Keçiören Belediyesi'ne Ait 7 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecek | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 04:26

Keçiören Belediyesi’ne Ait 7 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecek

Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait aşağıda tabloda belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 7 adet yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan, Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Keçiören Belediyesi’ne Ait 7 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecek
Son Güncelleme :

07 Mart 2020 - 10:37

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kecioren-belediyesine-ait-7-adet-tasinmaz-kiraya-verilecek/16681/" title="facebook">

Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait aşağıda tabloda belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 7 adet yerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan, Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Bahse konu olan 7 adet yerin bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra
No Mahallesi Ada –
Parsel No
Cinsi Adres Brüt Alan ( m² ) İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli

1- Ovacık 91883/14 Orman Alanı içi Paintball Tesis alanı Başkent Kent Orman Alanı içerisinde ve koordinatları belli Paintball Tesis Alanı 55.000,00 26.03.2020 14:00 6.000,00 TL./Ay + K.D.V. 6.480,00 TL.

2- Güçlükaya 4311/15 Dükkan Fatih Caddesi No : 102 / E-F-G 187,00 26.03.2020 14:10 12.650,00 TL./Ay 13.662,00 TL

.
3- Güçlükaya 31469/3 Kantin Keçiören Belediyesi Hizmet Binası 1. Bodrum Katı 24,75 26.03.2020 14:20 3.750,00 TL./Ay 4.050,00 TL.

4- Güçlükaya 4311/15 Dükkan Fatih Caddesi No : 104 / H 47,00 26.03.2020 14:30 2.800,00 TL./Ay 3.024,00 TL.

5- Yakacık 4151/14 Dükkan Sedefçiler Sokak Şenlikköy Blokları G Blok No : 44-45 180,50 26.03.2020 14:40 1.550,00 TL./Ay 1.674,00 TL.

6- A.Eğlence 7947/33 Dükkan Gnr. Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No :59 / 16 19.90 26.03.2020 14:50 1.000,00 TL./Ay 1.080,00 TL.

7- K.Subayevleri 5487 Ada Bitişiği Bina Üçyıldız Cad. güzergahında Hulusi Sayın Parkı içi No:46/1 81,76 26.03.2020 15:00 400,00 TL./Ay 432,00 TL.

İhale konusu yerlerin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

NOT : Tabloda 5. ve 7. sıra numarası ile belirtilen yerler, Sivil toplum kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla yapılan başvuralar kabul edilecektir.

3- Katılımcılarda Aranılan Şartlar Ve İstenen Belgeler :

a. İhaleye iştirak dilekçesi.

b. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

c. İkametgah Belgesi.

d. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

e. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

f. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

g. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

h. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
ı. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
j. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
k. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

4 – İhaleye Katılamayacak olanlar :
a- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığı’na sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Keçiören Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne verilecektir.

7- İhale şartnamesi, yukarıdaki tabloda 1.ve 3. sıra numarası ile belirtilen yerler 250,00 TL, 2., 5. ve 6. sıra numarası ile belirtilen yerler 150,00 TL. , 4.ve 7. sıra numarası ile belirtilen yerler 100,00 TL. karşılığında mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilebilir.
(Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN / ANKARA )

Keçiören İmar Haberleri