Kamuda Esnek Çalışma Modeli Yeniden Uygulanacak | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:03

Kamuda Esnek Çalışma Modeli Yeniden Uygulanacak

22 Mart 2020 Tarihinde Kamuda İdari İzin ve Uzaktan Çalışma Modeliyle İlgili Yayımlanan Genelge; Cumhurbaşkanlığının 26 Ağustos 2020 Tarihli Kararıyla Yeniden Resmi Gazetede Yayımlandı.

Kamuda Esnek Çalışma Modeli Yeniden Uygulanacak
Son Güncelleme :

26 Ağustos 2020 - 13:00

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kamuda-esnek-calisma-resmi-gazete-genelge/19505/" title="facebook">

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanları sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

esnek-calisma-genelgesi

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR FİİLEN GÖREVE GELMEDİKLERİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK 

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.