Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Onaylandı | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 18:44

Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Onaylandı

Karaman Merkez Ali Şahane,  İmaret ve Külhan Mahallesi Yapılması Planlanan Millet Bahçesinin İmar Planı Askıya Çıkarıldı.

Karaman Millet Bahçesi İmar Planı Onaylandı
Son Güncelleme :

21 Eylül 2020 - 15:39

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/karaman-millet-bahcesi-imar-plani-onaylandi/20478/" title="facebook">

Karaman ili, Merkez ilçesi Ali Şahane,  İmaret ve Külhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif parsellerde Millet Bahçesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15.09.2020 tarihinde re’sen onaylanmıştır.

Karaman-Millet-Bahcesi

Bakanlığımızın yazılı bildirimine istinaden bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/09/2020 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacaktır. Ayrıca Ali şahane Mahallesi, İmaret Mahallesi ve Külhan Mahallesi muhtarlık binasında bilgilendirme ilanı yapılmaktadır. Bahse konu planlara ilişkin itirazların askı süresi içinde Karaman Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ne iletilmesi gerekmektedir.

Karaman Millet Bahçesi İmar Planı