Küçükçekmece Belediyesi Konut Ve Dükkan Satışı Yapılacaktır | 12 Haziran 2024İmar Haber

12 Haziran 2024 - 19:26

Küçükçekmece Belediyesi Konut Ve Dükkan Satışı Yapılacaktır

Küçükçekmece Belediyesi Konut Ve Dükkan Satışı Yapılacaktır
Son Güncelleme :

26 Eylül 2018 - 0:14

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/kucukcekmece-belediyesi-konut-ve-dukkan-satisi-yapilacaktir/2698/" title="facebook">

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 52 adet konut ve 8 adet dükkan satışa sunuldu.

 

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan 52 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile 04 Ekim 2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.
İ L A N
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 52 ADET KONUT ve 8 ADET DÜKKANIN SATIŞ İHALESİ

İlçesi/Mevkii Sıra No. Daire No. Kat Bilgisi Yön Bilgisi Net Alan
(m²)
Brüt Alan
(m²)
Muhammen
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Şartname Bedeli (TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 45 5 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49 m² 419.877,00 TL 12.596,31 TL 150 TL
2 46 5 Güneybatı 83.96 m² 100.68 m² 409.026,00 TL 12.270,78 TL
3 47 5 Güneybatı 92.82 m² 111.31 m² 449.198,00 TL 13.475,94 TL
4 48 5 Batı 90.60 m² 108.65 m² 436.872,00 TL 13.106,16 TL
5 49 5 Batı 28.92 m² 90.59 m² 436.872,00 TL 13.106,16 TL
6 50 5 Kuzeybatı 92.65 m² 111.11 m² 438.410,00 TL 13.152,30 TL
7 51 5 Kuzeybatı 94.24 m² 113.01 m² 445.109,00 TL 13.353,27 TL
8 52 5 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37 m² 428.953,00 TL 12.868,59 TL
9 54 5 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 343.933,00 TL 10.317,99 TL
10 55 5 Doğu 90.53 m² 108.56 m² 421.610,00 TL 12.648,30 TL
11 56 5 Doğu 90.63 m² 108.68 m² 422.004,00 TL 12.660,12 TL
12 57 5 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 357.853,00 TL 10.735,59 TL
13 58 5 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 312.112,00 TL 9.363,36 TL
14 59 6 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49 m² 427.877,00 TL 12.836,31 TL
15 60 6 Güneybatı 83.96 m² 100,68 m² 417.026,00 TL 12.510,78TL
16 61 6 Güneybatı 92.82 m² 111,31 m² 457.198,00 TL 13.715,94 TL
17 62 6 Batı 90.60 m² 108.65 m² 444.872,00 TL 13.346.16 TL
18 63 6 Batı 90.59 m² 108.64 m² 444.872,00 TL 13.346.16 TL
19 64 6 Kuzeybatı 92.65 m² 111,11 m² 446.410,00 TL 13.392,30 TL
20 65 6 Kuzeybatı 94.24 m² 113,01 m² 453.109,00 TL 13.593,27 TL
21 66 6 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37 m² 436.953,00 TL 13.108,59 TL
22 68 6 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 347.933,00 TL 10.437,99 TL
23 69 6 Doğu 90.53 m² 108.56 m² 425.610,00 TL 12.768,30 TL
24 70 6 Doğu 90.63 m² 108.68 m² 426.004,00 TL 12.780,12 TL
25 71 6 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 361.853,00 TL 10.855,59 TL
26 72 6 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 316.112,00 TL 9.483,36 TL
27 73 7 Güney-Batı-Doğu 86.30 m² 103.49 m² 427.877,00 TL 12.836,31 TL
28 75 7 Güneybatı 92.82 m² 111.31 m² 457.198,00 TL 13.715,94 TL
29 76 7 Batı 90.60 m² 108.65 m² 444.872,00 TL 13.346,16 TL
30 77 7 Batı 90.59 m² 108.64 m² 444.872,00 TL 13.346,16 TL
31 79 7 Kuzeybatı 94.24 m² 113.01 m² 453.109,00 TL 13.593,27 TL
32 80 7 Kuzey-Doğu-Batı 90.37 m² 108.37 m² 436.953,00 TL 13.108,59 TL
33 82 7 Kuzeydoğu 74.86 m² 89.77 m² 347.933,00 TL 10.437,99 TL
34 83 7 Doğu 90.53 m² 108.56 m² 425.610,00 TL 12.768,30 TL
35 84 7 Doğu 90.63 m² 108.68 m² 426.004,00 TL 12.780,12 TL
36 85 7 Güneydoğu 75.08 m² 90.04 m² 361.853,00 TL 10.855,59 TL
37 86 7 Güneydoğu 64.65 m² 77.53 m² 316.112,00 TL 9.483,36 TL
38 87 8 Güneybatı 94.28m² 118.27m² 467.241,00 TL 14.017,23 TL
39 91 8 Kuzeybatı 92.58m² 116.13m² 450.148,00 TL 13.504,44 TL
40 92 8 Kuzeybatı 94.40m² 118.42m² 457.766,00 TL 13.732,98 TL
41 94 8 Kuzeydoğu 70.57m² 88.52 m² 336.938,00 TL 10.108,14 TL
42 95 8 Doğu 94.96m² 119.12m² 452.130,00 TL 13.563,90 TL
43 96 8 Doğu 95.20m² 119.42m² 453.181,00 TL 13.595,43 TL
44 97 8 Güneydoğu 70.79 m² 88.80 m² 350.857,00 TL 10.525,71 TL
45 98 8 Güneydoğu 64.89m² 81.40m² 325.032,00 TL 9.750,96 TL
46 99 9 Güneybatı 111.77m² 146.88m² 546.667,00 TL 16.400,01 TL
47 101 9 Batı 83.55 m² 109.79 m² 416.318,00 TL 12.489,54 TL
48 102 9 Kuzeydoğu 111,63m² 146.69m² 532.010,00 TL 15.960,30 TL
49 103 9 Kuzeydoğu 66.47m² 87.35m² 318.731,00 TL 9.561,93 TL
50 104 9 Doğu 85.46m² 112.30m² 410.331,00 TL 12.309,93 TL
51 105 9 Güneydoğu 85.43m² 112.26m² 415.199,00 TL 12.455,97 TL
52 106 9 Güneydoğu 66.49m² 87.38m² 331.731,00 TL 9.951,93 TL
İlçe/Mevkii Sıra No. Dükkan No. Hisse Payı (m²) Depolu Dükkan
Net Alanı (m²)
Brüt Alan (m²) Muhammen Satış Bedeli(TL) Geçici Teminat(TL) Şartname Bedeli(TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 109 23.90m² 74.89 m² 96.82 m² 510.000,00 TL 15.300,00 TL 150,00 TL
2 110 25.84 m² 80.96 m² 104.68 m² 530.000,00 TL 15.900,00 TL
3 111 32.92 m² 103.13 m² 132.65 m² 600.000,00 TL 18.000,00 TL
4 112 37.22 m² 116.61 m² 150.23 m² 650.000,00TL 19.500,00 TL
5 113 37.22 m² 116.59 m² 150.21m² 650.000,00TL 19.500,00 TL
6 114 32.92 m² 103.12 m² 132.64m² 600.000,00TL 18.000,00 TL
7 115 26.20 m² 82.09 m² 105.32 m² 530.000,00TL 15.900,00 TL
8 116 23.75 m² 74.73 m² 96.58 m² 510.000,00TL 15.300,00 TL

1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 52 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı olmak üzere,
2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 • Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
 • Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
 • Aslı ibraz edilmek kaydi ile nüfus cüzdan fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
 • Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 • Şartname alındı makbuzu.
 • Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesin de belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
4) Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
5) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
6) İhale 04/10/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
7) İş bu ilan bir bütün halinde sürekli tekrarlanan ilandır. Bu ilanda yer alan bağımsız bölümlerden daha önce ilan edilmek suretiyle satışa çıkarılmış olanlardan satışı gerçekleşmiş olan bağımsız bölümler, yukarıda belirtilen ihale tarihinde satış kapsamı dışında tutulacaktır. Satışı yapılan dairelere ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve Satış Ofisinden 0538 052 20 86 No.lu Numaradan bilgi alınabilecektir.