Konya İmar Planında Son Durum | 15 Haziran 2024İmar Haber

15 Haziran 2024 - 15:51

Konya İmar Planında Son Durum

Konya İmar Planında Son Durum
Son Güncelleme :

16 Nisan 2019 - 0:33

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/konya-imar-plani-son-durum/5611/" title="facebook">

Konya Belediye Meclisinde Alınan Kararlar

11 Mart 2019 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Gündem Maddeleri Şu Şekilde:

 1. Karapınar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı hakkında almış olduğu meclis kararının 5393 sayılı kanunun 69. ve 73. maddeleri gereği onaylanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Karapınar Belediyesi’nin yetkilendirilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Karatay Belediyesinin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Belediyemize ait bazı taşınmazların Sarayönü Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. “Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi” kapsamında Bozkır İlçesinde bulunan mezbahanenin işletme ve işlettirme hakkının Bozkır Belediyesine devredilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. “SUFİSİN” Sufi Sinema Günleri programının Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemiz ile Beyşehir Belediyesi arasında Millet Bahçesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye kanunu kapsamında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Akşehir İlçesi,  Seyran Mahallesi, 866 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Beyşehir İlçesi,  Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 572 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar Planı (3. ve 4. Etap) ile Yeni, Hamidiye, Hacıakif ve Beytepe Mahallerinin bir kısmında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 994 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar Planına (5. ve 6. Etap) askı süresince yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2017 tarih ve 793 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Ereğli İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 859 sayılı kararı ile onaylanan, Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Güneysınır İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 268 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların değerlendirmeler sonucunda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 978 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Ilgın İlçesi,  Zaferiye Mahallesi, 1081 parselden geçen 50 metrelik karayolunun 65 metreye çıkarılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, Ticaret Alanına isabet eden, 338ada, 34 parselin bulunduğu imar adasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Kulu İlçe Merkezinde, imar planı içerisinde Konut Alanı olarak planlanmış bazı caddelerde, caddeye cephe olan parsellerde zemin kat ve bodrum katların Ticaret olarak kullanılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40870 ada,  2 ve 40869 ada 1 parseller içerisinden geçen yaya yolunun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Meram İlçesi,Beybes Mahallesi, 27543 ada,  2 parsel ile 27542 ada 15, 16 ve 24 parseller ve çevresinde mülkiyetlerin çakışması ile ilgili plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına (Belediye Hizmet Alanın / Sosyal Altyapı Alanının önceki halline dönüştürülmesi) uygun olarak 1/1000 uygulama imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 15459 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinedair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parseller ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. (Büyükşehir Belediyesi) Akören, Çumra, Ereğli, Karapınar, Meram ve Seydişehir İlçe sınırları içerisinde yer alan 380 kW Adana-Seydişehir Enerji İletim hattı ile ilgili TEİAŞ Genel Müdürlüğünün imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, 218 ada, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 ve 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1032 ada, 1, 2, 3 parseller, 1033 ada, 3, 6, 7 parseller, 1509 ada, 1 parsel, 1516 ada, 56, 62 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 176 ada, 98 ve 103 parsellerdeki 3. Etap Toplu Konut Alanında imar plan değişikliği yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423 ve 7424 parseller ve çevresinde imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi,  Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 167, 169, 190, 191 ve 195 parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alıssa Mahallesi, 169 ada, 38 ve 39 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi,317 ada, 9 parselde imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahallesi, 897, 907, 925, 926, 927 ve 2720 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25203 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2319 ada, 3 parsele isabet eden Askeri Alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32881 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi, Kızören Mahallesi, 895 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 984 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Ömeranlı/Camikebir Mahallesi, 369 ada, 1 parselin Park Alanında kalan kısmında düzenlenme yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dereaşıklar Mahallesi, 40055 ada 38 parsel ile ilgili, Konya Bölge İdari Mahkemesi II. Dava Dairesinin 2017/312 Esas ve 2018/1809 kararın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22977 ada, 4 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 300 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21018 ada, 1 parsel, 21025 ada, 1 parsel ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğe ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2018/226 esas ile 2018/1188 sayılı kararının görüşülmesine ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesinde, 3357758 erişim numaralı (201800026 Ruhsat numaralı) II- B grubu Maden Sahasının Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih ve 780 sayılı meclis kararı ile belirlenen “Madencilik Faaliyetlerinin yapılamayacağı Alanlar”dan çıkartılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15590 ada, 2 parsel ve çevresinde imar uygulama sınırı çizilerek plan değişikliği yapılması hususunun görüşülmesine ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42454 ada, 1 parsel ile ilgili, Konya II. İdare Mahkemesinin 2017/683 Esas ve 2018/1516 kararın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 23962 ada, 6 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15300 ada, 1 parselin güneyinde kalan Park Alanı (LeylekliPark) içerisine Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20426 ada, 11 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 1218 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçeleri sınırları içerisinde, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahallerinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda yapılan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının, II. İdare Mahkemesinin 2018/881 ve 2018/885 esas ile 2019/64 ve 2019/68 sayılı kararlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. Beyşehir İlçesi,  Dalyan Mahallesinde yol ve otopark alanında kalan 34 ada, 1 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32879 ada, 1 parselin doğusunda kalan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde,  Park Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. Meram İlçesi, Ladikli Mahallesinde, Otopark Alanı içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.