Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Askıya Çıktı | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:25

Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Askıya Çıktı

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ALİ ŞAHANE, İMARET VE KÜLHAN MAHALLESİ MİLLET BAHÇESİ AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Askıya Çıktı
Son Güncelleme :

28 Ocak 2021 - 1:40

200 views

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194  sayılı  İmar  Kanununun  9. maddesine  ve  1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca re’sen onaylanan Karaman İli, Merkez İlçe, Ali Şahane, İmaret ve Külhan Mahalleleri sınırları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan Karaman İli, Merkez İlçesi, Ali Şahane, İmaret ve Külhan Mahallesi Millet Bahçesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 21.09.2020-22.10.2020 tarihleri arasındaki askı süresi içerisinde iki adet itirazda bulunulmuş, bahse konu itiraz başvuruları Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve kısmen kabul kısmen reddedilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi uyarınca 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Bakanlığımızın yazılı bildirimine istinaden söz konusu imar planı değişikliği 28.01.2021 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacaktır. Ayrıca Ali Şahane, İmaret ve Külhan Mahallelerinde Muhtarlık binasında bilgilendirme ilanı yapılmaktadır.

Bahse konu planlara ilişkin itirazın askı süresi içerisinde Karaman Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.