Keçiören Bağlum Mahallesi'nde 31 Adet Arsayı Satışa Çıkardı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 17:10

Keçiören Bağlum Mahallesi’nde 31 Adet Arsayı Satışa Çıkardı

MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 31 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Keçiören Bağlum Mahallesi’nde 31 Adet Arsayı Satışa Çıkardı
Son Güncelleme :

29 Ocak 2021 - 11:31

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kecioren-baglum-mahallesinde-31-adet-arsayi-satisa-cikardi/63601/" title="facebook">

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum Mahallesinde bulunan toplam 31 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. ve 45. maddesine göre yapılacak olan Kapalı/Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 – Bahse konu olan 31 adet arsanın bilgileri yandaki tablolarda belirtilmiştir.

3 – İhale konusu dairelerin satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır.
( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesi için geçerlidir.)

5 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

a) Dış Zarf

5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi.
5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5.a-3. İkametgah Belgesi.
5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
5.a-7. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
5.a-8. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
5.a-9. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

b) İç Zarf

5.b-1. Teklif Mektubu. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)

Not : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a)’ da belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. Maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.

6 – – İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Teklifler; – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla – Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No :1 KEÇİÖREN / ANKARA )

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tablo: 1

S.No Mah. Ada Parsel Alan(m²) Satılacak Hisse Cinsi Tarih Saat İhalenin Nasıl Yapılacağı Bedel Teminat

1 Bağlum 3015 1 1,063 Tam Konut Arsası 18.02.2021 13:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 345,475  10,364

2 Bağlum 3015 10 1,248 Tam Konut Arsası 18.02.2021 13:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 374,400  11,232

3 Bağlum 3015 2 1,000 Tam Konut Arsası 18.02.2021 13:40 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

4 Bağlum 3015 3 1,000 Tam Konut Arsası 18.02.2021 13:50 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

5 Bağlum 3015 4 1,000 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:00 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

6 Bağlum 3015 5 1,000 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:10 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

7 Bağlum 3015 6 1,000 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

8 Bağlum 3015 7 1,200 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 360,000  10,800

9 Bağlum 3015 8 1,100 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:40 45. Madde Açık Teklif Usulü 308,000  9,240

10 Bağlum 3015 9 1,171 Tam Konut Arsası 18.02.2021 14:50 45. Madde Açık Teklif Usulü 327,880  9,836

Tablo: 2
1 Bağlum 3027 3 633 Tam Konut Arsası 25.02.2021 13:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 202,560  6,076.80

2 Bağlum 3169 4 1,333 Tam Konut Arsası 25.02.2021 13:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 433,225  12,996

3 Bağlum 3178 2 1,100 Tam Konut Arsası 25.02.2021 13:40 45. Madde Açık Teklif Usulü 357,500  10,725

4 Bağlum 3181 11 988 Tam Konut Arsası 25.02.2021 13:50 45. Madde Açık Teklif Usulü 345,800  10,374

5 Bağlum 3230 5 985 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:00 45. Madde Açık Teklif Usulü 246,250  7,387.50

6 Bağlum 91048 1 1,000 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:10 45. Madde Açık Teklif Usulü 310,000  9,300

7 Bağlum 91048 2 1,000 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 310,000  9,300

8 Bağlum 91048 3 1,000 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

9 Bağlum 91048 4 1,000 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:40 45. Madde Açık Teklif Usulü 325,000  9,750

10 Bağlum 91111 8 1,639 Tam Konut Arsası 25.02.2021 14:50 45. Madde Açık Teklif Usulü 573,650  17,209Tablo:3
1 Bağlum 91112 4 1,173 Tam Konut Arsası 04.03.2021 13:10 45. Madde Açık Teklif Usulü 439,875  13,196

2 Bağlum 91113 1 1,168 Tam Konut Arsası 04.03.2021 13:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 467,200  14,016

3 Bağlum 91115 7 1,300 Tam Konut Arsası 04.03.2021 13:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 546,000  16,380

4 Bağlum 91115 8 1,000 Tam Konut Arsası 04.03.2021 13:40 45. Madde Açık Teklif Usulü 430,000  12,900

5 Bağlum 91189 11 1,293 Tam Konut Arsası 04.03.2021 13:50 45. Madde Açık Teklif Usulü 491,340  14,740

6 Bağlum 91212 5 910 Tam Konut Arsası 04.03.2021 14:00 45. Madde Açık Teklif Usulü 382,200  11,466

7 Bağlum 91232 5 909 Tam Konut Arsası 04.03.2021 14:10 45. Madde Açık Teklif Usulü 245,430  7,362.90

8 Bağlum 91276 6 453 Tam Konut Arsası 04.03.2021 14:20 45. Madde Açık Teklif Usulü 362,400  10,872

9 Bağlum 91399 1 5,916 Tam Ticaret Arsası 04.03.2021 14:30 45. Madde Açık Teklif Usulü 2,662,200  79,866

10 Bağlum 91445 2 8,703 Tam Konut Arsası 04.03.2021 14:40 36. Madde Kapalı Teklif Usulü 9,138,150  274,144

11 Bağlum 91367 1 5,490 Tam Akaryakıt LPG İstasyonu Arsası 04.03.2021 14:50 36. Madde Kapalı Teklif Usulü 10,000,035  300,001