İmarhaber

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 105 Taşınmaz İhale Çıkarıldı

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan toplam 105 taşınmazı ihaleyle satış ve kiralama işlemi 30 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 105 Taşınmaz İhale Çıkarıldı
Google News
23 Kasım 2020 - 11:02

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan toplam 105 taşınmazı ihaleyle satış ve kiralama işlemi yapacak.

Aşağıda özellikleri belirtilen 1 ila 101 nci sıradaki taşınmazların satışı, 102  ila 105 nci sıradaki taşınmazların  kiralaması,   2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

(Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No: 2 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

51.sıradaki taşınmaz mal   şartlı bağış yoluyla edinildiği için satış bedeli peşin olarak ödenecektir.

Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL’yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

 1. a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
 2. b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 3. c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
 4. d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2020 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
 5. e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.KONYA ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN  İHALENİN

S.NO  TAŞINMAZ NO   İL  İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ  CİNSİ  PAFTA   ADA PARSEL  (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ – GEÇİCİ TEMİNAT  – TARİH/SAAT

1             42010101243     Konya    Karatay Başgötüren                       Arsa       2                           206               1.680,00              1680,00               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               30.300,00           6.060,00              30.11.2020         09:30

2             42010101252     Konya    Karatay Başgötüren                       Arsa       2                           229               2.572,00              2572,00               1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı               46.300,00           9.260,00              30.11.2020         09:45

3             42010101652     Konya    Karatay Beşağıl                 Arsa       M30A15A4d       312        4               1.800,09              1800,09               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               37.911,54           7.582,31              30.11.2020         10:00

4             42010108939     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-A-3-D              101               92          169,20  169,20  1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı               3.000,00              600,00  30.11.2020         10:15

5             42010108941     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-A-3-D              101               94          4.001,65              4001,65               1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı      68.100,00           13.620,00           30.11.2020         10:30

6             42010109062     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-B-06-C-2-D              145               47          245,28  245,28  1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı               4.500,00              900,00  30.11.2020         10:45

7             42010109063     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-B-06-C-2-D              145               48          2.432,13              2432,13               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      41.600,00           8.320,00              30.11.2020         11:00

8             42010109138     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-A-3-C              235               3             5.339,25              5339,25               1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı      91.000,00           18.200,00           30.11.2020         11:15

9             42010109231     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-A-4-D              281               73          2.170,79              2170,79               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      37.200,00           7.440,00              30.11.2020         11:30

10          42010109232     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-A-4-D              281               74          996,63  996,63  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               17.000,00           3.400,00              30.11.2020         11:45

11          42010109284     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-A-15-D-1-B              281               126        397,15  397,15  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               7.000,00              1.400,00              30.11.2020         12:00

12          42010109548     Konya    Karatay Beşağıl  Köyiçi    Arsa       M30-B-06-C-2-D              145               51          2.580,10              2580,10               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      44.400,00           8.880,00              30.11.2020         14:00

13          42010107201     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4d       209               5             1.041,27              1041,27               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      29.200,00           5.840,00              30.11.2020         14:15

14          42010107530     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4d                      1425      1.490,69              1490,69               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      40.300,00           8.060,00              30.11.2020         14:30

15          42010107533     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29B04A4D       273               3             2.215,93              2215,93               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı      59.900,00           11.980,00           30.11.2020         14:45

16          42010107534     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4a       316               4             412,84  412,84  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               11.200,00           2.240,00              30.11.2020         15:00

17          42010107537     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4a        318               11          271,81  271,81  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               7.400,00              1.480,00              30.11.2020         15:15

18          42010107536     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4a       297               6             406,23  406,23  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               11.000,00           2.200,00              30.11.2020         15:30

19          42010107539     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29b04a4a       316               3             73,56     73,56     1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               2.000,00              400,00  30.11.2020         15:45

20          42010107761     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29B04A4A       300               5             602,62  602,62  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               16.300,00           3.260,00              30.11.2020         16:00

21          42010107836     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29B04AC M29B04A4D       340        2             1.530,30              1530,30               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı        41.400,00           8.280,00              1.12.2020           09:30

22          42010107838     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       m29b04a4b        442               1             544,82  544,82  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               14.800,00           2.960,00              1.12.2020           09:45

23          42010107871     Konya    Karatay Divanlar                             Arazi      M29B04A4D      223               3             627,02  627,02  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               17.600,00           3.520,00              1.12.2020           10:00

