 Buca Kaynaklar 3141 759 Tarla Ticari Amaçlı-5 yıl 4.552 1.366
6 Buca 29 Ekim (Kaynaklar ) Tescil Harici 6.578 DHTA Ticari Amaçlı -5 yıl 72.358 21.708
7 Menemen Asarlık 518 3 2.126 Arsa  Kır Düğün Salonu olarak kullanılmak üzere -3 yıl 41.675 12.503
8 Foça Kocamehmetler 511133 340 7.391 Tarla Tarımsal Amaçlı-3 Yıl 8.869 2.660
9 Foça Kocamehmetler 511132 335 6.241 Tarla Tarımsal Amaçlı-3 Yıl 7.488 2.246
10 Foça Atatürk 127 1 15.106 Ham Toprak Tarımsal Amaçlı-3 Yıl 30.212 9.064
11 Foça Atatürk 22 17 2.152 Tarla Tarımsal Amaçlı-3 Yıl 16.570 4.971
12 Narlıdere Narlıdere 74 27 1.538 Sebze Bahçesi Tarımsal Amaçlı- 2 yıl 46.700 14.010
13 Menderes Ataköy 136 4 17.500 Çalılık Tarımsal Amaçlı-3 yıl 28.880 8.664
14 Menderes Ataköy 136 5 783 Çalılık Tarımsal Amaçlı-3 yıl 1.300 390
15 Urla Özbek 335 10 4.983 Zeytin Ağaçlı Tarla Tarımsal Amaçlı-5 yıl 7.475 2.243
16 Urla Özbek 148 9 3.827 Zeytinlik Tarımsal Amaçlı-5 yıl 6.314 1.894
17 Urla Gülbahçe 471 25 2.536 Tarla Tarımsal Amaçlı-5 yıl 17.200 5.160
18 Urla Rüstem 4196 6 2.108 Tarla Tarımsal Amaçlı-5 yıl 12.650 3.795
19 Kemalpaşa Yukarı Kızılca 4970 1.625 Tarla Tarımsal Amaçlı-5 yıl 1.950 585
20 Kemalpaşa Yukarı Kızılca 3801 2.800 Tarla Tarımsal Amaçlı-5 yıl 3.360 1.008

Buca İmar Haberleri

TABLO-C                                                                                  SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Kat No Bedeli Teminat
1 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 1 4 400.000 80.000
2 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 5 17 435.000 87.000
3 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 5 19 440.000 88.000
4 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 5 20 435.000 87.000
5 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 8 29 440.000 88.000
6 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 12 45 440.000 88.000
7 Buca Dumlupınar 8336 2 3.215 12 48 440.000 88.000
8 Bornova Erzene 3177 6 382 Zemin 1 260.000 26.000

Bayındır İmar Haberleri

TABLO- D                                                            SATIŞI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel İmar Durumu Bedeli Teminat
1 Bayındır Canlı 104 1 464 Küçük Sanayi Alanı 208.800 62.640
2 Bayındır Canlı 104 2 254 Küçük Sanayi Alanı 101.600 30.480
3 Bayındır Canlı 104 3 255 Küçük Sanayi Alanı 102.000 30.600
4 Bayındır Canlı 104 4 256 Küçük Sanayi Alanı 102.400 30.720
5 Bayındır Canlı 104 5 256 Küçük Sanayi Alanı 102.400 30.720
6 Bayındır Canlı 104 6 260 Küçük Sanayi Alanı 104.000 31.200
7 Bayındır Canlı 104 7 258 Küçük Sanayi Alanı 103.200 30.960
8 Bayındır Canlı 104 8 519 Küçük Sanayi Alanı 207.600 62.280
9 Bayındır Canlı 114 1 508 Küçük Sanayi Alanı 190.500 57.150
10 Bayındır Canlı 114 2 363 Küçük Sanayi Alanı 127.050 38.115
11 Bayındır Canlı 114 3 481 Küçük Sanayi Alanı 192.400 57.720
12 Bayındır Canlı 114 4 513 Küçük Sanayi Alanı 205.200 61.560
13 Bayındır Canlı 114 5 384 Küçük Sanayi Alanı 134.400 40.320
14 Bayındır Canlı 114 6 534 Küçük Sanayi Alanı 200.250 60.075