Kahramanmaraş İmar Planı Değişikleri | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 05:03

Kahramanmaraş İmar Planı Değişikleri

Kahramanmaraş’ın bir çok ilçesinde yapılan imar planı değişiklikleri onaylanarak askıya çıkarıldı.

Kahramanmaraş İmar Planı Değişikleri
Son Güncelleme :

21 Ocak 2020 - 21:33

2.778 views

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesindeki Elektrik Hatları Düzenlenecek

Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, Sanayi Alanı ve TEİAŞ 154 kV Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı tanımlı 499 ada 14 parselde, mevcut Pilon yerine göre yeniden düzenleme yapılması, TEİAŞ 154 kV Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı tanımlı, 499 ada 13 parselde, Pilon yeri tanımlı alan yerine, Fider yeri tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 30.12.2019 tarihli ve 2019/251-24 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onaylandı.

Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, Konut Alanı tanımlı, 1190 ada 9 parselin, Ticaret Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 30.12.2019 tarihli ve 2019/251-18 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mahallesi 1462 ada 1 ve 46 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 10.12.2019 tarih ve 2019/260 – Karar No 7 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, Ticaret Alanı tanımlı 1154 parselin, Park Alanı, kaldırılan Ticaret Alanının 1154 parsel doğusundaki Park Alanında tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 30.12.2019 tarihli ve 2019/251-44 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Onikişubat İlçesi, Ilıca Mahallesi, Park Alanı tanımlı 117 ada 7 parsel ile 176 ada arasında kalan alan ve 257 ada doğusu ve kuzeyinin Belediye Hizmet Alanı ( İtfaiye Alanı), kaldırılan Park Alanının 257 ada kuzey ve doğusunda tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28.11.2019 tarihli ve 2019/250-40 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-u) maddelerince onanmıştır.

Onikişubat ile Dulkadiroğlu İlçesi sınırları içerisinde kalan, Erkenez ve Aksu Mahallelerinde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı bölgenin, Islah Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28.11.2019 tarihli ve 2019/250-41 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesi ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamenin 102. Maddesinin 3. Fıkrasına göre onanmıştır.

Millet Bahçesi Onaylandı

Çağlayancerit İlçesi, İstiklal Mahallesi, Yönetim Merkezi tanımlı 363 ada 6, 10, 11, 12, 13, 70, 71 ve 72 parsellerin, Millet Bahçesi Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 30.12.2019 tarihli ve 2019/251-27 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesince onanmıştır.

Göksun İlçesi Yeni Mahallesi 433 ada 19,20 ve 21 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28 Kasım 2019 tarih ve 2019/250-26 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Göksun İmar Haberleri