24          42010107872     Konya    Karatay Divanlar                             Arazi      M29B04A4D       223               2             918,86  918,86  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               24.900,00           4.980,00              1.12.2020           10:15

25          42010107873     Konya    Karatay Divanlar                             Arazi      M29B04A4C-M29B0               242        2             658,36  658,36  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               17.800,00           3.560,00              1.12.2020           10:30

26          42010107874     Konya    Karatay Divanlar                             Arazi      M29B04A4C       247               5             272,54  272,54  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               7.400,00              1.480,00              1.12.2020           10:45

27          42010107896     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29B04A4D      445               1             225,00  225,00  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               6.100,00              1.220,00              1.12.2020           11:00

28          42010107897     Konya    Karatay Divanlar                             Arsa       M29B04A4A      446               1             2.079,59              2079,59               1/25000 Nazım İmar Planında

Gelişme ve Mevcut Konut Alanı              56.200,00           11.240,00           1.12.2020           11:15

29          42010107783     Konya    Karatay Hayıroğlu                           Arsa       M29B23D4D       369               2             343,95  343,95  1/1000 Uygulama

İmar Planında Konut Alanı          34.395,00           6.879,00              1.12.2020           11:30

30          42010107172     Konya    Karatay İpekler                 Arazi      2                           715               1.398,02              1398,02               1/25000 Nazım İmar

Planında Mevcut Konut Alanı ve Kısmen Yol        44.011,68           8.802,34              1.12.2020               11:45

31          42010108267     Konya    Karatay Köseali                 Arsa       5                           316               1.177,29              1177,29               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               37.100,00           7.420,00              1.12.2020           12:00

32          42010107197     Konya    Karatay Zencirli                 Arsa       L29C22C4C        127        9               1.453,77              853,77  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               25.700,00           5.140,00              1.12.2020           14:00

33          42010107237     Konya    Karatay Obruk                   Arsa       39                         2266               1.088,10              488,10  1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               7.900,00              1.580,00              1.12.2020           14:15

34          42010104862     Konya    Karatay Obruk                   Arsa       29                         2226               9.416,36              9416,36               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               170.000,00         34.000,00           1.12.2020           14:30

35          42010104863     Konya    Karatay Obruk                   Arsa       29                         2227               6.858,62              6858,62               1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı               123.500,00         24.700,00           1.12.2020           14:45

36          42010107545     Konya    Karatay Karaaslandede                 Arsa       M29A16D2C       33018               5             1.198,97              683,31  1/1000 Uygulama İmar Planında Konut Alanı               211.900,00         42.380,00           1.12.2020           15:00

37          42020106934     Konya    Meram  Erenkaya             Argıt      Ham Toprak       M28a25d               208        52          1.274,94              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Tarım Alanıdır.    60.000,00           18.000,00           1.12.2020           15:15

38          42020104912     Konya    Meram  Gödene                              Arsa       M28b23c3c        38.580               5             588,53  Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planında Kısmen Yol ve Park, Kısmende Mesken Sahasıdır.         88.300,00           26.490,00               1.12.2020           15:30

39          42020114874     Konya    Meram  Gödene                              Arsa                      41.108  6               600,00  Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır.             75.000,00           22.500,00           1.12.2020               15:45

40          42020110336     Konya    Meram  Gökyurt                              Bağ        M28d10c             302               4             1.174,48              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Tarım Alanıdır.    13.000,00           3.900,00              1.12.2020           16:00

41          42020110345     Konya    Meram  Gökyurt                              Tarla      M28d10c             310               2             293,19  Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Tarım Alanıdır.    2.950,00              885,00  2.12.2020           09:30

42          42020111246     Konya    Meram  Gökyurt               Hunaz    Bahçe    M28d10d4a        503               23          49,13     Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır.         985,00  147,00  2.12.2020           09:45

43          42020110238     Konya    Meram  Gökyurt               Enişdibi Tarla      M28d10a3c        173               59          1.219,07              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım İmar

Planında Tarım Alanı-Sulama Alanıdır.    13.000,00           3.900,00              2.12.2020           10:00

44          42020110297     Konya    Meram  Gökyurt               Dedeler               Ham Toprak               M28c06a             237        20          1.905,45              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır.         7.630,00              2.289,00              2.12.2020           10:15

45          42020110021     Konya    Meram  Gökyurt               Başpınar              Arsa       M28d10d1c               108        6             179,22  Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Mevcut Konut Alanıdır.     5.380,00              1.614,00              2.12.2020           10:30

46          42020111058     Konya    Meram  Gökyurt               Başpınar              Arsa       M28d10d1c               448        3             77,07     Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Mevcut Konut Alanıdır.    2.320,00              696,00  2.12.2020           10:45

47          42020107946     Konya    Meram  Güneydere          Tahtakale            Ham Toprak               M28c12c             171        42          6.800,00              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Tarım Alanıdır.    170.000,00         17.000,00           2.12.2020           11:00

48          42020113625     Konya    Meram  Hatıp                    Arsa       M28b24d1d        40.347  7               991,71  Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır.               252.900,00         25.290,00           2.12.2020           11:15

49          42020111727     Konya    Meram  Hatıp                    Arsa       27          19.585  6               1.000,00              Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır.               270.000,00         27.000,00           2.12.2020           11:30

50          42020114947     Konya    Meram  Hatıp                    Arsa       M28b24d1d        27.661  3               304,23  Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır.               82.200,00           24.660,00           2.12.2020           11:45

51          42020113350     Konya    Meram  Melikşah             Büyük Selçuk Sit.

 

A.Blok 4 kat 14 Bağımsız bölüm Mesken                              2.645     105        1918,37(Brüt 160.m2)               78/2414 (61,99 m2)        6 Kat Konut Alanı             275.000,00         27.500,00               2.12.2020           12:00

52          42020111836     Konya    Meram  İnlice Mesudiye                Arsa       20.20.lg               451               1             1.114,18              1548/2400 (718,65 m²) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

2 Kat Ayrık Mesken Sahasıdır.   36.000,00           12.000,00           2.12.2020           14:00

53          42020106999     Konya    Meram  Kumralı Sola       Tarla      M28d10a            134        190               2.395,00              Tam       1/25000 Ölçekli Nazım İmar

Planında Tarım Alanıdır.              11.975,00           3.592,50              2.12.2020           14:15

54          42020114777     Konya    Meram  Yaylapınar                         Arsa       M29a16d            39.279               3             644,76  Tam       1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında

2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır.               161.190,00         16.119,00           2.12.2020           14:30

55          42020109761     Konya    Meram  Yeşildere             Yukarı Kademe  Tarla      M28c16a3b               237        1             212,95  Tam       1/25000 Ölçekli Nazım

İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır.         4.260,00              1.278,00              2.12.2020           14:45

56          42030101875     Konya    Selçuklu               Başarakavak                     Arsa       M28A05B               332        3             595,00  595,00  3 Kat Ayrık Mesken Sahası           60.000,00               6.000,00              2.12.2020           15:00

57          42030101897     Konya    Selçuklu               Başarakavak                     Arsa       M28A05B               337        3             608,78  608,78  3 Kat Ayrık Mesken Sahası           60.000,00               6.000,00              2.12.2020           15:15

58          42030112345     Konya    Selçuklu               Sulutas  Köyiçi    Arsa       M28-B-08-A-4-C               43348    18          127,61  127,61  2 Kat Bitişik Mesken Sahası ve Yol           20.000,00               2.000,00              2.12.2020           15:30

59          42030112367     Konya    Selçuklu               Sulutas  Köyiçi    Arsa       M28-B-08-A-4-C               43379    19          98,81     98,81     2 Kat Ayrık Mesken Sahası           15.800,00               1.580,00              2.12.2020           15:45

60          42030107006     Konya    Selçuklu               Yükselen (Bilecik)                           Arsa               L28c17c1c          120        3             783,07  783,07  2 Kat Ayrık Mesken Sahası               75.000,00           7.500,00              2.12.2020           16:00

61          42030107020     Konya    Selçuklu               Yükselen (Bilecik)                           Arsa               L28c17c1c          122        6             504,40  504,40  2 Kat Ayrık Mesken Sahası               48.000,00           4.800,00              3.12.2020           09:30

62          42030107021     Konya    Selçuklu               Yükselen (Bilecik)                           Arsa               L28c17c1c          122        7             495,33  495,33  2 Kat Ayrık Mesken Sahası               47.000,00           4.700,00              3.12.2020           09:45

63          42030107076     Konya    Selçuklu               Yükselen (Bilecik)                           Arsa               L28c17c1c          131        1             499,86  499,86  2 Kat Ayrık Mesken Sahası               47.000,00           4.700,00              3.12.2020           10:00

64          42030102449     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         296        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           10:15

65          42030102450     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         299        2.450,00              2450,00               İmarsız  41.200,00           4.120,00               3.12.2020           10:30

66          42030102451     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         302        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           10:45

67          42030102452     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         303        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           11:00

68          42030102453     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         305        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           11:15

69          42030102454     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         307        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           11:30

70          42030102455     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         310        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           11:45

71          42030102456     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         311        2.200,00              2200,00               İmarsız  37.000,00           3.700,00               3.12.2020           12:00

72          42030102458     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         313        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           14:00

73          42030102459     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         314        2.450,00              2450,00               İmarsız  41.200,00           4.120,00               3.12.2020           14:15

74          42030102460     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         315        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           14:30

75          42030102465     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         325        2.750,00              2750,00               İmarsız  46.200,00           4.620,00               3.12.2020           14:45

76          42030102466     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         326        2.250,00              2250,00               İmarsız  37.800,00           3.780,00               3.12.2020           15:00

77          42030102467     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         327        2.250,00              2250,00               İmarsız  37.800,00           3.780,00               3.12.2020           15:15

78          42030102468     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         331        2.500,00              2500,00               İmarsız  42.000,00           4.200,00               3.12.2020           15:30

79          42030102469     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         332        2.200,00              2200,00               İmarsız  37.000,00           3.700,00               3.12.2020           15:45

80          42030102472     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         336        2.450,00              2450,00               İmarsız  41.160,00           4.116,00               3.12.2020           16:00

81          42030102475     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         343        5.150,00              5150,00               İmarsız  82.400,00           8.240,00               4.12.2020           09:30

82          42030102476     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         344        2.400,00              2400,00               İmarsız  38.400,00           3.840,00               4.12.2020           09:45

83          42030102477     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Tarla      18                         345        2.500,00              2500,00               İmarsız  40.000,00           4.000,00               4.12.2020           10:00

84          42030102478     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         350        3.100,00              3100,00               İmarsız  49.600,00           4.960,00               4.12.2020           10:15

85          42030102479     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         354        2.550,00              2550,00               İmarsız  40.800,00           4.080,00               4.12.2020           10:30

86          42030102480     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         358        2.000,00              2000,00               İmarsız  32.000,00           3.200,00               4.12.2020           10:45

87          42030102482     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         368        2.700,00              2700,00               İmarsız  43.200,00           4.320,00               4.12.2020           11:00

88          42030102483     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         369        2.350,00              2350,00               İmarsız  37.600,00           3.760,00               4.12.2020           11:15

89          42030102484     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         370        2.450,00              2450,00               İmarsız  39.200,00           3.920,00               4.12.2020           11:30

90          42030102485     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Bahçe    18                         371        2.450,00              2450,00               İmarsız  39.200,00           3.920,00               4.12.2020           11:45

91          42030102516     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Havzankuyu        Tarla      15                         634        2.250,00              2250,00               İmarsız  11.250,00           1.125,00               4.12.2020           12:00

92          42030102529     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Uçoğlu  Tarla      15                         897        11.350,00           11350,00             İmarsız  56.750,00           5.675,00               4.12.2020           14:00

93          42030102544     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Kaşkısacık           Tarla      9                            1.251     7.550,00              7550,00               İmarsız  95.200,00           9.520,00               4.12.2020           14:15

94          42030102578     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Tarla      22                         1853      2.450,00              2450,00               İmarsız  13.500,00           1.350,00               4.12.2020           14:30

95          42030102579     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Tarla      22                         1854      5.750,00              5750,00               İmarsız  31.650,00           3.165,00               4.12.2020           14:45

96          42030102580     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Fakra     Tarla      22                         1855      15.700,00           15700,00             İmarsız  86.350,00           8.635,00               4.12.2020           15:00

97          42030102593     Konya    Selçuklu               Güvenç Köyü      Havzankuyu-kuzukıran    Tarla               15                         2016      18.500,00           18500,00             İmarsız  92.500,00               9.250,00              4.12.2020           15:15

98          42030110404     Konya    Selçuklu               Kayacık                              Ham Toprak       29-S-IV               4544      3             2.912,93              TAM      1/1000’lik Uygulama İmar Planında

2 Kat Ayrık Mesken Sahası        830.000,00         83.000,00           4.12.2020           15:30

99          42030110405     Konya    Selçuklu               Kayacık                              Ham Toprak       29-S-IV                 869        2.666,20              TAM      1/1000’lik Uygulama İmar Planında

2 Kat Ayrık Mesken Sahası        760.000,00         76.000,00           4.12.2020           15:45

100        42030107162     Konya    Selçuklu               Yükselen                            Arsa       L28c.17c.4b.4c               150        1             9.997,84              TAM      Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 600.000,00               60.000,00           4.12.2020           16:00

101        42030107163     Konya    Selçuklu               Yükselen                            Arsa               L28c.7c.3ad4b.c               151        1             9.630,14              TAM      Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı          580.000,00         58.000,00           7.12.2020           09:30

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

S.NO      TAŞINMAZ NO   İL            İLÇESİ    MAHALLE           MEVKİİ  CİNSİ     PAFTA   ADA       PARSEL                 YÜZÖLÇÜMÜ  (M2)        KİRA SÜRESİ (YIL)             KİRAYA VERİLECEK ALAN VE KİRALAMA AMACI  1.YIL TAHMİNİ KİRA

BEDELİ (TL)                                     GEÇİCİ TEM. (TL)              TARİHİ  SAATİ

102        42020105666     Konya    Meram  Kızılören-Sarıtaş               Düzler   Ham Toprak               M28a07b            234        1             924.500,00         5             924.500,00 (Tarımsal Amaçlı)               110.940,00         33.282,00           7.12.2020           09:45

103        42020105840     Konya    Meram  Pamukçu             Kızlar Kuyusu      Tarla      M28c04d3c               39149    6             16.998,14           5             16.998,14 (Tarımsal Amaçlı)        7.650,00               2.295,00              7.12.2020           10:00

104        42020105884     Konya    Meram  Pamukçu             Kızlar Kuyusu      Tarla      M28c04d3c               39149    7             35.525,77           5             35.525,77 (Tarımsal Amaçlı)        16.000,00               4.800,00              7.12.2020           10:15

105        42020105883     Konya    Meram  Pamukçu             Kızlar Kuyusu      Tarla      M28c04d3c               39149    10          15.409,76           5             15.409,76 (Tarımsal Amaçlı)        6.935,00               2.080,50              7.12.2020           10:30

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

adana escortadapazarı escortadıyaman escortafşin escortafyon escortağrı escortahlat escortakçaabat escortakçakale escortakçakoca escortakdeniz escortakhisar escortaksaray escortakşehir escortaksu escortakyazı escortalanya escortalaşehir escortaliağa escortaltıeylül escortaltınordu escortamasya escortanamur escortankara escortantakya escortantalya escortaraklı escortardahan escortardeşen escortarnavutköy escortatakum escortavanos escortavcılar escortaydın escortayvacık escortayvalık escortaziziye escortbabaeski escortbafra escortbağcılar escortbağlar escortbalıkesir escortbandırma escortbartın escortbatıkent escortbatman escortbattalgazi escortbayburt escortbelek escortbesni escortbeylikdüzü escortbeyşehir escortbiga escortbilecik escortbingöl escortbirecik escortbismil escortbitlis escortbodrum escortbolu escortbor escortbornova escortboyabat escortbozüyük escortbuca escortbucak escortbulancak escortbulanık escortbünyan escortburdur escortbursa escortçan escortçanakkale escortcanik escortçankaya escortçankırı escortçarşamba escortçayeli escortçekmeköy escortçerkeş escortçerkezköy escortçeşme escortceyhan escortçivril escortçorlu escortçorum escortçubuk escortçukurova escortçumra escortdalaman escortdarıca escortdatça escortdavutlar escortdefne escortdenizli escortderince escortdeveli escortdidim escortdigor escortdinar escortdiyadin escortdiyarbakır escortdoğanşehir escortdoğubayazıt escortdörtyol escortdulkadiroğlu escortdüzce escortedirne escortedremit escortefeler escortelazığ escortelbistan escortemirdağ escorterbaa escorterdemli escortereğli escorterenler escortergani escortergene escorterzincan escorterzurum escortescortesenler escorteskil escorteskişehir escortespiye escorteyyübiye escortfatih escortfatsa escortfethiye escortfinike escortfındıklı escortgaziantep escortgaziemir escortgebze escortgediz escortgelibolu escortgemerek escortgemlik escortgerede escortgiresun escortgölbaşı escortgölcük escortgörele escortgörükle escortgöynük escortgümbet escortgümüşhane escortgüngören escortgüroymak escortgürsu escorthakkari escorthaliliye escorthatay escorthaymana escorthorasan escortiğdır escortilgaz escorti̇lkadım escorti̇negöl escorti̇skenderun escortisparta escorti̇stanbul escorti̇zmir escorti̇zmit escorti̇znik escortkadirli escortkadıköy escortkağıthane escortkağızman escortkahta escortkaman escortkangal escortkapaklı escortkarabük escortkaracabey escortkarahayıt escortkaraköprü escortkaraman escortkaratay escortkaresi escortkars escortkarşıyaka escortkartal escortkaş escortkastamonu escortkaynaşlı escortkayseri escortkeçiören escortkemer escortkepez escortkeşan escortkeskin escortkestel escortkilis escortkırıkhan escortkırıkkale escortkırkağaç escortkırklareli escortkırşehir escortkızıltepe escortkocaeli escortkocasinan escortkonak escortkonya escortkonyaaltı escortkörfez escortkorkuteli escortköyceğiz escortkozan escortkumluca escortkumru escortkuşadası escortkütahya escortlara escortlüleburgaz escortmalatya escortmalazgirt escortmalkara escortmaltepe escortmamak escortmanavgat escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmarmaris escortmelikgazi escortmenemen escortmenteşe escortmeram escortmersin escortmerzifon escortmezitli escortmilas escortmucur escortmudanya escortmudurnu escortmuğla escortmuratpaşa escortmuş escortmut escortnazilli escortnevşehir escortniğde escortniksar escortnilüfer escortnizip escortnurdağı escortödemiş escortof escortoltu escortonikişubat escortordu escortorhangazi escortortahisar escortortaköy escortosmancık escortosmangazi escortosmaniye escortpalandöken escortpamukkale escortpamukova escortpatnos escortpayas escortpazar escortpazarcık escortpendik escortpolatlı escortrize escortsafranbolu escortşahinbey escortsakarya escortsalihli escortsamandağ escortsamsun escortsandıklı escortşanlıurfa escortsapanca escortsarıçam escortsarıkamış escortsarıyer escortşarkışla escortşehitkamil escortselçuklu escortselim escortserdivan escortserik escortseyhan escortsiirt escortsilifke escortsimav escortsincan escortsinop escortşişli escortsivas escortsiverek escortşırnak escortsöğüt escortsöke escortsoma escortsultangazi escortsuluova escortsungurlu escortsur escortsuruç escortsuşehri escortsusurluk escorttalas escorttarsus escorttaşova escorttavşanlı escorttekirdağ escortterme escorttire escorttirebolu escorttokat escorttorbalı escorttoroslar escorttrabzon escortturgutlu escortturhal escorttürkoğlu escorttuzla escortulus escortümraniye escortünye escortürgüp escorturla escortuşak escortüsküdar escortüzümlü escortvan escortvarto escortviranşehir escortyahşihan escortyahyalı escortyakutiye escortyalova escortyatağan escortyenişehir escortyeşilyurt escortyıldırım escortyıldızeli escortyomra escortyozgat escortyunusemre escortyüreğir escortzara escortzeytinburnu escortzile escortzonguldak escortAydın escortmuğla escorttekirdağ escortmanisa escortbalıkesir escortmanavgat escortalanya escortfethiye escortdidim escorttrabzon escortelazığ escortordu escortkütahya escortısparta escortrize escortmaraş escortyalova escortgiresun escortyozgat escorttokat escortşanlıurfa escortsivas escortbatman escorterzurum escortsinop escortkırşehir escortkaraman escortkırıkkale escortbolu escortamasya escortniğde escortuşak escortedirne escortçorum escortosmaniye escortzonguldak escortvan escorterzincan escortsöke escortnazilli escortkuşadası escortefeler escortdidim escortçine escortbodrum escortfethiye escortmarmaris escortdalaman escortmenteşe escortmilas escortortaca escortseydikemer escortçerkezköy escortçorlu escortergene escortkapaklı escortmalkara escortsüleymanpaşa escortakhisar escortalaşehir escortsalihli escortşehzadeler escortsoma escortturgutlu escortyunusemre escortbandırma escortaltıeylül escortayvalık escortbigadiç escortburhaniye escortgönen escortkaresi escortsusurluk escortayvacık escortbiga escortçan escortgelibolu escortyenice escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortyomra escortkarakoçan escortkovancılar escortaltınordu escortfatsa escortperşembe escortünye escorttavşanlı escortsimav escortdomaniç escorteğirdir escortyalvaç escortardeşen escortcayeli escortfındıklı escortpazar escortafşin escortdulkadiroğlu escortElbistan escortonikişubat escortpazarcık escorttürkoğlu escortaltınova escortçiftlikköy escortçınarcık escortbulancak escortespiye escorteynesil escortgörele escortpiraziz escorttirebolu escortyağlıdere escortsorgun escortsarıkaya escortçayıralan escortboğazlıyan escortakdağmadeni escorterbaa escortniksar escortturhal escortzile escortviranşehir escortsuruç escortsiverek escortkaraköprü escorthaliliye escorteyyübiye escortakçakale escortzara escortYıldızeli escortsuşehri escortşarkışla escortgemerek escortkozluk escortsason escortaziziye escorthorasan escortoltu escortpalandöken escortyakutiye escortayancık escortboyabat escortgerze escortkaman escortmucur escortermenek escortsarıveliler escortkeskin escortyahşihan escortgerede escortgöynük escortmengen escortmudurnu escortgöynücek escortgümüşhacıköy escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortbor escortçamardı escortulukışla escortbanaz escorteşme escortsivaslı escorthavsa escortipsala escortkeşan escortosmancık escortsungurlu escortbahçe escorthasanbeyli escortkadirli escorttoprakkale escortalaplı escortçaycuma escortereğli escortkilimli escortbaşkale escortipekyolu escortözalp escorttuşba escortkemah escortrefahiye escorttercan escortüzümlü escorthttp://www.ddtshanghaiescort.comAntalya escortBursa escortMersin escortAydın escortBalıkesir escortÇanakkale escortKıbrıs escortKütahya escortManisa escortMuğla escortTekirdağ escortTrabzon escortYalova escortIsparta escortMaraş escortOrdu escortRize escortSivas escortAfyon escortAksaray escortGiresun escortŞanlıurfa escortYozgat escortErzurum escortAmasya escortÇorum escortTokat escortUşak escortVan escortBolu escortBurdur escortKırşehir escortNiğde escortOsmaniye escortZonguldak escortDüzce escortEdirne escortErzincan escortKarabük escortKaraman escortKastamonu escortKırıkkale escortKırklareli escortmanavgat escortalanya escortbelek escortaksu escortfinike escortgazipaşa escortgüllük escortkaş escortkemer escortkepez escortkonyaaltı escortkorkuteli escortkumluca escortlara escortmuratpaşa escortserik escortgemlik escortgürsu escortinegöl escortiznik escortmudanya escortnilüfer escortorhangazi escortosmangazi escortyıldırım escortkuşadası escortdidim escortnazilli escortsöke escortefeler escortbandırma escortaltıeylül escortedremit escortkaresi escortsusurluk escortbodrum escortgümbet escortturgutreis escortdalaman escortfethiye escortköyceğiz escortmarmaris escortçerkezköy escortçorlu escortkapaklı escortsüleymanpaşa escortmeram escortanamur escorterdemli escortmezitli escortsilifke escorttarsus escortakhisar escortsalihli escortsoma escortturgutlu escortgirne escortlefkoşa escortbiga escortçan escortgelibolu escortdinar escortemirdağ escortsandıklı escortmerzifon escortsuluova escorttaşova escortyeşilyurt escortgerede escortmengen escortbucak escortkadirli escortosmancık escortsungurlu escortakçakoca escortipsala escortkeşan escortkilimli escortüzümlü escortaziziye escortpalandöken escortyakutiye escortbulancak escortespiye escorttirebolu escortsafranbolu escortlüleburgaz escortgediz escortsimav escorttavşanlı escortelbistan escortfatsa escortünye escortardeşen escortçayeli escortbirecik escorteyyübiye escorthaliliye escortsiverek escortsuruç escortviranşehir escortkangal escortşarkışla escortsuşehri escortyıldızeli escorterbaa escortniksar escortturhal escortakçaabat escortaraklı escortof escortortahisar escortsorgun escortwww.elmasajeinfantil.comistanbul masaj salonuankara masaj salonuizmir masaj salonubursa masaj salonuantalya masaj salonuadana masaj salonukonya masaj salonuşanlıurfa masaj salonugaziantep masaj salonukocaeli masaj salonumersin masaj salonudiyarbakır masaj salonuhatay masaj salonumanisa masaj salonukayseri masaj salonusamsun masaj salonubalıkesir masaj salonumaraş masaj salonuvan masaj salonuaydın masaj salonutekirdağ masaj salonusakarya masaj salonudenizli masaj salonumuğla masaj salonubağcılar masaj salonubahçelievler masaj salonuesenler masaj salonuesenyurt masaj salonukadıköy masaj salonukağıthane masaj salonukartal masaj salonuküçükçekmece masaj salonumaltepe masaj salonupendik masaj salonusultangazi masaj salonuümraniye masaj salonuüsküdar masaj salonualiağa masaj salonualsancak masaj salonubayraklı masaj salonubornova masaj salonubuca masaj salonuçeşme masaj salonuçiğli masaj salonugaziemir masaj salonukarşıyaka masaj salonukonak masaj salonumenemen masaj salonuödemiş masaj salonutorbalı masaj salonuçankaya masaj salonukeçiören masaj salonumamak masaj salonupolatlı masaj salonusincan masaj salonualanya masaj salonubelek masaj salonukaş masaj salonukemer masaj salonukorkuteli masaj salonulara masaj salonumanavgat masaj salonuserik masaj salonuside masaj salonudidim masaj salonuefeler masaj salonukuşadası masaj salonunazilli masaj salonualtıeylül masaj salonubandırma masaj salonuedremit masaj salonukaresi masaj salonususurluk masaj salonugemlik masaj salonugürsu masaj salonuinegöl masaj salonumudanya masaj salonunilüfer masaj salonuosmangazi masaj salonuyıldırım masaj salonubiga masaj salonuçan masaj salonugelibolu masaj salonuadıyaman masaj salonuafyon masaj salonuağrı masaj salonuaksaray masaj salonuamasya masaj salonuardahan masaj salonuartvin masaj salonubartın masaj salonubatman masaj salonubayburt masaj salonubilecik masaj salonubingöl masaj salonubitlis masaj salonubolu masaj salonuburdur masaj salonuçanakkale masaj salonuçankırı masaj salonuçorum masaj salonudüzce masaj salonuedirne masaj salonuelazığ masaj salonuerzincan masaj salonuerzurum masaj salonueskişehir masaj salonugiresun masaj salonugümüşhane masaj salonuığdır masaj salonuısparta masaj salonukarabük masaj salonukaraman masaj salonukastamonu masaj salonukilis masaj salonukırıkkale masaj salonukırklareli masaj salonukırşehir masaj salonuuşak masaj salonukütahya masaj salonumalatya masaj salonumardin masaj salonunevşehir masaj salonuniğde masaj salonuordu masaj salonutrabzon masaj salonuosmaniye masaj salonurize masaj salonusiirt masaj salonusinop masaj salonusivas masaj salonutokat masaj salonukarahayıt masaj salonupamukkale masaj salonunizip masaj salonuşahinbey masaj salonuşehitkamil masaj salonuantakya masaj salonudefne masaj salonuiskenderun masaj salonudarıca masaj salonugebze masaj salonugölcük masaj salonuizmit masaj salonukörfez masaj salonuakşehir masaj salonubeyşehir masaj salonuereğli masaj salonukaratay masaj salonumeram masaj salonuselçuklu masaj salonuakhisar masaj salonualaşehir masaj salonusoma masaj salonuturgutlu masaj salonuakdeniz masaj salonuanamur masaj salonuerdemli masaj salonumezitli masaj salonusilifke masaj salonutarsus masaj salonutoroslar masaj salonuyenişehir masaj salonubodrum masaj salonudalaman masaj salonufethiye masaj salonuköyceğiz masaj salonumarmaris masaj salonumenteşe masaj salonumilas masaj salonuadapazarı masaj salonuserdivan masaj salonuatakum masaj salonuçarşamba masaj salonuilkadım masaj salonueyyübiye masaj salonusiverek masaj salonuviranşehir masaj salonuçerkezköy masaj salonuçorlu masaj salonuerbaa masaj salonu