Kıbrıs Vadisi Koruma Alanı Olarak Tescillendi | 24 Nisan 2024İmar Haber

24 Nisan 2024 - 14:52

Kıbrıs Vadisi Koruma Alanı Olarak Tescillendi

Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs Vadisi Nitelikli Doğal Koruma Alanı Ve Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı Tescillendi.

Kıbrıs Vadisi Koruma Alanı Olarak Tescillendi
Son Güncelleme :

23 Aralık 2020 - 16:31

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kibris-vadisi-koruma-alani-olarak-tescillendi/44049/" title="facebook">

Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs Vadisi Nitelikli Doğal Koruma Alanı Ve Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı Tesciline İlişkin Duyuru:

Mülga Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 26.10.2018 tarih ve 479 sayılı kararı ile Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili uygun görülmüştür.

Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur’u ile onaylanmış olup, 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sınırları, koordinatlarla belirtilen alanlarda, tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şerhi konulmasına yönelik işlemler başlatılmıştır.

ankara-mamak-kibris-vadisi

Ankara İli, Mamak İlçesi sınırları içerisinde yer alan ekte koordinatları bulunan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı”  ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescili “Korunan Alanların Tespit, Tecil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince bir (1) ay süreyle ilan olunur.

Koordinatlar