Keçiören Belediyesi'ne Ait 4 Adet Dükkan 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 17:09

Keçiören Belediyesi’ne Ait 4 Adet Dükkan 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir

Keçiören Belediyesi’ne Ait 4 Adet Dükkan 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
Son Güncelleme :

12 Haziran 2019 - 16:31

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kecioren-belediyesine-ait-4-adet-dukkan-3-yilligina-kiraya-verilecektir/6424/" title="facebook">

Keçiören Belediyesi’ne ait 4 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir

Keçiören Belediyesi’ne ait Güçlükaya Mahallesinde imarın 4311 ada 15 nolu parseli üzerinde bulunan toplam 4 adet dükkan üç yıllığına kiraya verilecektir  04.07.2019 İhale tarihinde yapılıp Son Başvuru ve Teklif  İhale günü saat 12.00 ye kadardır
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )
İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme
1 – Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemiz Güçlükaya Mahallesinde imarın 4311 ada 15 nolu parseli üzerinde bulunan toplam 4 adet dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2 – Bahse konu olan 4 adet dükkanın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Dükkan
No
Brüt Alan ( m² ) İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 GÜÇLÜKAYA 4311 15 102 25,00 04.07.2019 14:20 1.100,00 TL. 1.188,00 TL.
2 GÜÇLÜKAYA 4311 15 102 / I 25,00 04.07.2019 14:30 1.330,00 TL 1.436,00 TL.
3 GÜÇLÜKAYA 4311 15 108 / A 24,00 04.07.2019 14:40 1.400,00 TL. 1.512,00 TL.
4 GÜÇLÜKAYA 4311 15 108 / D 24,00 04.07.2019 14:50 1.330,00 TL. 1.436,40 TL.

3 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3. İkametgah Belgesi.
3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
3-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
3-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
4 – İhaleye Katılamayacak olanlar :
4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
6 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
7 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 100,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )